Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže v textu naleznete podrobné informace o nakládání s Vašimi osobními údaji. Zpracování vašich dat probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správcem Vašich osobních údajů (čl. 4 bod 7 GDPR) je společnost:

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Německo

1. Používání internetových obchodů

Naše internetové obchody můžete navštěvovat i bez uvádění svých osobních údajů s výjimkou ukládání přístupového záznamu. Při každém otevření webové stránky webový server automaticky ukládá pouze přístupový záznam v rámci takzvaných server logfiles, který obsahuje např. název požadovaného souboru, Vaši IP adresu, datum a čas otevření stránky, objem přenesených dat a údaje o požadujícím operátorovi, který si soubor vyžádal (přístupové údaje) a který provede záznam o navštívení internetových stránek. Cílem je podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR ochrana našich oprávněných zájmů, konkrétně zájmu na zajištění spolehlivého provozu webové stránky a zlepšení naší nabídky.

1.1 Hosting

Všechny údaje shromážděné v rámci využívání našich internetových obchodů se ukládají na serverech společnosti WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Norimberk, Německo, která pro nás zajišťuje zpracování osobních údajů. O službách, které jsou zpracovávány na jiných serverech, naleznete informace níže v textu.

1.2 Geolokace

Jestliže kliknutím na příslušné tlačítko udělíte souhlas, bude zjištěna země, ze které jste naši stránku navštívili, a to na základě Vaší IP adresy. Tento údaj nám slouží k tomu, abyste mohli být přesměrováni na naši nabídku upravenou ve Vašem jazyce a podle Vaší lokality. Osobní údaje, které budou v této souvislosti zpracovány, budou po uzavření Vašeho prohlížeče vymazány.


2. Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, jestliže nám je dobrovolně sdělíte v rámci své objednávky, při navázání kontaktu s námi nebo při založení zákaznického účtu. Informace o osobních údajích, které shromažďujeme, jsou uvedeny v zadávacích formulářích. Jako povinná pole jsou označeny údaje, které v daných případech nezbytně potřebujeme pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to pro účely zpracování Vámi zaslaného kontaktního formuláře, pro založení zákaznického účtu nebo pro účely realizace smlouvy.

Po úplné realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu bude další zpracování Vašich osobních údajů omezeno a po uplynutí případných lhůt pro uchovávání údajů stanovených právními předpisy budou tyto údaje vymazány, pokud neudělíte výslovný souhlas s jejich dalším zpracováním nebo jestliže si vyhradíme právo na jejich další zpracování, které bude v souladu se zákonem a o němž vás budeme dále v tomto prohlášení informovat. Údaje budou vymazány buď prostřednictvím příslušné funkce v zákaznickém účtu, nebo na základě zprávy, kterou nám zašlete.


3. Předání údajů

3.1 Platební transakce

Podle toho, jaký způsob platby, popř. jakého poskytovatele platebních služeb, při objednávce zvolíte, Vás přesměrujeme na zvoleného poskytovatele platebních služeb, který samostatně shromažďuje údaje potřebné pro provedení platby. Pro tento účel si musíte založit účet u poskytovatele platebních služeb, popř. se přihlásit ke svému stávajícímu účtu. Na toto zpracování osobních údajů se uplatní zásady zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Od poskytovatele platebních služeb obdržíme pouze informaci o provedené platbě, abychom mohli dokončit proces objednávky. K provedení plateb potřebujeme Vaše platební údaje, které jsou nezbytné k plnění smlouvy a zpracování takových údajů je tedy v souladu s čl. 6 odst. 1  písm. b) GDPR.

