Obrázek z
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Více než 1 milion spokojených zákazníků
Bezplatná doprava
Expresní tisk a expresní doprava

228 883 542   Po-Pá: 8-17 h

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Těší nás váš zájem o naše internetové schránky. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji.

1. Přístupové údaje a hosting

Můžete navštívit naše internetové stránky a přitom neuvádět žádné údaje o vaší osobě. Při každé návštěvě internetových stránek uloží internetový server automaticky pouze takzvaný protokolový soubor, který bude obsahovat například název vyžádaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat a údaje o poskytovateli, který si soubor vyžádal (přístupové údaje), a který provede záznam o navštívení internetových stránek. 

Tyto údaje se vyhodnocují výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení naší nabídky. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na správném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Google AJAX Search API

Aby bylo možné využívat vyhledávací funkce Google na našich internetových stránkách, používáme navíc funkci Google AJAX Search API, která umožňuje lepší koordinaci při vyhledávání jednotlivých obsahů v rámci naší internetové prezentace. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na optimálním zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Při návštěvě našich internetových stránek jsou přístupové údaje ukládány i na webových serverech Google. 

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA. Je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. 

Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději do 7 dnů od ukončení návštěvy našich internetových stránek. 

Geolokace

Jestliže kliknutím na příslušnou ikonku podle. čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR udělíte souhlas se zpracováním údajů, budou na základě vaší IP adresy identifikovány údaje o zemi, v níž jste navštívili naše internetové stránky, abychom vás mohli případně přesměrovat na naši nabídku, která bude speciálně upravena pro vaši lokalitu a vámi používaný jazyk. 
Údaje, které budou v této souvislosti zpracovány, budou po uzavření vašeho prohlížeče vymazány. 

Poskytování hostingových služeb třetí stranou 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů a na základě našeho pověření bude pro nás třetí osoba poskytovat hostingové služby a služby spojené se zobrazením internetových stránek. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na správném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Veškeré údaje, které budou shromážděny v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek nebo které budou získány pomocí k tomu určených formulářů v e-shopu, jak je uvedeno níže, budou zpracovány na serverech této třetí osoby. Zpracování údajů na jiných serverech je možné pouze ve zde uvedeném rozsahu. 

Tento poskytovatel má sídlo na území Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru. 

2. Shromažďování osobních údajů a jejich použití v souvislosti s realizací smlouvy a při založení zákaznického účtu 

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci vaší objednávky, při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při založení zákaznického účtu. Jako povinná pole jsou označeny údaje, které v daných případech nezbytně potřebujeme podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR pro účely realizace smlouvy, popř. ke zpracování vámi zaslaného kontaktního formuláře nebo pro založení zákaznického účtu a jejichž uvedení je nezbytné pro dokončení objednávky a/nebo založení zákaznického účtu, popř. odeslání kontaktního formuláře. Informace o údajích, které budou v konkrétním případě shromažďovány, jsou uvedeny v příslušných zadávacích formulářích. Údaje, které nám sdělíte, použijeme k realizaci smlouvy a zpracování vašich dotazů. 

Po úplné realizaci smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu bude další zpracování vašich osobních údajů omezeno a po uplynutí případných lhůt pro uchovávání údajů z hlediska daňového a obchodního práva budou údaje vymazány, ledaže udělíte výslovný souhlas s jejich dalším používáním nebo jestliže si vyhradíme právo na jejich další používání, které bude v souladu se zákonem a o němž vás budeme v tomto prohlášení informovat. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu. Údaje budou vymazány buď na základě zprávy, kterou odešlete na níže uvedenou kontaktní adresu, nebo prostřednictvím příslušné funkce v zákaznickém účtu. 

 

Zpracování osobních údajů z pověření

V případě, že na základě Vašeho pověření budeme zpracovávat osobní údaje podle článku 28 GDPR, naleznete „Dohodu o zpracování osobních údajů z pověření“ spojenou s příslušnou objednávkou v příloze (PDF) k potvrzení objednávky, které Vám zašleme e-mailem ihned po objednání.

