Novinky ohledn nástroje „online navrhování“

Seznamte se s novými produkty a funkcemi dostupnými v rámci našeho bezplatného nástroje „online navrhování“: od nových produkt a formát a po flexibilnjší vytváení návrhu.

Pednosti našeho nástroje pro „online navrhování“ jsou zejmé: Bez dalšího softwaru nebo odborných znalostí z oblasti grafiky si mete rychle a jednoduše vytvoit individuální návrhy, a u pro vybavení kanceláe, reklamu, prodejní akce nebo rzné podniky. Potebná tisková data automaticky vygeneruje a zpracuje náš systém. Po nejnovjší aktualizaci te mete objevovat další monosti.

vtší výbr produkt a formát

Od této chvíle mete v rámci nástroje pro online navrhování vyuít ješt více velikostí produkt. Letáky a plakáty si tak mete vytvoit v ad standardních formát – poínaje letáky ve formátu A8 nebo ve tvaru tverce o hran 14,8 cm, a po velké plakáty formátu B0. Nabízený sortiment jsme navíc rozšíili o nová ekologickárazítka znaky Colop. Stejn jako u razítek Trodat si mete online vytvoit i kompletní systém nebo náhradní štoek.náhradní štoky. 

Rozšíené monosti návrhu díky modulárnímu layoutu

Díky novému modulárnímu layoutu te máte pi navrhování ješt volnjší ruku:

  • Nyní lze vybrané pedlohy doplnit dalšími moduly layoutu a vloit další obrázky, texty nebo logo.
  • Krom toho si mete individuáln upravit a pesunout poadí jednotlivých modul dle vlastní poteby.

„Online navrhování“ – je to tak jednoduché 

To, e je njaký produkt i formát dostupný k online navrhování, poznáte podle tlaítka „Online navrhování“ na stránce s daným výrobkem. To se zobrazuje u bodu Tisková data jako alternativa k tlaítku „Nahrát tisková data“. Pokud se tato tlaítka nezobrazí, je vybrán produkt, u nho dosud není monost „Online navrhování“ dostupná.