Skládání a perforace

Skládání a skladové linie

V závislosti na druhu tiskového produktu a rozsahu stránek máte na výběr z různých druhů skládání. V datovém listu, který naleznete v části „Podrobnosti“ na stránkách s produkty v našem e-shopu, jsou skladové linie vyznačeny pomocnými čarami.

Skladové linie označují místa, kde proběhne strojní skládání archu papíru.

Perforace

U některých tiskových produktů lze provést horizontální nebo vertikální perforaci, umožňující snadné oddělení útržku. Přesnou pozici perforace lze (v závislosti na produktu) buď volně zvolit, nebo může být už jasně daná. V datovém listu, který naleznete v části „Podrobnosti“ na stránkách s produkty v našem e-shopu, jsou místa možné perforace tiskového produktu rovněž vyznačena.

Perforace umožňuje jednoduché odtržení části tiskového produktu.

Respektujte také naše pokyny ohledně číslování tiskových produktů s perforací.

Možné odchylky u skládání a perforace

Při ořezávání na konečný formát může docházet k odchylkám až jeden milimetr.

Tyto odchylky se mohou projevit také na skládání nebo perforaci tiskového produktu.

Značky a pomocné čáry

Při navrhování tiskového produktu v grafickém programu můžete využívat odpovídající značky a pomocné čáry (např. značky pro řezy, skládání nebo soutisk). Export souboru s tiskovými daty však nesmí tyto značky obsahovat.