3. Předání osobních údajů

V souvislosti s plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR předáme vaše osobní údaje odesílateli pověřenému dodáním objednaného zboží, jestliže to bude pro realizaci smlouvy nezbytné. V rámci tohoto procesu budeme v souvislosti s výrobou našich dodacích štítků využívat služeb poskytovatele. Tento poskytovatel má sídlo na území Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru. 

Podle toho, jaký způsob platby, popř. jakého poskytovatele platebních služeb si při objednávce zvolíte, poskytneme v souvislosti s realizací platby takto získané platební údaje peněžnímu ústavu pověřenému platbou a popř. námi pověřenému poskytovateli platebních služeb, popř. zvolené platební službě. Tento postup je rovněž nezbytný pro realizaci smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR. V případě, že si založíte zákaznický účet u některého z poskytovatelů platebních služeb, shromažďují tyto údaje zčásti také tito poskytovatelé platebních služeb. V tomto případě se musíte během procesu objednávky přihlásit pomocí vašich přístupových údajů u příslušného poskytovatele platebních služeb. V této souvislosti platí prohlášení příslušného poskytovatele platebních služeb o ochraně osobních údajů. 
 

4. Použití osobních údajů při platebních transakcích 

Hodnocení bonity zákazníka při nákupu na fakturu se splatností nebo při platbě inkasem 

V případě, že poskytneme plnění předem, například při nákupu na fakturu se splatností nebo při platbě inkasem, je pro uzavření smlouvy nezbytné zajistit si od příslušných specializovaných poskytovatelů služeb (úvěrových registrů) informace o totožnosti a bonitě zákazníka. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na minimalizaci nedodržení platebních závazků. Za tímto účelem poskytneme níže uvedené(ým) společnosti(em) vaše osobní údaje potřebné k hodnocení bonity:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Deutschland, telefon: +49 30473929-000

Při tom budou zohledněna přiměřená opatření související s ochranou vašich práv, svobod a oprávněných zájmů. Máte možnost využít některý z níže uvedených kontaktů, sdělit své stanovisko a rozhodnutí napadnout. 

Po úplné realizaci smlouvy budou vaše osobní údaje, které byly v souvislosti s tímto účelem zpracovány, vymazány, ledaže udělíte výslovný souhlas k jejich dalšímu používání nebo jestliže si vyhradíme právo na jejich další používání, které bude v souladu se zákonem a o němž vás budeme v tomto prohlášení informovat.

5. Elektronický newsletter zasílaný e-mailem a reklama zasílaná poštou

E-mailová reklama s přihlášením k odběru newsletteru

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, využijeme k tomu účelu potřebná data nebo jiné vámi sdělené údaje, abychom vám na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) posílali e-mailový newsletter a abychom v návaznosti na obdržení tohoto newsletteru analyzovali vaše uživatelské chování. Tuto analýzu provádíme pomocí cookies, které se za tímto účelem ukládají ve vašem internetovém prohlížeči.
Svůj souhlas k tomuto zpracování dat a odběru newsletteru můžete samozřejmě kdykoliv odvolat (s účinností do budoucna) tak, že odběr newletteru zase zrušíte ve svém zákaznickém účtu, prostřednictvím odkazu pro odhlášení uváděném při každém zaslání nebo odesláním zprávy našemu zákaznickému servisu. Po zrušení odběru smažeme příslušná analytická data a zablokujeme používání vaší adresy k tomuto účelu, pokud nám další využívání svých dat výslovně nepovolíte nebo si nevyhradíme používání dat nad tento rámec, které bude přípustné dle zákona a o němž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

Údaje budeme shromažďovat pro účely newsletteru, který budeme zasílat prostřednictvím námi pověřených poskytovatelů. Tito poskytovatelé mají sídlo v některé zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

E-mailová reklama bez přihlášení k odběru newsletteru a vaše právo na vznesení námitky proti zpracování 

Jestliže získáme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a vy nevznesete námitku proti zpracování těchto údajů, vyhrazujeme si právo vám pravidelně zasílat e-mailem nabídky podobných produktů z našeho sortimentu, které jste si již zakoupili. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na reklamním oslovení našich zákazníků podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Máte možnost kdykoliv vyjádřit nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy, a to kliknutím na příslušný odkaz uvedený v reklamním e-mailu nebo zasláním zprávy našemu zákaznickému servisu, aniž by vám v této souvislosti vznikly jiné náklady kromě nákladů spojených se zasláním podle základního tarifu.

