Dvě ruce, které chrání zasazený stromek.

Ekologický tisk

CO DĚLÁ ONLINEPRINTERS  PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Bezpapírová“ kancelář se stejně jako život a práce bez používání papíru stala jedním z mýtů moderní doby. Bez tiskovin se zkrátka neobejdeme ani v digitální éře. Jako online tiskárna usilujeme o to, aby byl proces výroby tiskových reklamních prostředků co nejšetrnější k životnímu prostředí a také optimalizovaný z hlediska využívání zdrojů. 

Jádrem našich snah o ochranu životního prostředí a současně garantem vysoké kvality tisku a dalšího zpracování jsou naši zaměstnanci, protože každou techniku musí někdo obsluhovat. Sázíme proto na produkci zajišťovanou odborníky, na vysoce kvalifikovanou výrobu i kontrolu kvality a také na průběžně prováděná školení zaměstnanců, podporující ekologické smýšlení a jednání všech zúčastněných. 

Informační grafika

Naše informační grafika ukazuje, jaká opatření na ochranu životního prostředí jsme na jednotlivých místech v rámci podniku přijali a jaké má jejich uplatňování důsledky.

OBCHODNÍ MODEL ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Jako online tiskárna, které velmi záleží na životním prostředí a která chce zároveň zajistit férové ceny a vysokou kvalitu svých produktů, dbáme na šetrné využívání zdrojů v každé fázi produkčního řetězce. Celý náš obchodní model – od objednávky až po odeslání hotových produktů – je optimalizován z hlediska co nejefektivnějšího využívání zdrojů a tudíž i trvale udržitelný. Jak to přesně funguje a co všechno děláme pro životní prostředí, se dozvíte zde:

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ E-SHOP

Žádný e-shop nefunguje bez výkonného výpočetního centra. Naše online tiskárna umožňuje zákazníkům z 30 evropských zemí, aby ve kteroukoli dobu nahrávali svá tisková data na servery našich e-shopů. K tomu je potřeba velké množství serverů, síťové techniky a klimatizačních zařízení, které udržují všechny přístroje v provozní teplotě. Takové výpočetní centrum spotřebovává hodně energie a produkuje emise CO2.

Serverová místnost.

Provoz serverů společnosti Onlineprinters je standardně klimaticky neutrální. 

Jakožto ekologicky šetrná tiskárna se zde ujímáme průkopnické role: Díky společnosti WEBSALE, která je naším partnerem pro systém e-shopu, a firmě ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu, jsou všechny e-shopy společnosti Onlineprinters GmbH provozovány klimaticky neutrálním způsobem. To znamená, že se u WEBSALE všechny emise CO2, které vzniknou provozem výpočetního centra e-shopu a kancelářských budov 100 % vykompenzují certifikovaným projektem na ochranu klimatu. 

Pracovníci provádějí údržbu elektrického stožáru.

Díky podpoře ekologické výroby proudu v oblasti Virunga je provoz všech našich e-shopů klimaticky neutrální.

Od roku 2018 podporuje WEBSALE ekologickou produkci elektrického proudu v chráněné oblasti Virunga, v nejstarším africkém národním parku na východě Demokratické republiky Kongo. Tam, kde by jinak obyvatelstvo muselo získávat energii spalováním dřevěného uhlí, produkuje teď elektřinu trvale udržitelným způsobem malá vodní elektrárna. Tím se zlepšuje zdravotní a finanční situace místních komunit a chrání se lesní porosty, které obývají některé z posledních žijících horských goril. 

Malá vodní elektrárna v tropickém prostředí.

Malá vodní elektrárna v oblasti Virunga nahrazuje získávání energie spalováním dřevěného uhlí.

TRVALE UDRŽITELNÝ NÁKUP

Různé druhy papíru, položené přes sebe.

Společnost Onlineprinters nakupuje papír přednostně z trvale udržitelných lesních hospodářství.

