Režim barev / Barvový prostor

Vaše tisková data by měla být založena v režimu barev CMYK, ten tvoří technický základ pro moderní čtyřbarevný tisk.

Dále by měla být opatřena příslušnými profily ICC pro standardizovaný ofsetový tisk. 

Tyto profily barev si můžete bezplatně stáhnout na webové stránce ECI (European Color Initiative).

  • ISO Coated v2 pro natírané papíry (založené na FOGRA39)
  • PSO Uncoated ISO 12647 pro nenatírané papíry (založené na FOGRA47)

RGB data i přímé barvy proto budou při 4barevné objednávce automaticky konvertovány. Protože mnoho RGB barev, tak i přímých barev leží mimo tento barvový prostor, který lze reprodukovat ve standardizovaném ofsetovém tisku, může při této konverzi dojít k barevným posunům. Při této konverzi barvy bude původní barevné hodnotě přidělena podobná, nikoli identická nová barva. Příklad: Určitý typ červené RGB může v CMYK vypadat skoro oranžový.

Zobrazení na monitoru

Na monitoru počítače probíhá zobrazení v režimu RGB. Jelikož má každá obrazovka jiné zpracovávání a je jinak nastavena, mění se zobrazení barev v závislosti na monitoru (jako u televizorů). Mnoho monitorů má také částečně sklon zobrazovat převládající barevný odstín (např. žlutou nebo modrou). Co je vidět na monitoru, nemusí nutně později odpovídat tiskovému výsledku.

Pro správnou reprodukci barev musí být obrazovka odborně kalibrována a profilována. Pokud to váš software umožňuje, doporučujeme zejména používání výše zmíněných ICC profilů. Tyto profily se starají o barevnou simulaci ofsetového tisku na vašem monitoru a můžete si je bezplatně stáhnout na webové stránce European Color Initiative (www.eci.org).

Papír

Každý potiskovaný materiál jinak přijímá barvu. Recyklovaný papír lze například jen podmíněně srovnávat s ofsetovým nebo křídovým papírem. Recyklované papíry mají zpravidla sklon zabarvovat se spíš do šedožluta, naproti tomu jiné papíry inklinují spíše k bílému nebo modrému zabarvení. Barvy při denním světle navíc vypadají jinak než při umělém osvětlení.

Jako malou pomůcku vám nabízíme knihu vzorků papírů, s jejíž pomocí se dají pohodlně porovnat a posoudit ve výrobě nejčastěji používané druhy papíru, gramáže a úpravy povrchů. Přesto mohou nastat mírné výkyvy i během výroby stejného typu papíru u stejného výrobce. Papír je přírodní materiál, suroviny použité při jeho výrobě (např. dřevo) mohou mít odlišné vlastnosti. V neposlední řadě je barva papíru ovlivněna také barevným řešením potiskovaného produktu.

Přímé barvy

Přímé nebo ozdobné barvy je možné použít výhradně u těch kategorií výrobků, u nichž lze přímé, příp. ozdobné barvy zvolit. K nim patří zejména katalogy a brožury, hlavičkový papír, obálky, prezentační složky a plakáty (křídový papír od 150 g/m²). Z důvodu výroby na sběrných formách nelze u tiskovin jako jsou letáky, pohlednice nebo vizitky nabízet žádné přímé nebo ozdobné barvy.

Souhrn:

  • CMYK (ISO Coated v2, příp. PSO Uncoated ISO12647)
  • RGB data i přímé barvy jsou automaticky konvertovány
  • Bez použití barevných vzorků dlaždic / vzorových buněk
  • Odlišné přiložené nebo uložené profily se při výstupu perceptivně propočtou s příslušným cílovým profilem
  • Zobrazení barev na monitoru se může od tiskového výsledku lišit
  • Na různých druzích papíru (ofsetový, křídový papír) mohou být stejné barvy reprodukovány odlišně