Bundy

Potitn bundy do kadho poas

Seznamte se s exkluzivnm vbrem naich atraktivnch bund, kter pro vs meme opatit poadovanm potiskem. Nabzme irok sortiment kvalitnch bund, s nimi budete dret krok s mdou. Vybavte se do kadho ronho obdob a zajistte si ochranu ped vtrem a patnm poasm. Odlite se pomoc tchto mdnch produkt od sv konkurence a profitujte z decentn prezentovan reklamy. Potitn bundy, jako jsou zimn bundy a vtrovky, mohou bt skutenou alternativou bnch reklamnch prostedk s potiskem, kter m mnohem vy reklamn inek.

Bundy s potiskem pro zkaznky, spolupracovnky a obchodn partnery

Reklamn bundy naleznou uplatnn pedevm u zamstnanc a zkaznk. Z hlediska firmy maj bundy s reklamnm potiskem opravdu smysl, a to zejmna v ppad, e velk mnostv zamstnanc pracuje mimo firmu nebo se astn mnoha veletrh. Zkaznci tak mohou bez nmahy rozpoznat vae zamstnance podle jejich potitnch bund ve firemnm designu. Vyuijte tchto vhod a nechte si v naem e-shopu potisknout bundy.

N tip: Zvltnho uznn ze strany zkaznk doshnete dky hodnotnm reklamnm drkm, napklad v podob mdn bundy. Plnujete-li speciln akce pro zkaznky, mohou potitn bundy pedstavovat atraktivn a praktick reklamn prostedky. Tm, e si pro zkaznky pipravte bundy s potiskem, mete zkrtka upevnit obchodn vztahy.

Zabodujte alternativnmi reklamnmi prostedky a nechte si potisknout bundy

Potitn bundy mohou bt skutenou alternativou bnch reklamnch prostedk s potiskem. Technikou stotisku lze potisknout pedn i zadn stranu naich bund.

Mon tiskov plochy: Na pedn stranu lze vlevo na prsou umstit firemn logo. Na zadn stran bundy se nachzej dv potisknuteln plochy, na kter lze opt natisknout logo a/nebo motiv, odvn vroky a spoustu dalch vc. Fantazii se meze nekladou. Zkuste si vytvoit perfektn nvrh nov reklamn bundy a vyberte si vhodnou barvu.

Upozornn: Z velkho vbru velikost si mete sestavit vlastn mix velikost obleen.