Pro naši tiskárnu představuje nejdůležitější surovinu papír. Každý rok spotřebujeme několik tisíc tun papíru k výrobě tiskovin pro více než milion zákazníků. Vzhledem k tomu, že se papír vyrábí hlavně z dřevního vlákna, jsou základem jeho produkce obnovitelné suroviny. Lesy však také představují zdroj obživy pro lidi a zvířata, takže je nezbytně důležité je zachovat i pro budoucí generace. Z tohoto důvodu nakupujeme přednostně certifikovaný papír z trvale udržitelného lesního hospodářství. V této souvislosti spolupracujeme s různými organizacemi:

FSC®

Logo systému FCS®.

Systém FSC® zajišťuje zodpovědné hospodaření s lesy.

„Forest Stewardship Council“ (FSC®) je mezinárodní obecně prospěšná organizace, která vytvořila, provozuje a dále vyvíjí první systém k certifikaci trvale udržitelného lesního hospodářství. Pečetí FSC® jsou označovány nejrůznější produkty, při jejichž výrobě se využívá dřevo z lesních závodů s certifikací FSC®. Systém FSC® byl založen k zajištění trvale udržitelného využívání lesů, které chrání a dále zlepšuje ekonomické, ekologické a sociální funkce lesních závodů. Za tímto účelem vyvinula organizace FSC® všeobecný nadnárodní standard, který je třeba na vnitrostátní úrovni konkretizovat prostřednictvím indikátorů pro ochranu lesů v dané zemi. 

Příkladem materiálu certifikovaného dle FSC®, který se používá v Onlineprinters, může být křídový papír „FSC® mix“ o gramáži 170 g/m². Ten se skládá z kombinace materiálu z certifikovaných vláken FSC® a „FSC® Controlled Wood“. Zákazníci jej s oblibou využívají jako pevný papír na brožury, letáky a plakáty.  

PEFCTM

Logo PEFC.

Příkladem materiálu certifikovaného dle PEFC, který se používá v Onlineprinters, může být křídový papír.

„Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (česky: „Systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích“) je mezinárodní systém certifikace lesa. Jedná se o celosvětově největší nezávislou organizaci k zajištění a nepřetržitému zlepšování trvale udržitelného hospodaření v lesích se zabezpečením ekologického, sociálního a ekonomického standardu. 

Onlineprinters kromě jiného nabízí křídový papír o gramáži 90 g/m² v matném a lesklém provedení, který je 100 % certifikován dle „PEFC™“. Použitý papír tak obsahuje 100 procent materiálu „certifikovaného podle PEFC™“ z lesů, které jsou obhospodařovávány trvale udržitelným způsobem. Křídový papír o gramáži 90 g/m² se vyznačuje hladkým povrchem, velmi dobrou reprodukcí obrazu a je kvůli svému atraktivnímu poměru cena-výkon jedním z našich nejoblíbenějších papírů. 

MODRÝ ANDĚL

Ruka zvedající do nebe strom, složený z papíru.

Onlineprinters nabízí osvědčený recyklovaný papír s pečetí „Modrý anděl“.

Modrý anděl je vůbec první a nejstarší označení výrobků a služeb na světě týkající se ochrany životního prostředí. Tato pečeť kvality je udělovaná od roku 1978 a označuje výrobky a služby, které jsou, posuzujeme-li je ve všech aspektech, mimořádně ekologické. Základem udělení Modrého anděla je ochrana klimatu, vody, zdrojů, ale i životního prostředí a zdraví. Organizace Modrý anděl je členem Global Ecolabelling Network (GEN), sdružení národních organizací z celého světa, které uděluje označení ekologického výrobku a angažuje se tak i mezinárodně v ochraně životního prostředí. 
 

Námi nabízený a „Modrým andělem“ vyznamenaný recyklovaný papír je ze 100 procent vyroben ze sběrového papíru. To znamená, že kvůli jeho výrobě nebylo potřeba pokácet žádné stromy a že ve srovnání s papírem z čerstvé celulózy bylo při jeho produkci ušetřeno až 70 % vody a až 60 % energie. Díky moderní technice lze dnes dosáhnout vysokého stupně bělosti i při ekologicky šetrných postupech. Recyklovaný papír společnosti Onlineprinters je díky svému 1,3násobnému objemu velmi příjemný na pohmat a zajišťuje optimální opacitu (neprůhlednost papíru). Například z elegantních vizitek o gramáži 300 g/m2 z recyklovaného kartonu je na první pohled patrný důraz na ochranu životního prostředí.  