3.2 Hodnocení bonity zákazníka u „nákupů na fakturu“ nebo inkasních transakcí

V případě plnění předem, např. při platbě na fakturu se splatností nebo inkasem, je uzavření smlouvy možné až na základě informací o totožnosti a bonitě zákazníka získaných od specializovaných společností (registrů dlužníků). Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně zájmu na zabránění nebo maximálním omezení porušení platebních závazků. Za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje potřebné k hodnocení bonity níže uvedené(ým) společnosti(em):

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Německo, telefon +49 30473929-000

3.3 Tisková data s osobními údaji

Vámi poskytnutá tisková data předáme z Vašeho pověření do výroby. Protože tato data mohou obsahovat osobní údaje třetích osob, uzavřeme s Vámi pro danou objednávku „Zpracovatelskou smlouvu“, která splňuje požadavky na ochranu osobních údajů podle článku 28 GDPR. Do zpracovatelské smlouvy můžete nahlédnout a prověřit její obsah během procesu objednávky bezprostředně před uzavřením kupní smlouvy. Dokument naleznete v příloze (ve formátu pdf) k potvrzení objednávky, které Vám zašleme e-mailem ihned po doručení objednávky.

3.4 Integrace Trusted Shops Trust Badge

Abychom mohli prezentovat naši značku kvality Trusted Shops a příp. shromážděné recenze zákazníků a sortiment produktů Trusted Shops, které jsou k dispozici kupujícím po zadání objednávky, je Trusted Shops Trustbadge integrován s našimi webovými stránkami. Cílem je ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívajích v optimální prezentaci naší nabídky na trhu tím, že umožňují zákazníkům bezpečný nákup.  
Při každém otevření webové stránky webový server automaticky ukládá přístupový záznam v rámci takzvané „server logfile“, která obsahuje např. název požadovaného souboru, Vaši IP adresu, datum a čas otevření stránky, objem přenesených dat a údaje o požadujícím operátorovi, který si soubor vyžádal (přístupové údaje) a který provede záznam o navštívení internetových stránek. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají pro účely analýzy bezpečnostních hrozeb v bezpečnostní databázi. Logy se automaticky mažou po 90 dnech. 
Další osobní údaje budou poskytnuty společnosti Trusted Shops GmbH, pokud jste se po ukončení objednávky rozhodli pro využívání produktů Trusted Shops nebo jste se již registrovali k užívání. V tomto případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi Vámi a Trusted Shops. Osobní údaje budou automaticky převzaty z dat uvedených v objednávce. 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedené účely společností Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Německo. Informace o jejích směrnicích o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.trustedshops.eu/imprint/

3.5 Předání osobních údajů do třetích zemí

Pokud budou Vaše osobní údaje předány s Vaším souhlasem nebo v rámci ochrany našich oprávněných zájmů, na servery níže uvedených poskytovatelů v třetích zemích, je takové předávání osobních údajů založeno na standardních smluvních doložkách přijatých v souladu s čl. 46 GDPR, pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

 • Služby společnosti Google uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko und Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informace o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Služby Microsoft (Bing) uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů: Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland und Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informace o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 • Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk,Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland und Adobe Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Informace o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.adobe.com/cz/privacy.html


4. Reklama zasílaná e-mailem a poštou

4.1 reklamní sdělení zasílaná e-mailem

Shromažďujeme adresy pro zasílání e-mailů, které provádíme prostřednictvím společnosti Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106 Freiburg, Německo. Tato společnost pro nás zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 28 GDPR na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.inxmail.com/data-conditions

Proti používání své e-mailové adresy k zasíláních reklamních sdělení můžete kdykoli podat námitku přes příslušný odkaz v zaslaném e-mailu nebo odesláním zprávy na náš zákaznický servis Zákaznický servis, popř. můžete kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by Vám vznikly jakékoli další náklady nad rámec základního tarifu. Stejným způsobem můžete podat námitku proti použití Vaší poštovní adresy pro naše reklamní účely.

4.1.1 Přihlášení k odběru newsletteru zasílaného e-mailem

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje nezbytné pro tento účel nebo zvlášť Vámi poskytnuté, abychom Vám na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti mohli pravidelně zasílat na e-mail náš newsletter. 
Kromě výše uvedených možností můžete kdykoli pohodlně zrušit odběr newsletteru odhlášením ve svém zákaznickém účtu. 
Vaše osobní údaje pro tento účel budeme zpracovávat do odvolání Vašeho souhlasu.

