Obrázek z
Směr čtení
Více než 1 milion spokojených zákazníků
Bezplatná doprava
Expresní tisk a expresní doprava

228 883 542   Po-Pá: 8-17 h

Směr čtení

Při vytváření tiskových dat v grafickém programu je důležité dbát na správný směr čtení nebo skládání tiskového motivu a zajistit odpovídající uspořádání stran. Jinak by se totiž mohlo stát, že by byl tiskový motiv na některé stránce hotového produktu otočený vzhůru nohama.

 

Níže naleznete následující příklady produktů s pokyny ohledně vytváření dat: 

Proč je tak důležitý směr čtení tiskového produktu

Při výrobě se nejprve potiskne jedna strana požadovaného tiskového produktu. Poté se materiál otočí kolem svislé osy, podobně jako při otočení stránky v knížce. Následně se potiskne zadní strana. V důsledku těchto technologických procesů mohou v závislosti na orientaci směru čtení vzniknout nečekané konstelace. K tomu dochází především v případě produktů, u nichž se má na obou stranách zajistit rozdílný směr čtení.

 

 

Příklad: Pohlednice s motivem orientovaným na výšku 

vpředu, ale s klasickou zadní stranou s orientací na šířku.

Z následujících příkladů zjistíte, na co byste měli dbát při vytváření tiskových dat.

Letáky

Letáky (formát na výšku)

Tiskový produkt

Asi nejjednodušším příkladem je oboustranně potištěný leták se stejným směrem čtení na obou stranách: tiskový motiv na přední i zadní straně je třeba orientovat na výšku, s textem směřujícím zleva doprava.

Soubor PDF s tiskovými daty

Stránky v tiskových datech seřaďte nastojato (na výšku) pod sebe. Jedná se o standardní nastavení téměř všech grafických programů. Váš soubor PDF k tisku by měl vypadat tak, jako ten zobrazený nahoře.

Letáky (formát na šířku)

Tiskový produkt

Oboustranně potištěný leták ve formátu na šířku se stejným směrem čtení na obou stranách: Tiskový motiv na přední i zadní straně je třeba orientovat na šířku, s textem směřujícím zleva doprava.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu stránky naležato (na šířku), seřazené pod sebou. 

Upozornění: Naše letákové předlohy jsou dostupné pouze ve formátu na výšku. I tak je ale můžete využít. Předlohu můžete snadno převést do formátu na šířku, v aplikaci InDesign se toto převádění provádí například prostřednictvím nabídky Soubor – Nastavení dokumentu – Orientace.  

Důležité: V grafickém programu vytvořte stránky tak, jak ukazuje výše uvedený obrázek. Neprovádějte dodatečné otáčení tiskového PDF.

Letáky s rozdílnými směry čtení

Tiskový produkt

Orientace tiskového motivu a textu na letáku s oboustranným potiskem se liší: Na přední straně se nachází panoramatický motiv s orientací na šířku. U textu na zadní straně je použita orientace na výšku.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu obě stránky nastojato (na výšku), seřazené pod sebou. Nekombinujte dohromady formát na výšku a na šířku

Povšimněte si, že směr čtení na straně 1 v tomto příkladu nyní probíhá seshora dolů. 

Tip: Při vytváření layoutu přední strany s ležatým formátem v aplikaci InDesign otočte dokument prostřednictvím nabídky Náhled – Tiskový arch. Můžete tak pracovat na návrhu bez otáčení hlavy. Po dokončení stránku otočte pro export zpět do formátu na výšku.

Letáky skládané

Šestistránkové skládané letáky (harmonikový sklad, formát na výšku)

Tiskový produkt

Tento šestistránkový leták má být zpracován s harmonikovým skládáním. Směr čtení je na všech stránkách stejný.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou. Po tisku se provede dvojité skládání. 