EKOLOGICKÁ PRODUKCE

Oblast ofsetového tisku v Onlineprinters

Šetrné zacházení se zdroji pomocí nejmodernější techniky v Onlineprinters

Kromě provozu e-shopů a výroby papíru dochází samozřejmě ke spotřebě zdrojů i při produkci tiskovin. Využíváme nejmodernější výrobní, měřicí a regulační techniku, abychom i v této oblasti dosáhli vysokého stupně šetrnosti vůči životnímu prostředí. Efektivní produkcí šetříme nejen samotné zdroje, ale také umožňujeme zákazníkům, aby si kupovali kvalitní tiskoviny za nízké ceny. Podle našeho názoru lze i v případě tiskárny skloubit ochranu životního prostředí, kvalitu a férové ceny – protože vše, co je šetrné vůči životnímu prostředí, šetří i peněženky zákazníků. 

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA – 
OSVIT DESEK

Více zakázek na jednom archu papíru.

Hromadný tisk šetří papír a je tak šetrný i k životnímu prostředí.

Naše produkce probíhá metodou tzv. hromadného tisku. Ve společnosti Onlineprinters přijímáme každý den tolik objednávek, že můžeme shromáždit různé tiskové zakázky se stejným druhem papíru a s totožnou gramáží a vytisknout je společně na jednom archu. Tak můžeme ideálně využít tiskové desky a archy papíru, udělat něco dobrého pro životní prostředí a vyrábět pro naše zákazníky za dobrou cenu. 

Pro každou zakázku v ofsetovém tisku jsou potřeba individuální tiskové desky z hliníku. Ty se v tiskovém stroji používají k tomu, aby na tiskový arch nanášely čtyři základní barvy – označované jako cyan (azurová), magenta (purpurová), yellow (žlutá) a key (černá). 

Na rozdíl od běžné předtiskové přípravy, která předpokládá před osvitem tiskové desky ještě v několika pracovních krocích osvit a montáž filmů, byl u nás již před lety zaveden přímý osvit tiskové desky. V oblasti digitálního tisku se tato metoda označuje jako tzv. „Computer to Plate“ (CTP).

Ta má ve srovnání se zastaralou metodou „Computer to Film“ řadu výhod i z hlediska ekologie. Díky minimálnímu počtu pracovních kroků se snižuje potřeba dalších materiálů, zahrnujících film, filmovou chemii a vodu na oplachování filmů, jakož i emise skleníkových plynů, které by jinak v této souvislosti vznikaly.

Spotřeba nutných materiálů, například pogumování, oplachovací vody a vývojky tiskových desek, byla díky nejmodernější technice společnosti Agfa snížena na minimum. Všechny odpadní produkty jsou maximálně recyklovány a předávány poskytovateli služeb s kompletní dokumentací likvidace.

Námi používané hliníkové tiskové desky jsou kromě toho z 99 procent recyklovány a vrací tak použité suroviny do oběhu.

Ofsetový tiskový stroj s vloženou tiskovou deskou.

Využíváním metody „Computer to Plate“ se snižuje spotřeba materiálů.

TISK A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Moderní archové ofsetové tiskové stroje od firmy Heidelberger Druckmaschinen AG.

Moderní strojní vybavení umožňuje ekologický tisk.

