TISKNEME EKOLOGICKY

 

Větrné elektrárny v designu One Line.
Plejtvák v designu One Line, vyskakující nad hladinu.
Zeměkoule v designu One Line, ležící na zeleném listu.

Velmi nám záleží na ochraně životního prostředí. Výrobu tiskovin jsme proto v ONLINEPRINTERS optimalizovali tak, abychom při ní co nejvíce šetřili přírodní zdroje. Jako online tiskárna, která vyrábí na vlastních strojích, můžeme udělat mnohé pro zajištění ekologicky šetrného a veganského tisku. K tomuto závazku se přihlásily i naše dceřiné společnosti s vlastními výrobními závody ve Velké Británii, v Dánsku, v Polsku a ve Španělsku.

 

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ TISK MŮŽE BÝT TAKTO SNADNÝ

 

Před dokončením každé objednávky se můžete rozhodnout, zda chcete vykompenzovat emise CO2, které vzniknou při výrobě vašich tiskových produktů. Aby to bylo možné, spolupracujeme od roku 2013 s firmou ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu.

 

Za tímto účelem vyberte při vytváření objednávky v rámci kroku „Platba/Doprava“ možnost „Klimaticky neutrální výroba“. Automaticky se vypočítá množství CO2, odpovídající vaší tiskové zakázce, a rovnou se také zobrazí spojené vícenáklady. Ty činí v průměru méně než jedno procento hodnoty tiskové zakázky.

 

Máte možnost si vybrat projekt, který chcete podpořit.

Dvě otevřené ruce v designu One Line, které míří k sobě. Jedna z nich drží zelenou rostlinku. Díky měření CO2 při tisku mohou zákazníci emise uvolněné při realizaci zakázky vykompenzovat tím, že přispějí na projekt k ochraně klimatu.

Poté vám poskytneme pečeť potvrzující kompenzaci emisí, kterou můžete před uploadem připojit ke svým tiskovým datům. Využijte tuto možnost, abyste ukázali zákazníkům, že vám jde o životní prostředí!

 

 

NAŠE EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY

 

ONLINEPRINTERS se tiskem, který je šetrný vůči přírodním zdrojům, zasazuje za citlivé zacházení s naší planetou. Naši angažovanost potvrzují i získaná ocenění v oblasti trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí. 

Oranžový pohár v designu One Line, stojící na zelené louce vedle fialové květiny. Symbolizuje naše ekologické certifikáty.

 

 

EKOLOGICKÁ PRODUKCE

 

Jako online tiskárna s produkcí na vlastních strojích jsme si dali za cíl, abychom při výrobě tiskových produktů zacházeli co nejšetrněji se zdroji v podobě papíru, barvy i energie.

Tiskařský stroj v designu One Line se čtyřmi tiskařskými sestavami, podobný těm z našeho výrobního závodu.

 

 

99 % PAPÍRU Z TRVALE UDRŽITELNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Jedním z nejdůležitějších zdrojů, které se využívají při výrobě tiskovin, je papír. Každý rok nakupujeme několik tisíc tun papíru. Lesy představují společný zdroj obživy pro lidi i zvířata. Děláme vše pro to, abychom je zachovali i pro budoucí generace. Z toho důvodu nakupujeme papír pocházející výhradně z trvale udržitelných lesních hospodářství.

Ruka v designu One Line, držící tři pohlednice. Na té přední je zobrazen oranžový pixel ONLINEPRINTERS.

 

 

CO2 NEUTRÁLNÍ DOPRAVA

 

Každý rok odešleme více než milion balíků, což znamená, že moderní balicí a expediční zařízení našeho závodu opouští každou minutu zhruba dva balíky. Náš přepravní partner, společnost DPD, doručuje každý balík CO2 neutrálním způsobem. Klimaticky neutrální dopravy se dosahuje interními opatřeními ke snížení produkce CO2 a kompenzací zbývajících emisí prostřednictvím certifikovaných klimatických projektů.

