Corporate Designer

Váą nástroj pro efektivní tiskové procesy

  • Tiskoviny s jednotným designem
  • Ovládání snadné i pro laiky
  • Rychlé navrľení a objednání

Tiskové produkty v jednotném stylu, s individuálním obsahem a praktickým objednáváním — tyto výhody vám přináąí nástroj Corporate Designer.

Recept: Zaslané tiskové předlohy pro vás vytvoříme ve firemním designu, na vaąich pracovnících tak bude uľ jen úprava textů či obrázků přímo v editoru s následnou bezproblémovou objednávkou tiskových produktů v poľadovaném nákladu.

A profesionální prezentace na trhu je hotová.

Jednotný vzhled Centrální správa ąablon Úspora času Vlastní přizpůsobení Flexibilní a autonomní objednávání Bez know-how z oblasti grafických návrhůIndividuálně přizpůsobené produktyFirmaGrafický návrhářObjednatelVizitkyHlavičkový papírLetáky

Stručné vysvětlení: Fungování nástroje Corporate Designer

Přednosti a podmínky pro vaąi firmu

Úspora času

Uľ ľádný čas vynakládaný na individuální návrhy a objednávky

Jednoduché ovládání

Sami si určíte, které prvky mají být upravitelné.

Odpadá potřeba daląích programů a know-how.

Zpracování i objednání vąech předloh se provádí přímo v nástroji Corporate Designer.

Přesné přiřazení nákladů na objednávky

Jednoduché daląí interní zúčtování centrálně prováděné fakturace

Objednávání dle praktických potřeb

Objednávky se uľ nezadávají centrálně, ale provádějí — je podle potřeby zaměstnanci - avąak při zachování firemního designu.

Jednorázové pořizovací náklady minimální výąe

Po uhrazení nízké jednorázové platby lze nástroj neomezeně vyuľívat.

Plná kontrola nad určitými oblastmi návrhu - a to při maximální samostatnosti zadavatele.

©iroké spektrum produktů: Můľeme pro vás realizovat téměř kaľdý poľadovaný produkt.

Nekomplikované řeąení blízké praxi

Pomocí nástroje Corporate Designer si do jisté míry zajią»ujeme spokojenost svých zákazníků. U svých prostředků k péči o kontaktní čočky pokládáme za důleľité poskytovat také vľdy informace o jejich údrľbě a pouľití, aby se zákazníkům nepřihodily nějaké nepříjemnosti. V rámci nástroje Corporate Designer proto určujeme zcela jasně oblasti, které mohou na letácích vyuľít optici nebo maloobchodní obchodníci k uvedení svých kontaktních údajů — zbytek je ale v naąí reľii. Obchodníci si mohou upravit i barvy písma a poté si jednoduąe objednat potřebné náklady tiskovin.

— Výrobce a dodavatel potřeb pro optiky

Nástroj Corporate Designer pro mě znamená skutečnou úsporu času! Naąe rodinná firma se postupem času rozrostla na tři menąí provozovny a potřebujeme tak kaľdou chvíli letáky k propagaci chystaných akcí anebo vizitky pro naąe řemeslníky, kteří pracují mimo firmu. Zanedlouho jsme se dohodli na praxi, kdy si kaľdá provozovna přímo vyplňuje vlastní texty a jednoduąe si také doobjednává potřebné materiály. Sluľby externího grafika tak vyuľíváme vlastně uľ jen ve zvláątních případech, kdyľ je potřeba zhotovit nový návrh vizitek nebo letáků. A to je super!

— Firma střední velikosti, podnikající v oblasti sanitární techniky

Poloľit dotaz (zdarma)

Neváhejte a poąlete nám zprávu: A» uľ si chcete třeba jen vyľádat daląí informace, nebo jiľ máte nějaké konkrétní dotazy ohledně realizace pro svou firmu. Rádi vám odpovíme a poskytneme individuální poradenství.

Vyplňte prosím přísluąné pole.
Vyplňte prosím přísluąné pole.
Vyplňte prosím přísluąné pole.
Vyplňte prosím přísluąné pole.
Vyplňte prosím přísluąné pole.
Vyplňte prosím přísluąné pole.
* Povinná pole
Osobní údaje poskytnuté společnosti Onlineprinters GmbH a vaąe e-mailová adresa budou bez vaąeho souhlasu pouľívány pouze k realizaci smluvních zakázek a zpracování vaąich poptávek. Máte právo kdykoliv poľadovat informace o těchto údajích, jejich zablokování nebo vymazání těchto dat. Daląí informace naleznete v části Ochrana osobních údajů.