Uspořádání stránek a směr čtení

Uspořádání stránek ve formátu na výšku nebo na šířku

V našem e-shopu uvádíme dostupné rozměry každého produktu jen jednou. Nezávisle na tom můžete svá tisková data, není-li uvedeno jinak, vytvořit ve formátu na výšku nebo na šířku. Zašlete nám všechny strany v souboru s tiskovými daty se stejným uspořádáním. Kombinace formátu na výšku a na šířku není možná.

Uspořádání přední a zadní strany

Při vytváření tiskových dat pro produkty, u nichž se počítá s oboustranným tiskem a skládáním, je důležité zajistit správné uspořádání stran. Nejsou-li tyto strany správně uspořádány, může se stát, že stránky budou po tisku např. vzhůru nohama. Respektujte a skládání tiskového produktu.

Dvoustránkové tiskové produkty

Příklady produktů: letáky, plakáty, vizitky a vstupenky

Čtyřstránkové tiskové produkty

Příklady produktů: skládané karty, pořadače a skládané jídelní lístky

Vícestránkové tiskové produkty

Příklad produktu: skládané letáky