Příklad: V případě letáku v konečném formátu DL (9,9 x 21 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 30,1 x 21,4 cm. Tento rozměr plyne z potřebné obvodové spadávky o velikosti 2 mm a trojnásobku šířky konečného produktu. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm celkové šířky 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm celkové výšky 

Při vytváření návrhu dbejte na to, aby se titulní stránka (1) nacházela na vnější straně vpravo. Na sestavené spodní vnitřní straně jsou pak stránky, které se nacházejí uvnitř, včetně zadní strany (6). 

Upozornění: V závislosti na zvoleném způsobu skládání se mění i pozice zadní stránky. Při použití zavinutého skládání například zadní stránka vychází na střed horní vnější strany (viz následující část.)

Šestistránkové skládané letáky (zavinutý sklad, formát na výšku)

Tiskový produkt

Tento šestistránkový leták má být zpracován se zavinutým skládáním. Směr čtení je na všech stránkách stejný.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou. Po tisku se provede dvojité skládání. 

Příklad: V případě skládané karty v konečném formátu DL (10 x 21 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 30,1 x 21,4 cm. Tři části sestavené strany však mají kvůli volbě zavinutého skladu odlišnou velikost. Spadávka činí 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm celkové šířky 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm celkové výšky 

Při vytváření návrhu dbejte na to, aby se titulní stránka (1) nacházela na vnější straně vpravo, hned vedle zadní strany (6). Na sestavené spodní vnitřní straně jsou pak stránky, které se nacházejí uvnitř. 

Upozornění: V závislosti na zvoleném způsobu skládání se mění i pozice zadní stránky. Při použití harmonikového skladu například zadní stránka vychází na dolní vnitřní stranu vpravo (viz předchozí část.)

Šestistránkové skládané letáky, včetně odpovědních lístků (harmonikový sklad, formát na výšku)

Tiskový produkt

Tento šestistránkový leták má být zpracován s harmonikovým skládáním. Má však také obsahovat odpovědní lístek, který se zasílá poštou a je u něj použit jiný směr čtení.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou. Po tisku se provede dvojité skládání. 

Příklad: V případě letáku v konečném formátu DL (9,9 x 21 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 30,1 x 21,4 cm. Tento rozměr plyne z potřebné obvodové spadávky o velikosti 2 mm a trojnásobku šířky konečného produktu. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm celkové šířky 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm celkové výšky 

Při vytváření návrhu dbejte na to, aby se titulní stránka (1) nacházela na vnější straně vpravo. Zadní stránka (6) se nachází zcela vpravo na sestavené dolní vnitřní straně a tvoří spolu se stránkou č. 5 odpovědní lístek. 

Tip: Při vytváření layoutu přední strany s výškovým formátem v aplikaci InDesign otočte dokument prostřednictvím nabídky Náhled – Tiskový arch, abyste mohli pracovat na návrhu bez otáčení hlavy. Po dokončení stránku otočte pro export zpět do formátu na výšku.

Pohlednice

Pohlednice (formát na šířku)

Tiskový produkt

U pohlednic má vlastně zadní strana vždy orientaci na šířku. V tomto případě je na šířku orientován i tiskový motiv na přední straně.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu obě stránky naležato (na šířku), seřazené pod sebou. 

Rozměry standardní pohlednice formátu A6 činí 10,5 cm na výšku a 14,8 cm na šířku. V tiskových datech byste měli ke každé straně přidat i spadávku širokou 2 mm, celková velikost pak bude činit 10,9 x 15,2 cm.

Pohlednice s rozdílnými směry čtení

Tiskový produkt

U pohlednic má vlastně zadní strana vždy orientaci na šířku. V tomto případě je tiskový motiv na přední straně orientován na výšku.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu obě stránky pod sebou a ve stejném formátu. Nekombinujte dohromady formát na výšku a na šířku! 

Povšimněte si, že strany mají rozdílné směry čtení. Při vytvoření obou stran ve formátu na výšku vypadá zadní strana jako otočená o 90°. Když strany vytvoříte ve formátu na šířku, bude směr čtení na přední straně jiný. 

Upozornění: Naše předlohy pohlednic jsou dostupné pouze ve formátu na šířku. 

