TISKNEME EKOLOGICKY

 

Větrné elektrárny v designu One Line.
Plejtvák v designu One Line, vyskakující nad hladinu.
Zeměkoule v designu One Line, ležící na zeleném listu.

 

Velmi nám záleží na ochraně životního prostředí. Výrobu tiskovin jsme proto v ONLINEPRINTERS optimalizovali tak, abychom při ní co nejvíce šetřili přírodní zdroje. Jako online tiskárna, která vyrábí na vlastních strojích, můžeme udělat mnohé pro zajištění ekologicky šetrného a veganského tisku. K tomuto závazku se přihlásily i naše dceřiné společnosti s vlastními výrobními závody ve Velké Británii, v Dánsku, v Polsku a ve Španělsku.

 

 

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ TISK MŮŽE BÝT TAKTO SNADNÝ

 

Před dokončením každé objednávky se můžete rozhodnout, zda chcete vykompenzovat emise CO2, které vzniknou při výrobě vašich tiskových produktů. Aby to bylo možné, spolupracujeme od roku 2013 s firmou ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu.

 

Za tímto účelem vyberte při vytváření objednávky v rámci kroku „Platba/Doprava“ možnost „Klimaticky neutrální výroba“. Automaticky se vypočítá množství CO2, odpovídající vaší tiskové zakázce, a rovnou se také zobrazí spojené vícenáklady. Ty činí v průměru méně než jedno procento hodnoty tiskové zakázky.

 

Máte možnost si vybrat projekt, který chcete podpořit.

Dvě otevřené ruce v designu One Line, které míří k sobě. Jedna z nich drží zelenou rostlinku. Díky měření CO2 při tisku mohou zákazníci emise uvolněné při realizaci zakázky vykompenzovat tím, že přispějí na projekt k ochraně klimatu.

Poté vám poskytneme pečeť potvrzující kompenzaci emisí, kterou můžete před uploadem připojit ke svým tiskovým datům. Využijte tuto možnost, abyste ukázali zákazníkům, že vám jde o životní prostředí!

EKOLOGICKÁ INICIATIVA ONLINEPRINTERS: ↓

Protože nám v tiskárně ONLINEPRINTERS velmi záleží na životním prostředí, rozhodli jsme se jít ještě o krok dále. Necháte-li si tiskové produkty zhotovit na recyklovaném papíru, převezme společnost ONLINEPRINTERS náklady na kompenzaci vzniklých emisí CO2. Papír, pro který platí tato akce, poznáte podle zeleného označení „klimaticky neutrální“. Takto shromážděnými prostředky společně podporujeme zalesňování Evropy.

Část snímku obrazovky e-shopu ONLINEPRINTERS, ukazující na příkladu kategorie Letáky možnost „klimaticky neutrální“ volby.

 

 

NAŠE EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY

 

ONLINEPRINTERS se tiskem, který je šetrný vůči přírodním zdrojům, zasazuje za citlivé zacházení s naší planetou. Naši angažovanost potvrzují i získaná ocenění v oblasti trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí. 

Oranžový pohár v designu One Line, stojící na zelené louce vedle fialové květiny. Symbolizuje naše ekologické certifikáty.

Imprim'vert® ↓

ONLINEPRINTERS dodává zboží zákazníkům v 30 evropských zemích. V jednotlivých zemích se uplatňují různé systémy ekologické certifikace. Jedním z nich je francouzský certifikační systém „Imprim’Vert“ (v překladu: „zelený tisk“), podle něhož jsme certifikováni od roku 2017.

 

Úspěšně jsme tím prokázali splnění těchto pěti kritérií:

    1.    likvidace nebezpečného odpadu v souladu s platnými normami

    2.    bezpečné skladování kapalin obsahujících škodlivé látky

    3.    zřeknutí se používání jedovatých látek

    4.    zvyšování ekologického povědomí u zaměstnanců

    5.    sledování spotřeby energie

 

Z certifikace našeho výrobního závodu v Německu profitují i zákazníci ve všech ostatních zemích.

Logo certifikace Imprim’Vert, kterou společnost ONLINEPRINTERS disponuje, obsahuje obrázek se zelenými stromy před modrým jezerem.

