Průhlednosti

Průhlednosti vznikají, když v grafickém programu např. snížíte krycí schopnost objektů nebo přidáte efekt stínování. Prvky pak působí průhledným dojmem.

V rámci našeho výrobního procesu můžeme průhlednosti zpracovat. Ideální je, když nám zašlete live průhlednosti z programů jako Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator.

Dbejte prosím na to, aby byl použit jednotný barvový prostor pro redukci průhledností (např. CMYK).

Omezení průhledností je potřebné jen vgrafickém programu CorelDRAW.