Komentáře a pole formuláře

Komentáře

Komentáře obsažené v soubor PDF s tiskovými daty se před tiskem automaticky smažou a nebudou vytištěny.

Pole formuláře

Obsah formulářových polí v souboru PDF, určených například k zadání jména, adresy a telefonního čísla, se převede na vlastní obsah stránky a vytiskne se.