Beachflag

POTITN VLAJKY BEACHFLAG: V OBCHOD V CENTRU POZORNOSTI

Prezentovat se velkolepjm zpsobem u snad ani nejde: Vlajka Beachflag pitahuje dky sv nezvykl velikosti pohledy a mn kolemjdouc osoby na potenciln zkaznky. Tyto vlajky svou nkolikametrovou vkou n nad mnoha jinmi druhy reklamy a jsou tak vidt u z dlky.

Tato gigantick reklama je dostupn nejen jako vlajka Dropflag kapkovitho tvaru; me mt tak podobu vlajky Wingflag ve tvaru kdla nebo tvercov vlajky Squareflag.

Potitn vlajky Beachflag vak funguj jako poutae pozornosti nejen v ppad prodejen. Vlajky jsou se stejnou oblibou vyuvny i na rznch akcch, informanch mstech nebo veletrnch stncch a hod se vlastn vdy, kdy je teba zajistit, aby byly prezentovan informace vidt u z dlky.

PROVEDEN A VELIKOSTI VLAJEK BEACHFLAG

Nae vlajky Beachflag jsou k dostn v rznch velikostech: U i to nejmen proveden vak na sebe doke dky sv tm dvoumetrov velikosti strhnout nleitou pozornost. Varianty ve velikostech L a XL s a nkolikametrovou vkou se pak hod pedevm ke specilnmu nasazen teba na vtch venkovnch akcch s mnoha nvtvnky.

Vechny varianty jsou pitom dostupn jako praktick systm, kter umouje snadnou pepravu a obsahuje veker potebn sousti, vetn podstavce, upevovacch prvk a samozejm i samotn vlajky. Tu si lze objednat i samostatn, co umouje vmnu motiv. Dky tmto impozantnm vlajkch se budete pi kad pleitosti nachzet v centru pozornosti, a u bude vae vlajka Beachflag potitna firemnm logem nebo teba njakm letnm i zimnm motivem.

Pevn podstavec zajist, aby nedolo k pdu vlajky. Podstavec mete dodaten zatit tm, e odpovdajc ztov kruh naplnte vodou i pskem. Voliteln nabzme i vhodn zemn vruty pro zajitn lep stability na snhu nebo psku.