Obrázek z
Trvale udržitelný nákup
Více než 1 milion spokojených zákazníků
Bezplatná doprava
Expresní tisk a expresní doprava

228 883 542   Po-Pá: 8-17 h

Trvale udržitelný nákup

Ochrana životního prostředí hraje roli při každém nákupu materiálu a strojů. Sázíme na efektivní výrobní prostředky, které šetří zdroje a současně šetří našim zákazníkům náklady.

Jako tiskárna pracujeme přirozeně s papírem. Ten se vyrábí hlavně z dřevního vlákna a jeho základem jsou tedy obnovitelné suroviny. Lesy však jsou také obživou pro lidi a zvířata, je důležité je zachovat pro budoucí generace. Z tohoto důvodu nakupujeme přednostně certifikovaný papír z trvale udržitelného lesního hospodářství. V této souvislosti spolupracujeme s různými organizacemi, které zaručují trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů.

FSC®

Příkladem pro papír certifikovaný dle FSC® v onlineprinters.cz je ilustrační papír o gramáži 170 g/m² „FSC® mix“. Ten se skládá z kombinace materiálu z certifikovaných vláken FSC® a „FSC® Controlled Wood“. „Forest Stewardship Council“ (FSC®) je mezinárodní obecně prospěšná organizace, která vytvořila, provozuje a dále vyvíjí první systém k certifikaci trvale udržitelného lesního hospodářství. Současně se výraz „FSC®“ také používá jako synonymum pro systém certifikace nebo pečeť kvality, kterou se označují výrobky ze dřeva jako produkty z lesních závodů certifikované dle FSC®. Systém FSC® k certifikaci lesního hospodářství byl založen k zajištění trvale udržitelného využívání lesů, který obsahuje zachování a také zlepšení ekonomických, ekologických a sociálních funkcí lesních závodů. K tomu vyvinul FSC® obecný a nadnárodní standard, který se skládá z deseti principů a kritérií, a na národní úrovni je lze aplikovat prostřednictvím konkretizace indikátorů.

PEFCTM

Kromě jiného nabízíme ilustrační papír o gramáži 90 g/m² v matném a lesklém provedení, který je 100% certifikován dle „PEFC™“. Použitý papír tak obsahuje 100 procent materiálu „certifikovaného podle PEFC™“ z lesů, které jsou obhospodařovávány trvale udržitelným způsobem. Ilustrační papír o gramáži 90 g/m² se vyznačuje hladkým povrchem a velmi dobrou reprodukcí obrazu a je kvůli svému atraktivnímu poměru cena-výkon jedním z našich nejoblíbenějších druhů papíru.

„Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (česky: „Systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích“) je mezinárodní systém certifikace lesa. Je celosvětově největší nezávislá organizace k zajištění a nepřetržitému zlepšování trvale udržitelného hospodaření v lesích se zajištěním ekologického, sociálního a ekonomického standardu.

Modrý anděl

Námi nabízený a Modrým andělem vyznamenaný recyklovaný papír je ze 100 procent vyroben ze sběrového papíru a díky svému 1,3násobnému objemu má vynikající haptiku a optimální opacitu (neprůhlednost papíru). Naleznete ho kromě jiného v kategorii Hlavičkové papíry.
 

Modrý anděl je první a nejstarší označení výrobků a služeb na světě týkající se ochrany životního prostředí. Tato pečeť kvality je udělovaná od roku 1978 a označuje výrobky a služby, které jsou, posuzujeme-li je ve všech aspektech, mimořádně ekologické. Základem udělení Modrého anděla je ochrana klimatu, vody, zdrojů, ale i životního prostředí a zdraví. Modrý anděl je členem Global Ecolabelling Network (GEN), sdružení národních organizací celosvětově udělujících označení ekologického výrobku a angažuje se tak i mezinárodně v ochraně životního prostředí.