4.1.2 Doporučení produktů zasílaná e-mailem

Jestliže získáme Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a Vy nevznesete námitku, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelně nabídky podobných produktů z našeho sortimentu, které jste si zakoupili. Cílem je ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívajících v zasílání reklamních sděleních našim zákazníkům a takové zpracování probíhá rovněž v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti. 
Vaše osobní údaje pro tento účel budeme zpracovávat do té doby, než vznesete námitku proti takovému zpracování.

4.2 Poštovní reklama

K reklamnímu oslovení našich zákazníků používáme i jejich poštovní adresu, na kterou zasíláme běžnou poštou nabídky a informace o našich produktech. Cílem je ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně oprávněnému zájmu na marketingové komunikaci s našimi zákazníky. Proti zasílání těchto reklamních sdělení můžete kdykoli podat námitku, a to zasláním zprávy našemu zákaznickému servisu Zákaznický servis, aniž by Vám vznikly jiné náklady nad rámec doručovacích nákladů dle základního sazebníku. Pokud vznesete námitky, Vaše údaje pro tento účel přestaneme zpracovávat.

Vaše osobní údaje pro tento účel budeme zpracovávat do té doby, než vznesete námitku proti takovému zpracování.


5. Soubory cookies – souhlas a správa

Aby pro Vás byla návštěva našeho internetového obchodu příjemným zážitkem, využíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se mohou ukládat na Vaše koncové zařízení.

Abychom Vás v následujícím textu mohli podrobně informovat o technologiích cookies a získat, spravovat a dokumentovat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů prostřednictvím technologií vyžadujících souhlas, používáme službu pro správu souhlasů Správa souhlasu. Je to nezbytné k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost podle čl. 6 odst. 1  písm. c) GDPR a mohli prokázat udělení Vašeho souhlasu podle čl. 7 odst. 1 GDPR. 

Odvolání souhlasu

Máte právo svobodně nastavit, k jakému souboru cookie, který není nezbytně nutný, nám udělíte souhlas se zpracováním, a to individuálně pomocí služby pro správu souhlasů Správa souhlasu. Podrobné informace poskytovatelů naleznete také v odkazu na Službu pro správu souhlasů, který Vám poskytujeme při prvním i dalších otevřeních stránky našeho internetového obchodu.

5.1 Nezbytné cookies

Technicky nezbytné soubory cookies zajišťují optimální fungování našeho internetového obchodu. Tyto cookies umožňují důležité základní funkce, jako např. navigaci na webovou stránku nebo správné zobrazení ve Vašem internetovém prohlížeči, a proto je nelze deaktivovat. Cílem je ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na optimálním prezentování naší nabídky.

Platforma Usercentrics Consent Management

Službu správy souhlasů nabízí společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, která pro nás zpracovává Vaše osobní údaje. Když navštívíte naši webovou stránku, uloží webový server společnosti Usercentrics GmbH tzv. server logfile, která obsahuje také Vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas otevření stránky, informace o zařízení a prohlížeči a informace o Vašem souhlasu.

Google Tag Manager

Pro správu služeb, které se týkají individualizované reklamy, používáme Google Tag Manager. Samotný nástroj Google Tag Manager je doménou bez cookie, která sama neshromažďuje osobní údaje.

Google reCAPTCHA

Služba Google reCAPTCHA chrání obsah webové stránky před zneužitím. Tato služba ověřuje, zda údaje zadávané na internetové stránce pocházejí od člověka nebo robota.

Adobe Fonts

Adobe Fonts je službou umožňující přístup k fontům písem, kterou poskytuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited. Služba tedy poskytuje přístup do knihovny písem a umožňuje nám stahovat vhodné druhy písma. Adobe používá informace webových stránek, které používají fonty Adobe, k poskytování služby „Adobe Fonts“ a k diagnostice problémů při doručování nebo stahování.

