Spadávka a bezpečnostní vzdálenost

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj. Konečný formát (včetně spadávky) označujeme jako datový formát. Bez připojené spadávky se může stát, že po oříznutí zůstanou na kraji bílé pruhy papíru. Aby se tomu předešlo, měly by všechny prvky sahající až k okraji konečného papíru přes tento přečnívat tak, aby vyplnily i spadávku.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • Spadávka: 2 mm po obvodu (Není-li uvedeno jinak.)
  • prvky návrhu by měly sahat až k okraji datového formátu – a vyplňovat tak i spadávku.

Není-li uvedeno jinak, používejte při vytváření tiskových dat 2 mm obvodovou spadávku. Ta by neměla být jen bezbarvá, ale měla by mít stejné zbarvení jako návrh na kraji konečného formátu. Když se přímo na kraji tiskového motivu nachází například nějaký prvek (pozadí), měl by být vidět i na spadávce. Konečný formát by však neměly přesahovat důležité obrazové prvky, protože by mohlo dojít k jejich oříznutí.

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj.

K čemu je spadávka potřebná?

Při ořezávání na konečný formát může docházet k odchylkám až jeden milimetr.

Spadávka tedy slouží jako rezerva pro tyto možné rozdíly při řezání.

Bezpečnostní vzdálenost pro důležité prvky návrhu

Není-li uvedeno jinak, měly by být důležité grafické a textové informace situovány do vzdálenosti alespoň 4 mm od konečného formátu.

Po přičtení spadávky by se tedy tyto prvky měly od okraje dokumentu s tiskovými daty nacházet ve vzdálenosti alespoň 6 mm.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • 4 mm od konečného formátu (Není-li uvedeno jinak.)

Mějte prosím na paměti, že u produktů, jako jsou katalogy či brožury se spirálovou vazbou, mohou být zapotřebí větší bezpečnostní vzdálenosti.

Více informací obsahuje datový list příslušného produktu.

Bezpečnostní vzdálenost zaručuje, aby nedošlo k oříznutí žádných důležitých grafických nebo textových informací.

Značky a pomocné čáry

Při navrhování tiskového produktu v grafickém programu můžete využívat odpovídající značky a pomocné čáry (např. značky pro řezy, skládání nebo soutisk). Export souboru s tiskovými daty však nesmí tyto značky obsahovat.

Pokud by to nebylo z technických důvodů proveditelné, připojte při vytváření tiskových dat pouze řezací značky.