Obrysový řez / Kontura frézování

Obrysový řez

Pro individuální obrysový řez je třeba kontura řezu / frézování. Tu založíte ve vektorovém programu na základě svého výběru v hotovém layoutu. Čára musí být uzavřená cesta v jasně viditelné ozdobné/plné barvě. Této barvě dejte název „CutContur“. Kontura se netiskne, slouží pouze pro řez. Dbejte prosím na to, aby čára měla co nejméně uzlových bodů, kromě toho by se neměly používat filigránské motivy a hrany do špičky, nejmenší poloměr rohu činí 4 mm.

Důležité texty a prvky by neměly být příliš blízko kontury řezu (vzdálenost min. 3 mm), aby nedošlo k přiříznutí nebo odříznutí. Kromě toho je třeba založit 2mm spadávku.

Potřebujeme layout vč. kontury (jako cesta/křivka) ve formátu PDF, neposílejte nám prosím žádné JPG, TIF apod.

Shrnutí:

  • Kontura musí být uzavřená vektorová cesta
  • Založená kontura řezu jako ozdobná barva (plná barva)
  • Název ozdobné barvy „CutContur“
  • Kontura má pokud možno málo uzlových bodů
  • Kontura se netiskne
  • Žádné hrany do špičky (poloměr min. 4 mm)
  • Žádné filigránské motivy
  • Kontura řezu se může lišit o 1-2 mm