Expresní tisk a expresní doprava

Tisk v den objednávky*

Rychlé doručení prostřednictvím expresní dopravy

Dostupné pro mnoho produktů

Expresní tisk s expresní dopravou představuje perfektní kombinaci pro to nejrychlejąí obdrľení tiskovin! Tiskové produkty, které si objednáte v rámci expresního tisku, vyrobíme a odeąleme jeątě tentýľ den.* V kombinaci s expresní dopravou budou hotové tiskoviny doručeny následující pracovní den. Zajistíte si tak rychlé doručení urgentních zakázek!

// Jak si objednat expresní výrobu a doručení:

1
Volba expresního tisku
2
Volba expresní dopravy
3
Doručení platby a tiskových dat v termínu
4
Bleskové doručení
tiskových produktů

Vyberte si poľadovaný produkt a na stránce daného výrobku nastavte dobu výroby "Expresní tisk (0 PD)".

V rámci daląího kroku zadávání objednávky vyberte jako druh dopravy moľnost "Expresní doprava".

Zajistěte, abychom do uvedené doby (8, 10 nebo 12 hodin) obdrľeli úplnou fakturovanou částku a tisková data.

Vaąi objednávku vytiskneme a odeąleme jeątě tentýľ pracovní den, aby k vám tiskoviny dorazily přesně včas!

content

// Přehled vąech tiskových produktů s moľností expresního tisku

10:00
Expresně tiątěné produkty s dodáním dat a přijetím platby do 10:00

8:00
Expresně tiątěné produkty s dodáním dat a přijetím platby do 8:00

Není tu vámi poľadovaný produkt?

Objevte spoustu daląích produktů v e-shopu Onlineprinters.

*Zakázky s expresním tiskem začínáme vyrábět uľ v den objednávky, obdrľíme-li platbu a tisková data do termínu, který je uveden na stránce s přísluąným produktem. Nestihnete-li v den objednávky uvedený termín, zahájíme výrobu vaąich tiskovin následující pracovní den (Po−Pá). Pokud se v rámci produktové konfigurace rozhodnete pro doplňkové volitelné poloľky, například pro zvláątní povrchovou úpravu, můľe se doba výroby prodlouľit. Ve srovnání se standardní dobou výroby je expresní tisk vľdy kratąí. Tiskoviny, na které obzvláątě spěcháte, tak přesto obdrľíte rychleji!