Google Fonts

Když navštívíte naši webovou stránku, spojí se Váš prohlížeč se servery společnosti Google. Váš prohlížeč přitom předá různé informace, aby bylo možné jednotné zobrazení webové stránky. Fontové soubory se uloží v použitém koncovém zařízení na dobu jednoho roku. Snižuje se tak doba načtení webových stránek, které využívají službu Google Fonts.

Onlineprinters cookies

Aby byla komunikace mezi naším internetovým obchodem a Vámi co nejjednodušší, ukládáme aplikační data (identifikátory ID a flags) v lokální paměti Vašeho prohlížeče. Prohlížeč si například pamatuje, zda návštěvník již provedl nastavení cookies. Proto se Vám nebude při každém otevření naší webové stránky stále znovu zobrazovat okno pro nastavení cookies.

Websale cookies

Soubory cookies našeho poskytovatele hostingu Websale zajišťují po technické stránce optimální fungování naší webové stránky. Cookies umožňují důležité základní funkce, např. navigaci, přihlášení nebo řízení obsahu nákupního košíku, ale i bezpečnostní funkce, které poskytují ochranu před možnými útoky. Poskytovatelem hostingu je společnost WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Norimberk, Německo.

5.2 Servisní cookies

Servisní cookies slouží ke zlepšování uživatelského komfortu našeho internetového obchodu. S Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1  písm. a) GDPR používáme tyto cookies k prezentaci našich produktů a obsahů tak, aby se pro Vás stal nákup na naší webové stránce příjemným zážitkem.

Chat-Tool Userlike

Kromě kontaktního formuláře můžete využít chatovací okno na naší stránce a chatovat online s pracovníkem oddělení služeb zákazníkům, pokud budete mít dotazy k naší nabídce. Abyste mohli využívat tuto chatovací službu, instaluje a implementuje se do Vašeho zařízení widget chatu ve formě zdrojového kódu. Tuto službu nabízí společnost Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Německo (www.userlike.com).

5.3 Cookies pro statistiku

Pomocí pseudonymizovaných údajů dokážeme naše nabídky ještě lépe přizpůsobit Vašim potřebám. S Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR používáme tyto soubory cookies, abychom zjistili, které funkce naší webové stránky často využíváte. Také nám pomáhají pochopit, jaké obsahy a produkty na naší stránce jsou pro Vás zvláště zajímavé.

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics je analytický nástroj, který nám pomáhá lépe porozumět, jakým způsobem návštěvníci naši webovou stránku využívají. Na základě těchto informací vyvíjíme optimalizační strategie. Získané informace o Vašem užívání této webové stránky se posílají na server společnosti Google, kde se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude Vaše IP adresa zkrácena již před jejím předáním v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena.

Služba Google (Universal) Analytics je integrována prostřednictvím našeho partnera Trakken Web Services GmbH v rámci zpracování osobních údajů, kterým jsme jej jako dílčího zpracovatele pověřili v souladu s čl. 28 GDPR.

econda Analytics

econda je analytický nástroj, který nám pomáhá lépe porozumět, jakým způsobem návštěvníci naši webovou stránku využívají. Na základě těchto informací vyvíjíme optimalizační strategie. Získané informace o Vašem využívání této webové stránky se odesílají společnosti econda. Z těchto údajů se vytvoří pseudonymizované uživatelské profily, které se však bez zvláštního výslovného souhlasu nepárují s osobními údaji. Jakmile pomine účel, pro který byly informace předány, a po ukončení našeho používání tohoto nástroje, budou shromážděné údaje vymazány. Výše uvedenou technologii nabízí společnost econda GmbH, Zimmerstr. 6,76137 Karlsruhe, Německo (www.econda.de/en).

