Desky z akrylového skla

Libovolný formát

Standardní formáty papíru

Speciální formáty

Čtvercové formáty

ELEGANTNÍ A S MNOHOSTRANNÝM VYU®ITÍM: DESKY A ©TÍTY Z POTI©TĚNÉHO AKRYLOVÉHO SKLA

Naleznete je u vchodů do moha ordinací, firemních centrál nebo kancelářských komplexů: ątíty z akrylového skla. Potiątěné desky z akrylového skla, resp. plexiskla, se skvěle hodí jako firemní ątíty, tabulky s označením ordinace či kanceláře nebo jiné reklamní panely. Tyto čiré a lesklé desky poskytují elegantním způsobem informace o firmě, přičemľ působí zvláątním hloubkovým efektem. Desky z akrylového skla vypadají jako skleněné, takľe působí právě tak hodnotným dojmem, zároveň jsou vąak levnějąí, lehčí a méně náchylné k poąkozením. Vąem zájemcům o potisk akrylového skla se také bude hodit informace o tom, ľe tyto desky lze pouľít ve venkovních i vnitřních prostorách. Potiątěné desky z materiálu PLEXIGLAS dokáľí jako venkovní informační tabule odolávat vąem povětrnostní vlivům. Uvnitř pak mohou slouľit třeba jako dekorační prvky, na kterých obzvláątě vyniknou fotografie nebo reklamní sdělení. PLEXIGLAS je ve skutečnosti ochranná známka, akrylové sklo je ale často označováno jako plexisklo.

POTI©TĚNÉ AKRYLOVÉ SKLO V NÁSLEDUJÍCÍCH FORMÁTECH

Kdyľ se rozhodnete pro potisk desek z akrylového skla, máte na výběr mezi různými formáty. Poľadovaný motiv, který si sami vytvoříte, vytiskneme dle vaąich představ na čtvercové desky z materiálu PLEXIGLAS nebo na desky ve standardních či speciálních formátech. Pokud má motiv vyniknout v celé své velikosti, můľeme jej vytisknout na desku z akrylového skla o rozměru 200 x 100 cm. Moľný je ale i potisk malých ątítků, určených třeba k označení čísla domu či pokoje, ve velikosti 30 x 30 cm. Rádi byste si nechali potisknout desku z akrylového skla, nemůľete ale mezi vąemi nabízenými formáty najít takový rozměr, který se hodí k vaąemu účelu? ®ádný problém! Kromě volby speciálního formátu můľete vyuľít i volné zadání formátu. Při výběru této moľnosti si určíte formát desky z akrylového skla sami. Moľné jsou vąechny formáty o ąířce 20-118 cm a výące 20-84 cm.

POTISK A SPRÁVNÁ MONTÁ® DESEK Z AKRYLOVÉHO SKLA

Potisk transparentních ątítů z akrylového skla se provádí technologií přímého tisku UV barvami. Váą motiv se vytiskne zrcadlově obráceně na zadní stranu desky z akrylového skla a pak se vysuąí ultrafialovým zářením. Následně se na celou plochu zadní strany ątítů z materiálu PLEXIGLAS nanese bílá barva, zajią»ující jeątě vyąąí kontrast potisku. Díky tomu má tiskový motiv na hotových ątítech intenzivní barvy a působí zářivým dojmem.

Na tmavosti podkladu, na který ątíty z akrylového skla připevníte, závisí míra neprůsvitnosti desek. Chcete-li prosvítání předejít, můľete si k potiątěným ątítům z akrylového skla přiobjednat jeątě čtyři kovové distanční drľáky. Ty zajistí, aby desky z materiálu PLEXIGLAS nebyly upevněné přímo na stěně, ale aby se od ní nacházely ve vzdálenosti přibliľně 2 cm. To vaąemu motivu propůjčí jeątě efektnějąí vzhled a mimořádný hloubkový účinek. Kdyľ si objednáváte potisk desek z akrylového skla, můľeme pro vás ątíty rovnou opatřit rohovými otvory. Obdrľíte tak ątíty z akrylového skla s otvory o volitelném průměru 4,0 nebo 6,0 mm v kaľdém ze čtyř rohů. Tyto rohové otvory vám usnadní zavěąení ątítů z materiálu PLEXIGLAS.