Strojní park společnosti Onlineprinters sestává z nejmodernějších archových ofsetových tiskových strojů od firmy Heidelberger Druckmaschinen AG a digitálních tiskových strojů, mimo jiné od firmy HP Graphics. V řadě hal produkujeme nejrůznější tiskové výrobky, od vizitek až po prezentační stěny. Pro ekologický tisk jsou nezbytné efektivní technologie, promyšlené organizační systémy a dobře proškolení zaměstnanci.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

V závislosti na typu tiskového stroje tiskneme pokud možno bez přídavku alkoholu jako provozního prostředku, minimálně však se sníženým obsahem alkoholu. Používáním speciálních mycích utěrek dosahujeme až 70 % úspory mycího prostředku, a tak je znečištění jeho prostřednictvím sníženo na minimum. Kromě toho používáme převážně bio mycí prostředky.

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ BARVOU S VÍCECESTNÝM SYSTÉMEM

Centrální systém zásobování barvou

Díky používání výměnných kontejnerů se barva v Onlineprinters využije do poslední kapky.

Základem zásobování našich tiskových strojů barvou jsou výměnné kontejnery s hmotností 300 kg. Každý stroj si tedy tiskové barvy odebírá z tohoto centrálního místa. Výhodou přitom je, že se nemusí používat jednotlivé dózy nebo kartuše s barvou. Vůbec tak nevzniká „plastový odpad“.  
 

Výměnný kontejner jedné jediné základní barvy o hmotnosti 300 kg odpovídá 150 obvyklým kartuším stejné barvy. Během jednoho jediného týdne tak uspoříme několik tisíc plastových kartuší. Další výhodou výměnného kontejneru je to, že se dá na rozdíl od kartuší zcela vyprázdnit a nezůstane v něm žádná nevyužitá barva.  

MAKULATURA

U archového ofsetového tisku se musí pro každou úlohu vytisknout takzvané „nátisky“. Ty jsou absolutně nezbytné k tomu, aby bylo možné připravit všechna nutná nastavení stroje, například soutisk, dodržení registrů, barevné schéma. Teprve pak lze provést vlastní kvalitní potisk výrobku. 

Abychom minimalizovali množství vadných archů (tzv. makulaturu), sázíme na stálou kontrolu kvality stroje. Technici výrobců tiskových strojů provádějí ve stanovených intervalech servis našeho strojního vybavení. 

Používáním systému „Prinect Inpress Control“, který automaticky kontroluje nános barvy na tiskovém archu běžícího stroje, se dále masivně redukuje množství nepoužitelných tiskových archů.

FIREMNÍ TECHNIKA A KANCELÁŘE

Zaměstnanec kontroluje tiskový arch.

Světlo, voda, teplo, suroviny: ve všech těchto oblastech lze realizovat ekologická opatření.

Proč zbytečně spotřebovávat energií? Náš tým, který má na starosti energetický management, hledá stále další možnosti úspor energie a dostupných zdrojů. 

V rámci tohoto úsilí pomocí tepelného výměníku rekuperujeme odpadní teplo ze strojů, kompresorů a teplovodních potrubí. To nám umožňuje vytápět celý tiskový sál, aniž bychom museli použít další energii! Díky použití filtračních zařízením je zajištěno optimální hospodaření s vodou. Kompresory, dmychadla a pneumatické skříně s řízenou spotřebou se starají o efektivní použití energie. Životní prostředí chránit i v malém: Důsledná recyklace inkoustových a tonerových kartuší v kancelářích představuje další z řady ekologických opatření.

V naší firmě platí v zásadě toto krédo: Přednost má předcházení vzniku odpadu. Nejlepší totiž je, když odpad vůbec nevznikne. Odpadní produkty, jejichž vzniku se nedá zabránit, jsou co nejlépe separovány a recyklovány nebo likvidovány podle příslušných skupin materiálů.

OBJEDNÁVKA: KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ TISK

Dvě ruce, které chrání zasazený stromek.

Díky měření CO2 při tisku mohou zákazníci emise uvolněné při realizaci zakázky vykompenzovat tím, že přispějí na projekt k ochraně klimatu.