Google Ads Conversion

Používáme online reklamní službu Google Ads Conversion, abychom mohli umístit naši reklamu v reklamní síti Google. K měření úspěchu dostáváme od společnosti Google individuální soubor „conversion cookie“, s jehož pomocí se sestavují statistiky. Dozvíme se však pouze celkový počet uživatelů, kteří na náš inzerát klikli a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí (conversion-tracking-tag). Nedostáváme žádné osobní údaje, z nichž bychom mohli zjistit totožnost uživatele.

Bing Ads Conversion

Používáme online reklamní službu Bing Ads Conversion, která nám umožňuje umístit reklamu ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a na webových stránkách třetích stran. K měření úspěchu dostáváme od společnosti Microsoft individuální soubor „conversion cookie“, s jehož pomocí se sestavují statistiky. Dozvíme se však pouze celkový počet uživatelů, kteří na náš inzerát klikli a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí (conversion-tracking-tag). Nedostáváme žádné osobní údaje, z nichž bychom mohli zjistit totožnost uživatele.

Hotjar

Hotjar je nástroj webové analytiky pro měření úspěšnosti reklamních kampaní, který nám umožňuje vyvíjet optimalizační strategie. Získané informace o Vašem užívání této webové stránky se odesílají společnosti Hotjar. Z těchto údajů se vytvoří pseudonymizované uživatelské profily, které se však bez zvláštního výslovného souhlasu nepárují s osobními údaji. Jakmile pomine účel, pro který byly informace předány, a ukončíme používání tohoto nástroje, budou shromážděné údaje vymazány. Poskytovatelem této služby je společnost Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Evropa (www.hotjar.com).

5.4 Cookies pro marketing

S Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se staráme o to, aby se Vám na webových stránkách našich partnerů nezobrazovalo příliš mnoho reklamy, ale pouze produkty z naší nabídky, které by Vás mohly zvláště zajímat.

Google Ads Remarketing a Google Analytics Advertising

Prostřednictvím těchto služeb propagujeme naši webovou stránku ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích osob. Za tímto účelem se při návštěvě našich internetových stránek aktivuje tzv. remarketing cookie společnosti Google nebo se případně použije Google Analytics Cookie. Oba soubory cookies umožňují v tomto případě automaticky pomocí pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě Vámi navštívených stránek zobrazit reklamy podle Vašich preferencí. Jakmile pomine účel, pro který byly informace předány, a ukončíme používání Google Dynamic Remarketing a Google Analytics, budou shromážděné údaje vymazány.

Osobní údaje budou zpracovány nad tento rámec pouze v případě, že jste udělili společnosti Google souhlas s tím, aby propojila informace o používání Vašeho webového prohlížeče a prohlížeče aplikací s Vaším účtem Google a aby informace z vašeho účtu Google byly použity k personalizaci zobrazovaného obsahu na tomto webu. Pokud v tomto případě budete během návštěvy naší webové stránky přihlášeni na Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údaji z Google-Analytics pro sestavení a definování seznamů cílových skupin pro používání remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně spáruje Vaše osobní údaje s údaji z Google Analytics pro vytvoření cílových skupin.

Bing Ads Remarketing

Prostřednictvím služby Bings Ads propagujeme naši webovou stránku ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a na webových stránkách třetích osob. Soubor cookie umožňuje při otevření této webové stránky prostřednictvím pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě Vámi navštívených stránek automaticky zobrazovat reklamu podle Vašich preferencí. Jakmile pomine účel, pro který byly informace předány, a ukončíme používání tohoto nástroje, budou shromážděné údaje vymazány.

AWIN

AWIN je německá síť pro affiliate marketing. Přes tzv. affiliate reklamu poskytujeme distribučním partnerům naše reklamní inzeráty pro jejich internetové stránky. Soubor cookie, který neukládá žádné osobní údaje, nám pomáhá vyhodnotit výši provizí mezi námi a našimi partnery. Tuto službu nabízí společnost AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (www.awin.com).