Tip: Při vytváření layoutu strany s odlišným směrem čtení v aplikaci InDesign otočte dokument prostřednictvím nabídky Náhled – Tiskový arch. Můžete tak pracovat na návrhu bez otáčení hlavy. Po dokončení stránku otočte pro export zpět do původního formátu.

Karty skládané

Čtyřstránkové skládané karty (formát na šířku)

Tiskový produkt

Vnější i vnitřní stránky skládaných karet mají stejnou orientaci. Kartu lze otevřít jako knihu (resp. obracet její listy) a všude se používá stejný směr čtení.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou a ve formátu na šířku. Po tisku se provede přehnutí uprostřed. 

Příklad: V případě skládané karty v konečném formátu DL (21 x 10,5 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 42,40 x 10,90 cm. Tento rozměr plyne z potřebné obvodové spadávky o velikosti 2 mm a dvojnásobku délky konečného produktu. 

0,2 + 21 + 21 + 0,2 = 42,4 cm celkové šířky 
0,2 + 10,5 + 0,2 = 10,9 cm celkové výšky 

Z toho také plyne na první pohled nezvyklé pořadí stránek: Zadní stránka (4) a titulní stránka (1) se musí v tiskových datech nacházet na horní dvojstránce, zatímco vnitřní stránky 2 a 3 na spodní.

Šestistránkové skládané karty (zavinutý sklad, formát na výšku)

Tiskový produkt

Skládaná karta, která je několikrát přeložena, podobně jako skládaný leták. Směr čtení vnitřních i vnějších stránek je stejný.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou. Po tisku se provede dvojité skládání. 

Příklad: V případě skládané karty v konečném formátu DL (10 x 21 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 30,1 x 21,4 cm. Tři části sestavené strany však mají kvůli volbě zavinutého skladu odlišnou velikost. Spadávka činí 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm celkové šířky 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm celkové výšky 

Při vytváření návrhu dbejte na to, aby se titulní stránka (1) nacházela na vnější straně vpravo, hned vedle zadní strany (6). Na sestavené spodní vnitřní straně jsou pak tedy stránky, které se nacházejí uvnitř. 

Upozornění: V závislosti na zvoleném způsobu skládání se mění i pozice zadní stránky. Při použití harmonikového skladu například zadní stránka vychází na dolní vnitřní stranu vpravo (viz následující část.)

Šestistránkové skládané karty (harmonikový sklad, formát na výšku)

Tiskový produkt

Tato šestistránková skládaná karta má být zpracována s harmonikovým skládáním. Směr čtení je na všech stránkách stejný.

Soubor PDF s tiskovými daty

Vytvořte v grafickém programu sestavenou vnější a vnitřní stranu pod sebou. Po tisku se provede dvojité skládání. 

Příklad: V případě skládané karty v konečném formátu DL (9,9 x 21 cm) činí celkový rozměr později poskládané vnější, resp. vnitřní strany v tiskových datech vždy 30,1 x 21,4 cm. Tento rozměr plyne z potřebné obvodové spadávky o velikosti 2 mm a trojnásobku šířky konečného produktu. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm celkové šířky 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm celkové výšky 

Při vytváření návrhu dbejte na to, aby se titulní stránka (1) nacházela na vnější straně vpravo. Na sestavené spodní vnitřní straně jsou pak stránky, které se nacházejí uvnitř, včetně zadní strany (6). 

Upozornění: V závislosti na zvoleném způsobu skládání se mění i pozice zadní stránky. Při použití zavinutého skladu například zadní stránka vychází na střed vnější strany (viz předchozí část.)

Vzor skládání

Pro lepší představu o skládání, směru čtení a orientaci stránek tiskového produktu si můžete sami zhotovit odpovídající vzorek. Stačí si vzít list papíru, požadovaným způsobem jej poskládat a popsat číslicemi nebo vzorovým textem.

V našem případě se jedná o šestistránkový skládaný leták (se zavinutým skladem a formátem na výšku), který obsahuje: 

  • titulní stránku (1), 
     
  • zadní stránku (6), 
     
  • vnitřní stránky (2–4).