Newsletter bude zasílán námi pověřeným poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem poskytneme vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel má sídlo v některé zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

Poštovní reklama

Kromě toho si vyhrazujeme právo používat vaše jméno, příjmení a vaši poštovní adresu k vlastním reklamním účelům, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací ohledně našich produktů poštou. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na reklamním oslovení našich zákazníků podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

6. Certifikát Trusted Shops 

Pro zobrazení našeho certifikátu kvality Trusted Shops a získaných hodnocení a pro zobrazení nabídky produktů ostatních důvěryhodných internetových obchodů s certifikací Trusted Shops kupujícím po dokončení objednávky je na těchto internetových stránkách integrován certifikát kvality důvěryhodných internetových obchodů Trusted Shops. Cílem je zachování ochrany našich zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na zajištění optimálních marketingových opatření v souvislosti s naší nabídkou podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Certifikát kvality a spolu s tím propagované služby představují službu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Köln, Deutschland.

Při každé aktivaci certifikátu kvality uloží internetový server automaticky takzvaný protokolový soubor, který bude obsahovat například IP adresu, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat a údaje o poskytovateli, který si soubor vyžádal (přístupové údaje), a který provede záznam o navštívení internetových stránek. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a budou nejpozději 7 dnů od ukončení vaší návštěvy internetových stránek automaticky přepsány. Další osobní údaje budou poskytnuty internetovým obchodům Trusted Shops pouze tehdy, jestliže jste k tomu udělili souhlas nebo jestliže jste se po dokončení objednávky rozhodli využívat produkty obchodů Trusted Shops nebo jestliže jste se již zaregistrovali k jejich užívání. V tomto případě platí smluvní ujednání učiněné mezi vámi a Trusted Shops.

7. Soubory cookies a webová analýza 

Abychom zatraktivnili návštěvu našich stránek a umožnili používání určitých funkcí pro zobrazení vhodných produktů, popř. v souvislosti s průzkumem trhu používáme na různých stránkách takzvané soubory cookies. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na optimalizovaném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Jedná se o malé textové soubory, které se automaticky uloží na vaše koncové zařízení. Některé námi používané cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po jeho zavření, opět smažou (tzv. dočasné soubory cookie). Jiné cookies zůstanou na vašem koncovém zařízení a umožní nám, abychom při příští návštěvě poznali váš prohlížeč (trvalé soubory cookie). Doba uložení cookie je uvedena v přehledu nastavení cookies vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o používání cookies byli informováni a mohli v jednotlivých případech sami rozhodnout o jejich povolení nebo je pro určité případy či obecně zakázat. Způsob nastavení předvoleb pro soubory cookies je v každém prohlížeči upraven jinak. Informace o nastavení naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, kde je uvedeno, jak můžete změnit nastavení cookies. Nastavení jednotlivých prohlížečů naleznete na těchto odkazech: 

Google Tag Manager

Naše internetové stránky používají systém Google Tag Manager. Pomocí systému Google Tag Manager lze na webových stránkách spravovat měřicí kódy pro poskytování zájmově orientované reklamy. Nástroj Google Tag Manager je doména bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj zajišťuje vytváření jiných kódů, které za určitých okolností shromažďují vaše údaje – příslušné informace o tom naleznete v tomto prohlášení. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstane zachována pro všechny měřicí kódy, které se implementují pomocí nástroje Google Tag Manager.

