Spadávka

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj. Format końcowy wraz ze spadem jest (u nas) nazywany formatem danych. Bez dodatkowego spadu może się zdarzyć, że po docięciu produktu na krawędzi pozostaną białe paski papieru. Aby tego uniknąć, wszystkie elementy, które mają się rozciągać na format końcowy, należy tak ustawić, aby wystawały poza niego i wypełniły także spad.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • Spadávka: 2 mm po obvodu (Není-li uvedeno jinak.)
  • elementy projektu rozciągnąć ponad format końcowy aż do krawędzi formatu danych, czyli należy je umieścić także na spadzie

Jeśli nie podano inaczej, utwórz w swoim pliku spad 2 mm na całym obwodzie. Spad nie może być bezbarwny (pusty), lecz powinien mieć taką samą kolorystykę jak design na krawędzi formatu końcowego. Jeśli bezpośrednio przy krawędzi Twojego projektu znajduje się jakiś element graficzny (lub tło), powinien on rozciągać się także na spad. Przy tym ważne elementy obrazu nie powinny wystawać ponad format końcowy, gdyż mogą zostać odcięte.

Jako spadávka se označuje okraj přesahující konečný formát tiskoviny, který odstraní řezací stroj.

K čemu je spadávka potřebná?

Při ořezávání na konečný formát může docházet k odchylkám až jeden milimetr.

Spadávka tedy slouží jako rezerva pro tyto možné rozdíly při řezání.

Bezpečnostní vzdálenost pro důležité prvky návrhu

Jeśli nie podano inaczej, ważne informacje graficzne i tekstowe należy umieścić przynajmniej 4 mm od formatu końcowego.

Po přičtení spadávky by se tedy tyto prvky měly od okraje dokumentu s tiskovými daty nacházet ve vzdálenosti alespoň 6 mm.

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

  • 4 mm od konečného formátu (Není-li uvedeno jinak.)

Zwracamy uwagę, że w przypadku takich artykułów jak katalogi i broszury z łączeniem spiralą może być konieczne zachowanie większego odstępu bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w karcie danych produktu.

Bezpečnostní vzdálenost zaručuje, aby nedošlo k oříznutí žádných důležitých grafických nebo textových informací.

Značky a pomocné čáry

Při navrhování tiskového produktu v grafickém programu můžete využívat odpovídající značky a pomocné čáry (např. značky pro řezy, skládání nebo soutisk). Export souboru s tiskovými daty však nesmí tyto značky obsahovat.

Pokud by to nebylo z technických důvodů proveditelné, připojte při vytváření tiskových dat pouze řezací značky.