Zamstnání a kariéra – pijímáme zamstnance!

Skupina Onlineprinters pedstavuje rychle rostoucí podnik, psobící v oblasti online tisku. Do svého týmu hledáme kvalifikované a motivované pracovníky mj. do úsek tisku, výroby, ízení výroby, dalšího zpracování tiskovin a také pro oblast online marketingu, IT, vývoje softwaru a webdesignu.

Pracovníkm nabízíme agilní pracovní prostedí, moderní výrobní technologie a softwarové vybavení i spoustu volného prostoru pro vlastní tvoivost.

Další informace a všechna volná místa naleznete na našem portálu, vnovaném zamstnání a kariée (v nmeckém jazyce). ádosti o zamstnání v jiných jazycích prosím posílejte na e-mailovou adresu application@onlineprinters.cz.


Kontaktní informace:
Onlineprinters GmbH
Irena Röck
Vedoucí personálního oddlení
Rudolf-Diesel-Str. 10
91413 Neustadt/Aisch
Nmecko (BRD)
Tel.: +49 9161 8989 2888