Nástroj webové analytiky Google (Universal) Analytics 

Tyto internetové stránky využívají nástroj webové analytiky Google (Universal) Analytics od společnosti Google LLC (www.google.com). Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na optimalizovaném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho užívání našich internetových stránek, například cookies. Informace, které cookies automaticky vytvoří o vašem užívání těchto internetových stránek, se zpravidla posílají na server Googlu v USA, kde se uloží. V případě, že pro tyto internetové stránky aktivujete anonymizaci IP adresy, Google vaši IP adresu předtím v rámci členských států Evropské unie nebo dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese celá IP adresa, která se tam poté zkrátí. Anonymizovaná IP adresa zaslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji Googlu. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení našeho používání Google Analytics, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. 

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA. Je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů, které soubory cookies vytvoří ve vztahu k Vašemu užívání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google tím, že si stáhnete a nainstalujete prohlížečový plugin, který je k dispozici na stránce: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k prohlížečovému pluginu můžete kliknout na tento odkaz zde, kterým přejdete na režim opt-out cookie, který do budoucna zabrání, aby Google Analytics shromažďoval údaje na těchto internetových stránkách. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na odkaz znovu kliknout.
 

Nástroj webové analytiky econda 

Na těchto internetových stránkách se automaticky shromažďují a ukládají údaje pro účely webové analýzy pomocí technologií společnosti econda GmbH (www.econda.de). Z těchto údajů lze vytvořit pseudonymizované uživatelské profily. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují vaše zájmy, na optimalizovaném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. 

K tomuto účelu mohou být využívány soubory cookies. Bez zvláštního výslovného souhlasu se pseudonymizované uživatelské profily nepropojují s osobními údaji nositele pseudonymu. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení našeho používání technologií společnosti econda, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz. Tím přejdete na režim opt-out cookie. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na odkaz znovu kliknout.

Nástroj webové analytiky Hotjar 

Na těchto internetových stránkách se automaticky shromažďují a ukládají údaje pro účely webové analýzy pomocí technologií společnosti Hotjar Limited (www.hotjar.com). Z těchto údajů lze vytvořit pseudonymizované uživatelské profily. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují vaše zájmy, na optimalizovaném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. 

K tomuto účelu mohou být využívány soubory cookies. Bez zvláštního výslovného souhlasu se pseudonymizované uživatelské profily nepropojují s osobními údaji nositele pseudonymu. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení našeho používání technologií společnosti Hotjar, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz. Tím přejdete na režim opt-out cookie. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na odkaz znovu kliknout.

Nástroj webové analytiky Convert pro A/B testování a multivariantní testování 

Na těchto internetových stránkách se automaticky shromažďují a ukládají údaje (např. tzv. "conversions"; číslo a hodnota objednávky) pro účely webové analýzy a provádění A/B testování a multivariantního testování pomocí technologií společnosti Convert Insights, Inc. (www.convert.com). Z těchto údajů lze vytvořit pseudonymizované uživatelské profily. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují vaše zájmy, na optimalizovaném zobrazení naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

K tomuto účelu mohou být využívány soubory cookies. Bez zvláštního výslovného souhlasu se pseudonymizované uživatelské profily nepropojují s osobními údaji nositele pseudonymu. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení používání technologií Convert, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. 

Convert Insights, Inc. má hlavní sídlo v USA. Je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz.

Google reCAPTCHA

Kvůli ochraně našich webových formulářů před zneužitím a spamem používáme v rámci některých formulářů na tomto webu službu Google reCAPTCHA. Službu Google reCAPTCHA nabízí firma Google Ireland Limited (dále jen „Google“), což je společnost registrovaná a provozovaná dle irského práva, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.com). Na základě čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f nařízení GDPR tak prosazujeme náš převažující oprávněný zájem na zajištění ochrany webových stránek před zneužitím a také na bezproblémové zobrazování internetové prezentace.

