Kontrola dat

Kontrola tiskových dat z naší strany

Chcete-li si nechat zkontrolovat tisková data, můžete si při objednávání na stránce produktu vyžádat jako volitelnou položku provedení kontroly dat.

V rámci této zpoplatněné služby zkontrolujeme vaše tisková data podle stanovených kritérií a provedeme (pokud to bude možné) potřebné úpravy (např. doplnění chybějící spadávky). Nebudou-li vaše tisková data použitelná, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Výroba bude zahájena po vaší korektuře tiskových dat.

Mějte prosím na paměti, že nekontrolujeme případné pravopisné a sazečské chyby.

Přehled výhod, které přináší kontrola dat:

  • Profesionální kontrola dat podle stanovených kritérií
  • Podpora při korektuře tiskových dat
  • Upozornění při potřebě optimalizace

Co se prověřuje v rámci kontroly dat?

Rozlišení

Je použité rozlišení dostatečné?

Spadávka

Je spadávka správně vytvořená?

Formát/odchylky od formátu

Odpovídá formát vašich tiskových dat formátu tiskového produktu, který jste si objednal(a) v e-shopu?

Komentáře/pole formulářů

Vyskytují se v dokumentu nějaké komentáře?
Řešení: Všechny komentáře se vypustí.

Vyskytují se v dokumentu vyplněná pole formulářů?
Řešení: Obsah polí formulářů se převede na tisknutelný obsah.

Písma

Jsou všechna písma uložená nebo převedená na křivky?

Mějte prosím na paměti, že se úpravy tiskových dat mohou projevit na době výroby a dopravy, nebudou-li kontrolovaná kritéria odpovídat našim požadavkům na data.