DOby dodání

Celková doba dodání sestává z

pijetí platby, pijetí dat, doby výroby a doby dopravy.

Je teba vzít v úvahu následující skutenosti:

Pijetí platby: Platba pedem je jediným zpsobem platby, pi kterém se zane s výrobou a po zaútování pijaté platby. Poítejte s tím prosím v pípad termínovaných zakázek.

Pijetí dat: Po odeslání všech dat pomocí funkce „Nahrávání dat“ musíte jejich penos potvrdit tlaítkem „Dokonit“. Teprve poté me naše oddlení výroby s tmito daty dále pracovat. Pokud zaslaná data neodpovídají našim poadavkm, me dojít ke zpodní.

Doba výroby: Doba výroby závisí na píslušné poloce, pípadn na vašem výbru na odpovídající produktové stránce. Celkový pehled naleznete také v ásti „Doby výroby".

Doba dopravy: Trvání dopravy závisí na typu vaší objednávky (standardní nebo expresní) a také na výbru cílové zem. Další informace naleznete v ásti Doprava → Informace o doprav.

Pi uskutenní objednávky, pijetí platby a dat v pracovní dny do 22. hodiny (SE) se tento den poítá do celkové dodací lhty. Podání uskutenná po 22. hodin (SE) se zpracují následující pracovní den.  

V pípad objednávky s obzvlášt krátkou dobou výroby je rozhodující píjem do 8. hodiny (SE).
Pracovními dny jsou pondlí a pátek, NIKOLI sobota, nedle nebo svátky.