Strategie ochrany klimatu, uplatňovaná tiskárnou, se musí zaměřit na výrobní procesy v jejich celé komplexnosti a pokud možno předcházet emisím skleníkových plynů, nebo je alespoň minimalizovat. V roce 2016 se téměř 200 států v rámci tzv. Pařížské klimatické dohody zavázalo, že budou usilovat o to, aby byla světová ekonomika do roku 2050 klimaticky neutrální. K tomu je především potřeba trvale snižovat emise CO2, protože oxid uhličitý patří ke skleníkovým plynům, které urychlují změnu klimatu. 

Navzdory veškerým optimalizacím se však při tisku nedá emisím CO2 zcela zabránit. Protože jsme si vědomi své ekologické zodpovědnosti a požadavky zákazníků ohledně trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí bereme vážně, navázali jsme spolupráci s firmou ClimatePartner, která se specializuje na ochranu klimatu, a v rámci své angažovanosti v této oblasti zákazníkům umožňujeme tisknout klimaticky neutrálním způsobem. 

Za tímto účelem společnost ClimatePartner provedla v Onlineprinters rozsáhlá měření bilance CO2, počínaje produkční technikou a použitými materiály (kvůli zjištění uhlíkové stopy produktů), přes spotřebu energie v halách a kancelářích, až po dopady dojíždění zaměstnanců (kvůli zjištění uhlíkové stopy podniku). Výpočty emisí CO2 se prováděly v souladu s mezinárodními standardy, jako je protokol ohledně skleníkových plynů (Greenhouse Gas Protocol). Bylo tak možné zjistit množství emisí CO2 vznikajících v souvislosti s výrobou jednotlivých produktů, které pak mohou zákazníci vykompenzovat svými příspěvky na projekt zaměřený na ochranu klimatu. 

JAK FUNGUJE KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ TISK?

Větrné elektrárny pod oblohou

Emise CO2 lze v e-shopu vykompenzovat jediným kliknutím. 

Stačí jen jedno kliknutí! Zákazníci při zadávání objednávky v části „Platba/Doprava“ jednoduše zvolí možnost „Klimaticky neutrální výroba“. Proběhne automatický výpočet množství CO2, které vznikne v souvislosti s objednávkou, aby bylo možné vykompenzovat emise CO2, které připadají na každou individuální tiskovou zakázku. Průměrné vícenáklady činí méně než jedno procento hodnoty zakázky a jsou jasně a transparentně uvedeny. Zákazníci si vybírají z různých projektů na ochranu klimatu, které zajišťují trvalou redukci CO2. Jedná se například o přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie nebo o zalesňování krajiny. 

Klimaticky neutrálním tiskem naši zákazníci aktivně přebírají odpovědnost za přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí tím, že zmenšují svou „uhlíkovou stopu“. Tuto angažovanost mohou zase jednoduše demonstrovat svým zákazníkům, zaměstnancům nebo partnerům: Ihned po objednávce si lze stáhnout individuální certifikát ve formátu PDF, obsahující jméno, a také informace o zakázce a vykompenzované množství CO2, který jednoznačně dokládá příspěvek k ochraně klimatu. 

Naši zákazníci navíc dostanou zdarma k dispozici individuální štítek o ochraně klimatu, vytvořený naším generátorem, který obsahuje unikátní identifikační číslo. Tento štítek ve formátu PDF nebo EPS mohou ještě před nahráním dat začlenit do svých tiskových dat – dokonce s QR kódem.

ČEHO BYLO AŽ DOSUD DOSAŽENO?

Zelená zeměkoule, ovinutá cestami.

Od roku 2013 se již podařilo vykompenzovat 7 900 tun CO2.

Od doby, kdy jsme zavedli klimaticky neutrální tisk, tuto ekologickou možnost každý měsíc volí přibližně pět až šest procent zákazníků v celé Evropě. Od roku 2013 se naši zákazníci už 250 000krát aktivně rozhodli pro klimaticky neutrální produkci svých tiskových produktů. To odpovídá 7 900 tunám CO2, což představuje množství emisí, které by vyprodukoval osobní automobil, pokud by projel celou světovou silniční síť. 

