DC-FP1 =

Zákaznický servis:  228 883 542   pondělí-pátek 8.00-17.00

//Co pro vás můžeme udělat?

//Přehled našich novinek

Ušlechtilé papíry, jedine?ná hluboká ra?ba, speciální barvy Pantone a HKS: Nyní vám nabízíme vizitky v prvot?ídní kvalit? Letterpress. P?ekvapte svými, na pohmat mimo?ádnými, vizitkami. [více]

Od nyn?jška m??ete p?itahovat pozornost ze všech stran: s vyu?itím našeho nového reklamního produktu Pop-up v?! Reklamní sloupy jsou opat?eny t?emi tiskovými pásy a propagují tak po celém svém obvodu vaši firmu. [více]

Sní?ili jsme ceny mnoha velkoformátových tiskovin! Vyu?ijte slevu a? 25 procent na kom?rkové desky a velkoformátové plakáty a a? 20 procent na PVC plachty, reklamní štíty a vlajky. [více]