Při využívání služby Google reCAPTCHA mohou být do společnosti Google odesílány jednotlivé údaje, jež jsou nezbytné pro fungování této služby a mohou zahrnovat zejména IP adresu. Pokud se tyto informace přenášejí a ukládají na server Google v USA, zajišťuje zpracování dat americká společnost Google LLC, která je certifikována dle ujednání EU-USA o ochraně soukromí („Privacy Shield“). Aktuální certifikát naleznete zde. V rámci této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila EK přiměřenou úroveň ochrany dat, kterou musejí zajistit podniky s certifikací „Privacy Shield“. Další informace o zásadách ochrany dat společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
 

8. Reklama prostřednictvím marketingových sítí 

Google DoubleClick Cookie

Tyto internetové stránky používají v rámci využívání nástroje webové analytiky Google Analytics (viz výše) také takzvané soubory cookie DoubleClick. Tyto soubory cookie umožňují sledovat váš prohlížeč při navštívení jiných internetových stránek a jsou užívány pro zobrazení zájmové reklamy.  

Informace, které cookies vytvoří o vaší návštěvě těchto internetových stránek, se posílají na server Googlu v USA, kde se uloží. V případě, že pro tyto internetové stránky aktivujete anonymizaci IP adresy, Google vaši IP adresu předtím v rámci členských států Evropské unie nebo dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese celá IP adresa, která se tam poté zkrátí. Anonymizovaná IP adresa zaslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji Googlu. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení používání Google DoubleClick, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány.

Osobní údaje budou zpracovány nad tento rámec pouze v případě, že jste udělili společnosti Google souhlas s tím, aby propojila informace o používání vašeho webového prohlížeče a prohlížeče aplikací s vaším účtem Google a aby informace z vašeho účtu Google byly použity k personalizaci zobrazovaného obsahu na tomto webu. Jestliže budete v daném případě během návštěvy našich internetových stránek přihlášeni na Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údaji Google-Analytics pro sestavení a definování seznamů cílových skupin pro používání remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics pro vytvoření cílových skupin.

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA. Je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Používání cookies společností Google můžete deaktivovat na stránce Google Ad Preferences. Kromě toho si můžete u Digital Advertising Alliance vyžádat informace o aktivaci souborů cookies a provést potřebná nastavení. Tím částečně přejdete na režim opt-out cookie. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na odkaz znovu kliknout.

Google Dynamic Remarketing a Google Analytics Audiences

Google Dynamic Remarketing a Google Analytics Audiences využíváme při reklamních aktivitách těchto internetových stránek ve výsledcích vyhledávání Google i na internetových stránkách třetích osob. Za tímto účelem se při návštěvě našich internetových stránek aktivuje tzv. Remarketing Cookie společnosti Google nebo navíc používá Google Analytics Cookie. Oba soubory cookies umožňují v daném případě automaticky prostřednictvím pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě vámi navštívených stránek zobrazení zájmové reklamy. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení používání Google Dynamic Remarketing a Google Analytics budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, na zajištěních optimálních marketingových opatření v souvislosti s našimi internetovými stránkami podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje budou zpracovány nad tento rámec pouze v případě, že jste udělili společnosti Google souhlas s tím, aby propojila informace o používání vašeho webového prohlížeče a prohlížeče aplikací s vaším účtem Google a aby informace z vašeho účtu Google byly použity k personalizaci zobrazovaného obsahu na tomto webu. Jestliže budete v daném případě během návštěvy našich internetových stránek přihlášeni na Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údaji Google-Analytics pro sestavení a definování seznamů cílových skupin pro používání remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics pro vytvoření cílových skupin.

 Google Dynamic Remarketing a Google Analytics jsou služby společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Remarketing cookie můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu. Kromě toho můžete kliknout na tento odkaz a zamezit v budoucnu shromažďování údajů na tomto webu prostřednictvím Google Analytics. Tím přejdete na režim opt-out cookie. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na odkaz znovu kliknout.

Kromě toho si můžete u Digital Advertising Alliance vyžádat informace o aktivaci souborů cookie a provést příslušná nastavení. 