CO2 NEUTRÁLNÍ DOPRAVA

Veškerá tisková produkce opouští firmu Onlineprinters v podobě balíků, zasílaných zákazníkům z celé Evropy. Každý rok odesíláme více než milión balíků, což zhruba odpovídá dvěma balíkům za minutu. 

V našem poskytovateli přepravních služeb, kterým je společnost DPD, jsme získali partnera, kterému záleží na ochraně životního prostředí stejně jako nám. DPD přepravuje každý jednotlivý balík CO2 neutrálně. Klimaticky neutrální dopravy je dosahováno interními opatřeními ke snížení produkce CO2 a kompenzací zbývajících emisí prostřednictvím certifikovaných klimatických projektů v rámci obchodu s emisemi. Kromě snížení spotřeby elektrické energie ve vlastních skladech a používáním elektromobilů a aut na zemní plyn podporuje společnost DPD mj. větrné elektrárny v Indii a Turecku.

Také poskytovatel přepravních služeb UPS, který pro nás zajišťuje expresní dopravu a také standardní dopravu PLUS, se zasazuje za ochranu životního prostředí. Prostřednictvím volby „UPS carbon neutral“ podporuje společnost UPS projekty kompenzující emise, které vznikají při přepravě zásilky. Jedná se například o opětovné zalesňování, likvidaci metanu a skládkových plynů anebo čištění odpadních vod. Program „UPS carbon neutral“ byl ověřen společností Société Générale de Surveillance (SGS) a je certifikován organizací „The CarbonNeutral Company“ 

BALENÍ – TOLIK, KOLIK JE POTŘEBA, ALE PŘITOM TAK MÁLO, JAK TO JEN JDE

Onlineprinters používá výhradně obaly z recyklovaných materiálů.

Onlineprinters používá výhradně obaly z recyklovaných materiálů.

Každý den opouští firmu Onlineprinters tisíce balíků s hotovými tiskovinami. Karton je vyroben z recyklovaného materiálu a je certifikován dle FSC®. Tiskové produkty jsou velmi citlivé na nárazy a na tlak. Musí být proto obzvláště dobře chráněné, aby nedošly na cestě k zákazníkům k úhoně. Neboť nezřídka putují balíky několik tisíc kilometrů napříč celou Evropou. 

Při doručení balíku zákazníkovi musejí obaly působit čistým a pevným dojmem. K balení zasílaného zboží se v Onlineprinters používají výhradně licencované a recyklovatelné obalové materiály. V oblasti velkoplošného tisku jsme investovali do speciální techniky, umožňující řezání obalového materiálu na míru. Šetří se tím obalový materiál i životní prostředí. U některých produktů ušetříme i bublinkovou fólii, protože jsou použity obaly s vnitřní vrstvou z celulózových vloček.  

IMPRIM’VERT®: CERTIFIKOVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Francouzská ekologická pečeť „Imprim’Vert“.

Francouzská ekologická pečeť „Imprim’Vert“ označuje ekologické tiskárny, zacházející šetrně s přírodními zdroji.

Onlineprinters se tiskem, který je šetrný vůči přírodním zdrojům, zasazuje za citlivé zacházení s naší planetou. Opět jsme to prokázali při auditu kvůli udělení francouzské ekologické pečetě „Imprim’Vert“. 

V rámci této striktní certifikace se provádí celková kontrola výrobního procesu tiskových produktů, takže se zohledňuje jak samotná produkce, tak i energetický management a sociální zodpovědnost společnosti. Kontrolu podniku provádí licencovaný auditor organizace Imprim’Vert, který svou zprávu předkládá radě složené ze zástupců profesních komor, správních orgánů a svazů. V případě schválení smí tiskárna po dobu jednoho roku užívat pečeť Imprim’Vert a musí během dvou následujících let prostřednictvím online prohlášení prokázat dodržování stanovených kritérií. Třetí rok se pak provádí nový audit přímo na místě. 