 

 

EKOLOGICKÁ PRODUKCE

 

Jako online tiskárna s produkcí na vlastních strojích jsme si dali za cíl, abychom při výrobě tiskových produktů zacházeli co nejšetrněji se zdroji v podobě papíru, barvy i energie.

Tiskařský stroj v designu One Line se čtyřmi tiskařskými sestavami, podobný těm z našeho výrobního závodu.

Hromadný tisk a technologie tisku ↓

Jedním z nejdůležitějších prvků ekologicky šetrné tiskové produkce je takzvaný hromadný tisk. Při něm se na jeden tiskový arch seskupí několik různých zakázek, které se pak vytisknou společně. Oproti obvyklému způsobu produkce lze při hromadném tisku výrazně snížit množství papírového odpadu. Kvalitu tisku zajišťují naši technologové s mnohaletými zkušenostmi s tiskem.

 

Pravidelně investujeme do strojů, při jejichž pořizování dbáme na energeticky úsporný provoz.

Hliníkové desky, které jsou potřebné při ofsetovém tisku, připravujeme bez použití vody a chemikálií. Po použití se tiskové desky beze zbytku zrecyklují.

 

Technologie digitálního tisku, kterou také využíváme, přispívá k ochraně životního prostředí mj. mimořádně nízkou spotřebou papíru při nátisku.

 

A navíc: Naše produkce má trojí certifikaci kvality.

Na sběrné tiskové formě se vedle sebe nacházejí zakázky různých zákazníků, což umožňuje tisk s nízkou spotřebou papíru, který je šetrný vůči přírodním zdrojům.

Informace ohledně spotřebního materiálu ↓

Preferujeme tisk bez přídavku alkoholu jako provozního prostředku, minimálně však se sníženým obsahem alkoholu.

 

Používáním speciálních mycích utěrek dosahujeme až 70 % úspory mycího prostředku, a tak je znečištění jeho prostřednictvím sníženo na minimum. Kromě toho používáme převážně bio mycí prostředky.

Centrální zásobování barvou s vícecestným systémem ↓

Zásobování našich ofsetových tiskařských strojů barvou je založeno na vícecestném systému. Stroje si tedy tiskové barvy odebírají z jednoho centrálního místa. To má tu výhodu, že místo jednotlivých kartuší nebo dávek barev používáme 300 kg kovové výměnné kontejnery. Prázdné zásobníky si pak naši dodavatelé vyzvednou a znovu je naplní. Zcela tak eliminujeme plastový odpad.

 

Výměnný kontejner jedné základní barvy o hmotnosti 300 kg odpovídá 150 obvyklým kartuším. Během jednoho jediného týdne tak uspoříme několik tisíc plastových kartuší. Další výhodou výměnného kontejneru je to, že se dá na rozdíl od kartuší zcela vyprázdnit a nezůstane v něm žádná nevyužitá barva.

 

V rámci ofsetového tisku se používá barva bez obsahu minerálních olejů s certifikací „Cradle to Cradle“, na jejímž doladění do stavu zralosti pro uvedení na trh se podílela společnost ONLINEPRINTERS.

Minimalizace makulatury ↓

U archového ofsetového tisku se musí pro každou zakázku vytisknout takzvané „nátisky“. Ty jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné připravit všechna nutná nastavení stroje, například soutisk a barevné schéma. Teprve pak lze provést vlastní kvalitní potisk. Abychom minimalizovali množství vadných archů (tzv. makulaturu), sázíme na stálou kontrolu kvality stroje. Technici výrobců tiskových strojů provádějí ve stanovených intervalech servis našeho strojního vybavení. Používáním systému „Prinect Inpress Control“, který automaticky kontroluje nános barvy na tiskovém archu běžícího stroje, se dále snižuje množství nepoužitelných tiskových archů.

 

 

99 % PAPÍRU Z TRVALE UDRŽITELNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Jedním z nejdůležitějších zdrojů, které se využívají při výrobě tiskovin, je papír. Každý rok nakupujeme několik tisíc tun papíru. Lesy představují společný zdroj obživy pro lidi i zvířata. Děláme vše pro to, abychom je zachovali i pro budoucí generace. Z toho důvodu nakupujeme papír pocházející výhradně z trvale udržitelných lesních hospodářství.