BingAds Retargeting

BingAds využíváme při reklamních aktivitách těchto internetových stránek ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN i na internetových stránkách třetích osob. Za tímto účelem se při návštěvě našich internetových stránek automaticky aktivuje soubor cookie, který automaticky umožňuje prostřednictvím pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě vámi navštívených internetových stránek zobrazení zájmové reklamy. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na zajištění optimálních marketingových opatření v souvislosti s našimi internetovými stránkami podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení používání BingAds Retargeting budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. 

BingAds je služba společnosti Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Společnost Microsoft má hlavní sídlo v USA. Je certifikovaná podle tzv. ochranného štítu na ochranu soukromí ("Privacy Shield") a řídí se ustanoveními této dohody, která byla ujednána mezi EU a USA. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě tohoto ujednání mezi USA a Evropskou komisí definovala Komise pro společnosti certifikované podle tohoto ochranného štítu přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Remarkting cookie můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu. Kromě toho si můžete u Digital Advertising Alliance vyžádat informace o aktivaci souborů cookie a provést příslušná nastavení. 

LinkedIn Insight & Conversion Tag

Partnera LinkedIn Corporation využíváme při reklamních aktivitách těchto internetových stránek na internetové prezentaci platformy LinkedIn (www.linkedin.com). Za tímto účelem se při návštěvě našich internetových stránek automaticky aktivuje soubor cookie tohoto poskytovatele, který automaticky umožňuje prostřednictvím pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě vámi navštívených internetových stránek zobrazení zájmové reklamy. Cílem je zachování ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, na zajištění optimálních marketingových opatření v souvislosti s našimi internetovými stránkami podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Po odpadnutí účelu, pro který byly informace předány, a po ukončení používání LinkedIn Insight & Conversion Tag, budou údaje, které byly v této souvislosti získány, vymazány. 

Remarketing cookie můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu. Kromě toho si můžete u Digital Advertising Alliance vyžádat informace o aktivaci souborů cookies a provést příslušná nastavení.

9. Zasílání e-mailových dotazníků pro hodnocení spokojenosti zákazníka

Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po jejím dokončení udělili váš výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku pro hodnocení spokojenosti s objednaným zbožím na základě námi používaného systému hodnocení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v e-mailu nebo zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní adresu. 

10. Kontakty a vaše práva 

Jako subjekt údajů máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat ve zde uvedeném rozsahu informace o námi zpracovávaných osobních údajích;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat neprodleně opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, případně doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uložené;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud jejich další zpracování není nezbytné 
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
  • pro splnění právní povinnosti; 
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže 
  • popíráte přesnost osobních údajů; 
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů;
  • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
  • jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; 
 • podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zpravidla v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa sídla naší společnosti. 

Jestliže máte otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo chcete-li o nich poskytnout informace, opravit je, omezit jejich zpracování nebo vymazat či odvolat případně udělené souhlasy nebo v případě rozporu s konkrétním použitím údajů kontaktujte našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: 

 

Onlineprinters GmbH

Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
dataprotection@onlineprinters.cz

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže budeme pro ochranu našich oprávněných zájmů, které převažují nad vašimi zájmy, zpracovávat osobní údaje, jak je popsáno výše, máte právo odvolat souhlas se zpracováním údajů s účinky do budoucna. Jestliže budou osobní údaje zpracovány za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoliv uplatnit tak, jak je popsáno výše. Jestliže budou údaje zpracovány za jiným účelem, můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů pouze v případě existence důvodů, které vyplynou z vaší specifické situace. 

Poté, co uplatníte právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů, nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže budeme schopni prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jestliže bude zpracování údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

To neplatí, jestliže osobní údaje budou zpracovány za účelem přímého marketingu. V takovém případě nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat vaše osobní údaje. 

2019-06-13


 

Stažení souboru PDF

Tento soubor si můžete uložit, případně i vytisknout. Klikněte zde.

K otevření souboru potřebujete bezplatný Adobe Reader. Pro stažení programu klikněte zde.