Obrázek z
Ekologická výroba
Více než 1 milion spokojených zákazníků
Bezplatná doprava
Expresní tisk a expresní doprava

228 883 542   Po-Pá: 8-17 h

Ekologická výroba

Využíváme nejmodernější výrobní, měřicí a regulační techniku, abychom dosáhli vysokého stupně ekologičnosti. To je dobré nejen pro životní prostředí, umožňuje nám to také nabízet vysoce kvalitní tiskoviny za nízké ceny.

Veškerá technika však potřebuje někoho, kdo ji obsluhuje. Jádrem našich snah o ochranu životního prostředí a současně garantem vysoké kvality tisku a dalšího zpracování jsou naši zaměstnanci. Sázíme proto na odborníky z regionu, výrobu ve firmě a zajištění kvality, ale také průběžné školení zaměstnanců.

Předtisková příprava – osvit desek

Tiskové zakázky vyrábíme zásadně pomocí sběrných tiskových forem. To znamená, že se vyrobí více tiskových zakázek se stejným druhem a gramáží papíru společně. Tak můžeme ideálně využít tiskové desky a archy papíru, udělat něco dobrého pro životní prostředí a vyrábět pro naše zákazníky za dobrou cenu.

Pro každou zakázku v ofsetovém tisku jsou potřeba individuální tiskové desky. Ty se v tiskovém stroji starají o to, aby byly čtyři základní barvy azurová, purpurová, žlutá a základní (černá) nanášeny na tiskový arch a vznikal tak perfektní tištěný obraz.

Na rozdíl od běžné předtiskové přípravy, která předpokládá před osvitem tiskové desky ještě v několika pracovních krocích osvit a montáž filmů, byl u nás již před lety zaveden přímý osvit tiskové desky. V digitální předtiskové přípravě pro tisk se to nazývá metoda „Computer to Plate“ (CTP).

Ta představuje ve smyslu ochrany životního prostředí ve srovnání s náročnější metodou „Computer to Film“ velkou výhodu. Díky minimálnímu počtu pracovních kroků se snižuje potřeba dalších materiálů jako je film, filmová chemie a voda na oplachování filmů a emise skleníkových plynů, které by jinak v této souvislosti vznikaly.

Spotřeba nutných materiálů, jako je například pogumování, oplachovací voda a vývojka tiskových desek byla díky nejmodernější technice společnosti Agfa snížena na minimum. Všechny odpadní produkty jsou maximálně recyklovány a předávány našim dodavatelům s kompletní dokumentací likvidace.

Námi používané hliníkové tiskové desky jsou kromě toho recyklovány z 99 procent a vrací se tak do surovinového oběhu.

Tisk a další zpracování

Náš strojní park se kromě jiného skládá z nejnovějších archových ofsetových tiskových strojů firmy Heidelberger Druckmaschinen AG a digitálních tiskových strojů firmy HP.

Obecné spotřební materiály

V závislosti na typu tiskového stroje tiskneme, pokud možno, bez přídavku alkoholu jako provozního prostředku, minimálně však se sníženým obsahem alkoholu. Používáním speciálních mycích utěrek dosahujeme až 70% úspory mycího prostředku, a tak je znečištění jeho prostřednictvím sníženo na minimum. Kromě toho používáme převážně bio mycí prostředky.

Centrální zásobování barvou

Základem zásobování našich tiskových strojů barvou jsou výměnné kontejnery s hmotností 300 kg. Výhodou je, že se nemusí používat žádné malé dózy nebo kartuše s barvou. Úplně tak odpadá zbytečný „plastový odpad“.

300kg výměnný kontejner jedné jediné základní barvy odpovídá 150 kartuším stejné barvy. Takto uspoříme jen během jednoho jediného týdne několik tisíc plastových kartuší. Další výhodou 300kg výměnného kontejneru je to, že na rozdíl od kartuší se dá zcela vyprázdnit, v kontejneru nezůstává žádná barva a lze ho znovu použít.

Makulatura

Jak je u archového ofsetového tisku běžné, musí se pro každou úlohu vytisknout takzvaný „nátisk“. Ten je nezbytně nutný k tomu, aby bylo možno všechna nutná nastavení stroje (soutisk, dodržení registrů, barva, atd.) připravit tak, že bude možno provést vlastní kvalitní tisk výrobku. Abychom udrželi co nejnižší zmetkovitost (makulaturu), sázíme na stálou kontrolu kvality stroje. Ta je prováděna technikem výrobce tiskového stroje při pravidelných servisních prohlídkách.

Používáním systému „Prinect Inpress Control“, který automaticky kontroluje nános barvy na tiskovém archu běžícího stroje, se dále masivně redukuje množství nepoužitelných tiskových archů.

Firemní technika a kancelář

Proč darovat energii? Při hledání možností úspory energie jsme narazili na zdroje, které již existují: Pomocí tepelného výměníku rekuperujeme odpadní teplo ze strojů, kompresorů a teplovodních potrubí a můžeme tak vytápět celý tiskový sál, aniž bychom museli použít další energii.

Dále je díky filtračním zařízením zajištěno optimum úspory energie. Kompresory, dmychadla a pneumatické skříně s řízenou spotřebou se starají o efektivní použití energie.

V naší firmě platí v zásadě toto krédo: Přednost má eliminace odpadu. Protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Odpadní produkty, kterým se nedá zabránit, budou co nejlépe separovány a recyklovány podle skupin materiálů, příp. zlikvidovány.

Životní prostředí chránit i v malém: Dalším opatřením k ochraně životního prostředí je důsledná recyklace inkoustových a tonerových kartuší v kancelářích.