Imprim’Vert: Úspšná certifikace pro optovné udlení francouzské ekologické peet

Onlineprinters velmi dbá na šetrné zacházení se ivotním prostedím a zdroji, a u jde o nakupování certifikovaného papíru, klimaticky neutrální tisk zakázek nebo CO2 neutrální dopravu. 
 

 

Tiskárna se proto od roku 2017 nechává certifikovat pro udlení peet Imprim’Vert a plní píslušná kritéria, vyadovaná zkušebním grémiem: 

 

  • likvidaci nebezpených odpad dle píslušných norem,
  • bezpené skladování kapalin obsahujících škodlivé látky,
  • zeknutí se pouívání jedovatých látek,
  • sledování spoteby energie,
  • podporování povdomí o ekologických otázkách u zamstnanc i zákazník.

 

Certifikace udluje národní rada takovým tiskárnám, které mají ve Francii své sídlo nebo zákazníky a jsou ochotné se podrobit pravidelným auditm. 

 

Další informace naleznete v tiskové zpráv.