Přetisknutí

Co je přetisknutí?

Pokud se v dokumentu s tiskovými daty nacházejí dva barevné dokumenty přes sebe, existují při tisku tyto dvě možnosti: přetisknutí nebo vynechání.

Vynechání

Obvykle se běžným způsobem vytiskne horní objekt a dolní objekt se na tomto místě vynechá. Z dolního objektu se tedy vytisknou jen ty části, které nepřekrývá horní objekt.

Přetisknutí

Při přetisknutí se oba objekty vytisknou přes sebe. V místech, kde se objekty překrývají, proto dochází ke smíchání horní a dolní barvy. Tato překrytí barev však řada programů v e standardním nastavení nezobrazuje, takže nejsou zjevná při vytváření tiskových dat.

Kdy je přetisknutí žádoucí?

V zásadě platí: Náš systém automaticky nastavuje texty s velikostí písma pod 12 b na „přetisknutí“. Rovněž ve vašich tiskových datech by měly být jiné prvky s malou plochou, jako jsou černé čáry, definovány jako přetisky. Efekt přetisknutí lze speciálně u barevných ploch také cíleně tvůrčím způsobem využít.

Kontrola nastavení přetisku v souboru PDF

V aplikaci Adobe Acrobat si můžete aktivovat možnost zobrazování náhledu přetisků. Tímto způsobem si lze zkontrolovat nastavení přetisků. Kontrola všech stran se vyplatí především u brožur, katalogů nebo jiných rozsáhlejších tiskových produktů.