Směr vláken

U průmyslově vyráběného papíru vyjadřuje směr vláken orientaci vláken papíru. V rámci tiskové produkce se pokoušíme tento směr vláken zohlednit. U mnoha tiskovin však nemůžeme vyloučit lehké nalomení papíru ve skladu.