Rozlišení

Rozlišení tiskových dat do značné míry ovlivňuje tiskovou kvalitu produktu. V zájmu zajištění vysoké ostrosti detailů vždy svá tisková data vytvářejte v uvedeném rozlišení. Naleznete jej v části „Upozornění ohledně dat“ na straně s příslušným produktem v našem e-shopu.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • Rozlišení: min. 300 dpi
  • Rozlišení plakátů a posterů: min. 200 dpi
  • Rozlišení reklamních stěn, bannerů, vlajek, velkých formátů, stojících poutačů, PVC plachet, napínacích rámů a vlaječek na stůl: min. 150 dpi

Jaké rozlišení musí mít moje tisková data?

V zásadě platí, že se pro většinu tiskových produktů používá jako směrná hodnota rozlišení 300 dpi u originální velikosti – a to jak pro samotný dokument s tiskovými daty, tak i pro začleněné obrázky. Uvedená hodnota se může lišit především v případě velkoformátových produktů. Čím je vzdálenost pozorovatele od tiskového motivu větší, tím nižší může být použité rozlišení.

Rozlišení pro plakáty a vybrané reklamní systémy

Plakáty a postery by při originální velikosti měly mít rozlišení alespoň 200 dpi; reklamní systémy, jako jsou transparenty, bannery, vlajky, velké formáty, stojící poutače, PVC plachty, napínací rámy a vlaječky na stůl, by měly být vytvořeny s rozlišením alespoň 150 dpi. I zde prosím respektujte údaje v části „Upozornění ohledně dat“ na straně s příslušným produktem v našem e-shopu.

Optimální versus minimální rozlišení

Pro tisk je optimální rozlišení 300 dpi.
Rozlišení 72 dpi se pro tisk hodí jen s výhradami.

Škálování a interpolace

Dokument s tiskovými daty vždy vytvářejte v požadované produkční velikosti, tedy v měřítku 1:1. Stejné pravidlo platí i pro začleněné obrázky. Vyvarujte se umělého zvětšování obrázků použitím dodatečné interpolace/extrapolace. Mohlo by to vést ke ztrátě kvality při tisku.