Onlineprinters ručí za dodržování pěti kritérií, jejichž splnění je nezbytným předpokladem pro udělení této certifikace:

 

1. Likvidace nebezpečného odpadu v souladu s platnými normami 
Tak, jak se v domácnosti třídí odpad a dávají se zvlášť baterie, elektrická zařízení nebo inkoustové kartuše, je třeba se odpadem zabývat i v průmyslovém podniku – ale v mnohonásobně větším rozsahu. Nebezpečné odpady se likvidují v souladu s příslušnými postupy, aby se zajistilo ekologicky únosné odstranění škodlivých látek.  
 

I když předcházíme vytváření mnoha nebezpečných odpadů – třeba tím, že nepoužíváme kartuše s barvou nebo filmové roztoky k výrobě tiskových desek – nelze zabránit vzniku odpadů, které je třeba likvidovat odděleně, zahrnujících například použité čisticí prostředky, špinavé čisticí utěrky nebo použité vlhčicí roztoky. Certifikace Imprim’Vert prokazuje, že likvidace všech nebezpečných odpadů probíhá v souladu s normami a v odpadech obsažené škodliviny tak nezatěžují životní prostředí.  

 

2. Bezpečné skladování kapalin obsahujících škodlivé látky 
V zájmu dosažení optimálních tiskových výsledků dbáme na údržbu svých strojů. Při provozu tiskového stroje se používají různé komponenty, jako jsou barvy a laky, ale i zvlhčovací a mycí prostředky, jakož i speciální čisticí prostředky. Je třeba zajistit bezpečné skladování těchto kapalin, aby nedošlo k únikům do okolního prostředí a ani ohrožení zaměstnanců.   

Nádoby s barvami a čisticími prostředky.

Kapaliny, které obsahují škodlivé látky, jsou v Onlineprinters skladovány bezpečným způsobem.

3. Upuštění od používání jedovatých látek 
Látky, které mohou už v malých množstvích způsobit vážné poškození zdraví nebo i smrt, musí být označené symbolem s lebkou. Pro získání certifikace Imprim’Vert je třeba prokázat, že se nepoužívají žádné jedovaté látky.  
 

4. Zvyšování ekologického povědomí u zaměstnanců 
Ochrana životního prostředí se týká každého. Jako nositelé pečetě Imprim’Vert se zavazujeme k tomu, že budeme své zaměstnance i zákazníky informovat o opatřeních k zajištění ekologické produkce tiskovin a budeme tak zvyšovat jejich povědomí o jednání vycházejícím z principů trvalé udržitelnosti. Můžeme tak objevit potenciál k zajištění produkce s šetrným využíváním zdrojů, protože každý zaměstnanec zná své pracoviště nejlépe a i zákazníci mohou při svém příštím nákupu lépe zohlednit ekologické úhly pohledu. Nápady ke zlepšení jsou vždy vítány.  

Školení, na kterém žena lepí na tabuli barevné lístky.

Zaměstnance společnosti Onlineprinters o problematice ekologického tisku pravidelně informujeme prostřednictvím školení.

5. Sledování spotřeby energie 
Zcela v souladu s procesem trvalého zlepšování jsme ustanovili energetický management, který sleduje spotřebu energie ve společnosti Onlineprinters a stále usiluje o další optimalizace. Byla tak například provedena výměna starého osvětlení za světla s diodami LED a odpadní teplo z jedné vedlejší haly se teď využívá k ohřívání sprinklerových hasicích zařízení tak, aby nebyly vystaveny mrazu a kondenzaci vody. Imprim’Vert v oblasti spotřeby energie předepisuje pravidelné sledování a reportování.  
 

Od srpna 2017 je společnost Onlineprinters oficiálním držitelem francouzské ekologické pečetě Imprim’Vert a bude i nadále pokračovat ve svém úsilí zaměřeném na ochranu životního prostředí, které přináší prospěch i všem zákazníkům. 

A JDEME DÁL

Uvědomujeme si, že naše úsilí stát se ekologicky šetrnou tiskárnou představuje kontinuální proces. Proto dále pracujeme na tom, abychom se řídili principy trvalé udržitelnosti. Máte nějaké podněty?


Pak nám napište na adresu environmentalprotection@onlineprinters.cz