Koronavirus – rozsáhlá ochranná opatení, stejné tiskové sluby

Velmi bedliv sledujeme vývoj ohledn koronaviru a rádi bychom Vás informovali o opateních, která jsme v této mimoádné situaci zavedli. Vaše tiskové zakázky budeme nadále vyrábt ve vysoké kvalit jako obvykle.

Jsme vdní, e dosud ádný z našich zamstnanc neonemocnl COVID-19 a e meme pokraovat ve výrob Vašich tiskových zakázek v naší obvyklé vysoké kvalit.

V Onlineprinters jsme ji asn uinili odpovídající preventivní opatení na ochranu zdraví našich zamstnanc a souasné zajištní výroby Vašich tiskových zakázek.

 

  • Proto jsme na všech našich pracovištích rozšíili ji tak vysoké hygienické standardy. Šíení viru by mly zabránit pidané stanice s dezinfekcí na ruce po celém podniku spolu s informativními plakáty a videy.  
  • Sluební cesty byly do odvolání zrušeny, jednání se budou ve vtšin pípad konat ji jen v digitální podob. 
  • Jsme vybaveni všemi materiály, které potebujeme pro výrobu Vašich zakázek. Neoekáváme omezení výroby.  
  • Jako len velké skupiny se však pípadn meme uchýlit k výrob na jiných pracovištích v Dánsku, Velké Británii i Polsku. 

Naší nejvyšší prioritou je, abychom Vám i nadále nabízeli vynikající sluby a vysoce kvalitní produkty a souasn za všech okolností zajistili zdraví a bezpenost našich zamstnanc. Udláme pro to vše, co je v naší moci. Víme, e se s touto výzvou zvládneme dobe poprat. 

Pejeme Vám jen to nejlepší a doufáme, e Vy, Vaše rodiny i zamstnanci v poádku pekonáte toto tké období.