6. Social Media

Naše aktivity na sociálních sítích a platformách slouží k lepší a aktivnější komunikaci s našimi zákazníky a zájemci a zlepšují informovanost o našich produktech a akcích. Pokud chcete naše aktivity na sociálních sítích sledovat, musíte se sami aktivně do příslušné sítě přihlásit. Společnost Onlineprinters neposkytuje těmto provozovatelům sociálních sítí žádné osobní údaje ani údaje o užívání. V našem internetovém obchodě najdete pouze odkazy na naše prezentace na sociálních sítích.

Pokud jste udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, budou se při Vaší návštěvě těchto online prezentací Vaše údaje automaticky shromažďovat a ukládat pro účely průzkumu trhu a reklamy. Z těchto údajů pak budou za použití pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Tyto profily se používají např. k zapojení inzerce, která pravděpodobně odpovídá Vašim individuálním preferencím, a to na platformách i mimo ně. K tomuto účelu se obvykle používají cookies. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií a kontaktní údaje provozovatele, Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí jsou uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů, na které odkazujeme na našem webu. Pokud má některý z poskytovatelů sídlo v třetí zemi, je takové předávání osobních údajů založeno na standardních smluvních doložkách přijatých v souladu s čl. 46 GDPR. Zpracování osobních údajů v rámci navštívení naší prezentace na sociálních sítích je prováděno na základě dohody uzavřené mezi společnými správci podle čl. 26 GDPR.

Facebook

Sociální síť Facebook nabízí společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace o tom, jak využíváte naši prezentaci na Facebooku, Facebook Ireland automaticky shromažďuje a zpravidla je odesílá a ukládá na některém serveru společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

Sociální síť Twitter nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Informace o tom, jak využíváte naši prezentaci na Twitteru, společnost Twitter automaticky shromažďuje a zpravidla odesílá a ukládá na serveru společnosti Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram nabízí společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace o tom, jak využíváte naši prezentaci na Instagramu, Facebook Ireland automaticky shromažďuje a zpravidla odesílá a ukládá na serveru společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://help.instagram.com/519522125107875

Google YouTube

YouTube nabízí společnost Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace o tom, jak využíváte naši prezentaci na YouTube, Google automaticky shromažďuje a zpravidla odesílá a ukládá na serveru společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

LinkedIn

Službu LinkedIn nabízí společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Informace, které LinkedIn automaticky shromažďuje o Vašem používání naší online prezentace na síti LinkedIn, se zpravidla odesílají a ukládají na serveru společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Xing

Xing je profesní síť. Službu Xing nabízí společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk. Další informace a údaje o ochraně osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováním naleznete zde: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte tato práva:

 • podle čl. 15 GDPR máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud je zpracováváme, máte právo v definovaném rozsahu získat přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, bez zbytečného odkladu vymazali, pokud jejich další zpracování není nezbytné;
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, pokud
  • popíráte správnost osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů;
  • již osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podle čl. 20 GDPR máte právo své osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad podle místa Vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo našeho firemního sídla. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

Právo vznést námitku

Jestliže zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR při naplňování našich (v rámci posouzení zájmů převažujících) oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše, můžete proti takovému zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli způsobem popsaným výše a Vaše osobní údaje bez dalšího pro účely přímého marketingu přestaneme zpracovávat v souladu s čl. 21 odst. 3 GDPR.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace. V takovém případě Vaše osobní údaje k daným účelům přestaneme zpracovávat pouze tehdy, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


8. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, v případě požadavku na přístup ke zpracovávaným údajům, na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, nebo v případě odvolání uděleného souhlasu či vznesení námitky proti určitému zpracování osobních údajů naší společností se prosím obracejte na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na následujících kontaktních údajích:

 

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Německo

 

2020-10-01

 

Stažení souboru PDF

Tento soubor si můžete uložit, případně i vytisknout. Klikněte zde.

K otevření souboru potřebujete bezplatný Adobe Reader. Pro stažení programu klikněte zde.