Ruka v designu One Line, držící tři pohlednice. Na té přední je zobrazen oranžový pixel ONLINEPRINTERS.

FSC® ↓

Pečetí „Forest Stewardship Council“ (FSC®) jsou označovány nejrůznější produkty, při jejichž výrobě se využívá dřevo z lesních závodů s certifikací FSC®. Systém FSC® byl založen k zajištění trvale udržitelného využívání lesů, které chrání a dále zlepšuje ekonomické, ekologické a sociální funkce lesních závodů. Za tímto účelem vyvinula organizace FSC® všeobecný nadnárodní jednotný standard.

Tmavě zelené logo FSC, kterým jsou opatřeny některé z našich produktů, dokládá trvale udržitelné hospodaření s papírem.

PEFC™ ↓

„Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (česky: „Systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích“) je mezinárodní systém certifikace lesa. Jedná se o celosvětově největší nezávislou organizaci k zajišťování a nepřetržitému zlepšování trvale udržitelného hospodaření v lesích se zabezpečením ekologického, sociálního a ekonomického standardu. V Německu je dle PEFC certifikováno cca 7 milionů hektarů lesa, což odpovídá 65 procentům celkové lesní plochy.

 

V e-shopu ONLINEPRINTERS nabízíme křídový papír s gramáží 90 g/m² v matném a lesklém provedení, který je 100 % certifikován dle „PEFC™“. Použitý papír tak obsahuje 100 procent materiálu „certifikovaného podle PEFC™“ z lesů, které jsou obhospodařovávány trvale udržitelným způsobem. Křídový papír o gramáži 90 g/m² se vyznačuje hladkým povrchem, velmi dobrou reprodukcí obrazu a je kvůli svému atraktivnímu poměru cena-výkon jedním z našich nejoblíbenějších papírů.

Logo PEFC, dokládající certifikaci některých produktů ONLINEPRINTERS.

Modrý anděl ↓

Modrý anděl je vůbec první a nejstarší označení výrobků a služeb na světě týkající se ochrany životního prostředí. Tato pečeť kvality se uděluje od roku 1978 a označuje výrobky a služby, které jsou ve všech aspektech mimořádně ekologické. Základem udělení Modrého anděla je ochrana klimatu, vody, zdrojů, ale i životního prostředí a zdraví. Organizace Modrý anděl je členem Global Ecolabelling Network (GEN), sdružení národních organizací z celého světa, které uděluje označení ekologického výrobku a angažuje se tak i mezinárodně v ochraně životního prostředí.

 

Námi nabízený a „Modrým andělem“ vyznamenaný recyklovaný papír je ze 100 procent vyroben ze sběrového papíru. To znamená, že kvůli jeho výrobě nebylo potřeba pokácet žádné stromy a že ve srovnání s papírem z čerstvé celulózy bylo při jeho produkci ušetřeno až 70 % vody a až 60 % energie. Díky moderní technice lze dnes dosáhnout vysokého stupně bělosti i při ekologicky šetrných postupech. 

 

Recyklovaný papír ONLINEPRINTERS je díky svému 1,3násobnému objemu velmi příjemný na pohmat a zajišťuje optimální opacitu (neprůhlednost papíru). Například z vizitky na recyklovaném kartonu o hmotnosti 300 g/m2 je na první pohled patrné, že kladete velký důraz na ochranu životního prostředí.

Bez utrpení zvířat: veganské samolepky ↓

Ten, kdo se nespokojí jen s ochranou lesů a šetřením energií, nalezne v e-shopu v kategorii „Samolepky“ veganské samolepky. Ty se k podkladu připevňují lepidlem na vodní bázi bez obsahu klihu. Nejsou tak potřebné žádné přísady živočišného původu.

Žluté logo pečetě V, kterou jsou opatřeny naše certifikované samolepky, obsahuje zelenou rostlinu a nápis „European Vegetarian Union“.