 

Kromě snížení spotřeby elektrické energie ve vlastních skladech a používáním elektromobilů a aut na zemní plyn podporuje společnost DPD mj. větrné elektrárny v Indii a Turecku.

 

Také poskytovatel přepravních služeb UPS, který pro nás zajišťuje dopravu „Standard“/„Express Saver“ a „Express“, se zasazuje za ochranu životního prostředí. Prostřednictvím volby „UPS carbon neutral“ podporuje společnost UPS projekty kompenzující emise, které vznikají při přepravě zásilky. Jedná se například o opětovné zalesňování, likvidaci metanu a skládkových plynů anebo čištění odpadních vod. Program „UPS carbon neutral“ byl ověřen společností Société Générale de Surveillance (SGS) a je certifikován organizací „The CarbonNeutral Company“.

 

 

BALENÍ

 

Rohy a hrany tiskových produktů jsou velmi citlivé na nárazy a na tlak. Musí být proto dobře chráněny, aby nedošly na cestě k zákazníkům k úhoně.

 

Pro zasílání používáme výhradně licencované a recyklovatelné obalové materiály. Karton je vyroben z recyklovaného materiálu a je certifikován dle FSC.

 

Společnost ONLINEPRINTERS je navíc zapojena do duálního systému Interseroh pod číslem výrobce 222966 a podílí se tak v rámci celé Evropy na likvidaci obalů.

Balík v designu One Line. Horní strana je otevřená, klopy krabice směřují ven a mají zelenou barvu. To symbolizuje, že dbáme na použití ekologických obalů při přepravě.

 

 

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ E-SHOP

 

K provozu e-shopu potřebujeme výkonné výpočetní centrum. Jen tak můžeme zajistit, abyste si mohli v kteroukoli dobu (a to i o víkendech) objednat online tiskoviny.

 

Server, síťové prvky a klimatizační zařízení spotřebovávají energii a způsobují vznik emisí CO2. Díky společnosti WEBSALE, která je naším partnerem pro systém e-shopu, a firmě ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu, jsou všechny e-shopy společnosti ONLINEPRINTERS provozovány klimaticky neutrálním způsobem. To znamená, že se u WEBSALE všechny emise CO2, které vzniknou provozem výpočetního centra e-shopu a kancelářských budov vykompenzují prostřednictvím certifikovaného projektu na ochranu klimatu.

 

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

 

Naším cílem je trvalé zlepšování dosahované energetické účinnosti. Pravidelně proto zjišťujeme a kontrolujeme naše energetická data. Společnost ONLINEPRINTERS v roce 2016 zavedla systém energetického managementu dle normy DIN EN ISO 50001. Náš tým, který má na starosti energetický management, od té doby zajišťuje dodržování všech nezbytných procesů a trvalé zlepšování energetické účinnosti.

 

Mezitím jsme také přešli na 100 % „zelenou“ elektřinu. Pomocí tepelných výměníků rekuperujeme odpadní teplo ze strojů, kompresorů a teplovodních potrubí. To nám umožňuje vytápět celý tiskový sál, aniž bychom museli použít další energii! Pomocí filtračních zařízení zajišťujeme optimální hospodaření s vodou. Kompresory, dmychadla a pneumatické skříně se řízenou spotřebou umožňují efektivní využití energie. Odpadní teplo z vedlejších hal se využívá k ohřívání požárních sprch (sprinklerů), aby nebyly vystaveny mrazu a aby se předešlo kondenzaci vody. V kancelářích dbáme na důslednou recyklaci inkoustových a tonerových kartuší.

Ruka drží ve vzduchu žárovku. V její baňce je místo drátu zelená rostlina. Symbolizuje to ekologické využívání energie.
Zde můžete přejít k certifikátu

Své dotazy a podněty nám můžete posílat na následující adresu: environmentalprotection@onlineprinters.cz

 

 

Takto chrání životní prostředí naše dceřiné společnosti: