Balónky

BALONKY S POTISKEM, KTERÉ POTĚ©Í

Chcete-li na svou firmu upozornit na různých akcích a veletrzích, můľete si třeba objednat balonky s potiskem. Tyto lehounké reklamní předměty, opatřené potiskem s osobitým reklamním sdělením a firemním logem, upoutají pozornost vaąich cílových skupin. Pestrobarevné, héliem plněné reklamní balonky se budou vznáąet nad hlavami návątěvníků a poslouľí tak i na přeplněných veletrľních či sportovních akcích nebo na festivalech jako efektivní a cenově příznivé ukazatele cesty k vaąí firmě. Praktické: Reklamní balonky s potiskem můľete pouľít k dekoraci stánku nebo je rozdávat jako pestrobarevné propagační předměty na různých akcích. Kdyľ si necháte potisknout balonky, vybaví se vám téměř automaticky děti nebo si vzpomenete na vlastní dětství a na to, jakou jste mívali z balonků radost. Vyuľijte tento pozitivní pocit a potěąte zájemce, zákazníky a obchodní partnery reklamními balonky, potiątěnými vtipnými motivy nebo hláąkami. Pro dlouhodobý reklamní efekt byste měli do motivu samozřejmě zakomponovat i logo své firmy.

PESTROBAREVNÉ BALONKY S POTISKEM PRO VÁ© MARKETING

Máte-li zájem o potisk balonků, můľete si v e-shopu vybrat z reklamních balonků různých barev a tvarů. Kromě klasických reklamních balonků si u nás můľete objednat také balonky ve tvaru srdce. Balonky ve tvaru srdce nevyuľívejte jen při svatbách a narozeninách, ale nechte si je potisknout firemním logem a pouľijte je jako reklamní balonky na prodejních akcích na den svatého Valentýna. U klasických provedení máte na výběr z 15 barev a navíc si můľete zvolit průměr balonků 27 cm nebo 30 cm. Vaąi reklamu na přání vytiskneme na reklamní balonky nejen jednostranně, ale i oboustranně. Reklamní sdělení tak bude vľdy dobře viditelné bez ohledu na to, jak se balonky ve větru natočí.

Na kvalitě nabízených produktů nám velmi záleľí. Balonky jsou proto vyrobené přírodního latexu, který je 100% biologicky rozloľitelný. Balonky vám potiskneme jednou či dvěma plnými barvami a vaąím osobitým motivem. Stejně jako je tomu u mnoha daląích reklamních předmětů, také tisková data pro potisk balonků od vás potřebujeme v podobě vektorové grafiky. Jen tak lze totiľ vytisknout logo čistě a bez kostrbatých linií. Působením různých vlivů, například slunečního záření, můľe dojít ke změně reprodukce barev a potisku na balonku.

CENOVĚ PŘÍZNIVÉ A VHODNÉ PRO KA®DOU PŘÍLE®ITOST: BALONKY S POTISKEM

Uľ ľádnou akci nebo party bez balonků! Rádi vám potiskneme balonky pro kaľdou příleľitost, a» uľ k reklamnímu, nebo soukromému vyuľití. Nafukovací balonky se totiľ skvěle hodí, kdyľ je co slavit: počínaje otevřením obchodu nebo pobočky, přes jubilejní zákazníky, firemní oslavy a sponzorství, aľ po veletrhy a jiné akce. Reklamní balonky se postarají o dobrou náladu a uvolní trochu atmosféru na dané akci. Nezáleľí na tom, zda se jedná o narozeniny, svatbu nebo firemní oslavu, potiątěné balonky vľdy naleznou vąestranné uplatnění a budou s lehkostí sobě vlastní ąířit reklamní sdělení i vtipné hláąky. Nafukovací balonky můľete ve velkém stylu rozdávat jako jednotlivé reklamní předměty, nebo je přidat do dárkového balíčku k jiným reklamním dárkům. Nafouknuté balonky s potiskem se také perfektně vyjímají přivázané k dárku. To na vaąi firmu upoutá okamľitou pozornost. Chcete-li balonky s potiskem vyuľít jako reklamní dárky na nějaké akci, měli byste si předem rozmyslet, zda je nebude lepąí rozdávat uľ nafouknuté. V takovém případě si u nás můľete objednat rovnou i tyčky na noąení balonků. Balonky ve tvaru srdce, stejně jako klasické nafukovací balonky, pro vás potiskneme individuálním motivem a to jiľ od nákladu 100 kusů na jednu barvu. Objednejte si toto cenově příznivé reklamní zboľí v různých barvách a nejlépe i rovnou do zásoby, aby vám tak rychle nedoąlo.