 

 

CO2 NEUTRÁLNÍ DOPRAVA

 

Každý rok odešleme více než milion balíků, což znamená, že moderní balicí a expediční zařízení našeho závodu opouští každou minutu zhruba dva balíky. Náš přepravní partner, společnost DPD, doručuje každý balík CO2 neutrálním způsobem. Klimaticky neutrální dopravy se dosahuje interními opatřeními ke snížení produkce CO2 a kompenzací zbývajících emisí prostřednictvím certifikovaných klimatických projektů.

 

Kromě snížení spotřeby elektrické energie ve vlastních skladech a používáním elektromobilů a aut na zemní plyn podporuje společnost DPD mj. větrné elektrárny v Indii a Turecku.

 

Také poskytovatel přepravních služeb UPS, který pro nás zajišťuje dopravu „Standard“/„Express Saver“ a „Express“, se zasazuje za ochranu životního prostředí. Prostřednictvím volby „UPS carbon neutral“ podporuje společnost UPS projekty kompenzující emise, které vznikají při přepravě zásilky. Jedná se například o opětovné zalesňování, likvidaci metanu a skládkových plynů anebo čištění odpadních vod. Program „UPS carbon neutral“ byl ověřen společností Société Générale de Surveillance (SGS) a je certifikován organizací „The CarbonNeutral Company“.

 

 

BALENÍ

 

Rohy a hrany tiskových produktů jsou velmi citlivé na nárazy a na tlak. Musí být proto dobře chráněny, aby nedošly na cestě k zákazníkům k úhoně.

 

Pro zasílání používáme výhradně licencované a recyklovatelné obalové materiály. Karton je vyroben z recyklovaného materiálu a je certifikován dle FSC.

 

Společnost ONLINEPRINTERS je navíc zapojena do duálního systému Interseroh pod číslem výrobce 222966 a podílí se tak v rámci celé Evropy na likvidaci obalů.

Balík v designu One Line. Horní strana je otevřená, klopy krabice směřují ven a mají zelenou barvu. To symbolizuje, že dbáme na použití ekologických obalů při přepravě.

 

 

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ E-SHOP

 

K provozu e-shopu potřebujeme výkonné výpočetní centrum. Jen tak můžeme zajistit, abyste si mohli v kteroukoli dobu (a to i o víkendech) objednat online tiskoviny.

 

Server, síťové prvky a klimatizační zařízení spotřebovávají energii a způsobují vznik emisí CO2. Díky společnosti WEBSALE, která je naším partnerem pro systém e-shopu, a firmě ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu, jsou všechny e-shopy společnosti ONLINEPRINTERS provozovány klimaticky neutrálním způsobem. To znamená, že se u WEBSALE všechny emise CO2, které vzniknou provozem výpočetního centra e-shopu a kancelářských budov vykompenzují prostřednictvím certifikovaného projektu na ochranu klimatu.

 

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

 

Naším cílem je trvalé zlepšování dosahované energetické účinnosti. Pravidelně proto zjišťujeme a kontrolujeme naše energetická data. Společnost ONLINEPRINTERS v roce 2016 zavedla systém energetického managementu dle normy DIN EN ISO 50001. Náš tým, který má na starosti energetický management, od té doby zajišťuje dodržování všech nezbytných procesů a trvalé zlepšování energetické účinnosti.

 

Mezitím jsme také přešli na 100 % „zelenou“ elektřinu. Pomocí tepelných výměníků rekuperujeme odpadní teplo ze strojů, kompresorů a teplovodních potrubí. To nám umožňuje vytápět celý tiskový sál, aniž bychom museli použít další energii! Pomocí filtračních zařízení zajišťujeme optimální hospodaření s vodou. Kompresory, dmychadla a pneumatické skříně se řízenou spotřebou umožňují efektivní využití energie. Odpadní teplo z vedlejších hal se využívá k ohřívání požárních sprch (sprinklerů), aby nebyly vystaveny mrazu a aby se předešlo kondenzaci vody. V kancelářích dbáme na důslednou recyklaci inkoustových a tonerových kartuší.

Ruka drží ve vzduchu žárovku. V její baňce je místo drátu zelená rostlina. Symbolizuje to ekologické využívání energie.

Své dotazy a podněty nám můžete posílat na následující adresu: environmentalprotection@onlineprinters.cz

 

 

Takto chrání životní prostředí naše dceřiné společnosti: