Spadávka

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • Spadávka: 2 mm po obvodu (Není-li uvedeno jinak.)
  • Bezpečnostní vzdálenost: 4 mm od konečného formátu (Není-li uvedeno jinak.)

Není-li uvedeno jinak, používejte při vytváření tiskových dat 2mm obvodovou spadávku.

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj.

K čemu je spadávka potřebná?

Při ořezávání na konečný formát může docházet k odchylkám až jeden milimetr.

Spadávka tedy slouží jako rezerva pro tyto možné rozdíly při řezání.

Bezpečnostní vzdálenost pro důležité prvky návrhu

Není-li uvedeno jinak, měly by být důležité grafické a textové informace, které nesmí být oříznuty, situovány do vzdálenosti alespoň 4 mm od konečného formátu.

Po přičtení spadávky by se tedy tyto prvky měly od okraje dokumentu s tiskovými daty nacházet ve vzdálenosti alespoň 6 mm.

Bezpečnostní vzdálenost zaručuje, aby nedošlo k oříznutí žádných důležitých grafických nebo textových informací.

Značky a pomocné čáry

Při navrhování tiskového produktu v grafickém programu můžete využívat odpovídající značky a pomocné čáry (např. značky pro řezy, skládání nebo soutisk). Export souboru s tiskovými daty však nesmí tyto značky obsahovat.

Pokud by to nebylo z technických důvodů proveditelné, připojte při vytváření tiskových dat pouze řezací značky.