Dřevěná razítka

Kompletní razítka

Náhradní ątočky do razítek

KLASICKÁ DŘEVĚNÁ RAZÍTKA

Ke klasickému vybavení kanceláří patří kromě hlavičkového papíru, vizitek a bloků také razítka. I v digitální éře jsou jeątě tito malí pomocníci v kaľdodenním nasazení v roli firemních nebo datumových razítek. Praktickou variantu bez jakýchkoli zbytečností představují například razítka z bukového dřeva. Díky příjemnému povrchu rukojeti kapkovitého tvaru se dřevěná razítka velmi dobře drľí. Nechte si vyrobit dřevěná razítka s vlastním logem a pouľívejte je třeba k potisku poątovních zásilek firemní adresou. Daląí výhoda razítek: Můľete je pouľít také k tomu, abyste na letáky nebo broľury dodatečně natiskli své kontaktní údaje.

STEJNĚ INDIVIDUÁLNÍ JAKO VA©E FIRMA: DŘEVĚNÁ RAZÍTKA

Kdyľ si chcete objednat individuální dřevěná razítka, můľeme vám je zhotovit jako razítka s obrazovým motivem, s textem nebo logem. Jednoduąe si vyberte razítko v odpovídající velikosti a poąlete nám tisková data s vytvořeným motivem. Na výběr máte několik různých velikostí obdélníkových razítek a dvě varianty kulatých razítek. Váą návrh pak přeneseme na razítkovou destičku, kterou připevníme na dřevěné razítko. Doąlo ke změně vaąeho loga či adresy? ®ádný problém! U nás si také můľete objednat jednotlivé náhradní destičky pro dřevěná razítka. Obsah vaąeho dřevěného razítka tak zase snadno zaktualizujete.

PRO TRVALÝ A OSOBITÝ OTISK RAZÍTKA

Objednejte si dřevěná razítka a zanechejte charakteristický otisk své firmy na různých plochách a produktech, které lze orazítkovat. A zároveň si objednejte i potřebné přísluąenství, abyste mohli svá dřevěná razítka začít hned pouľívat. Pokud jde o razítkovací poduąky, máte na výběr čtyři různé barvy. Červenou barvu razítek můľete pouľívat třeba na důleľitá upozornění nebo varování. Tiskový motiv lze zdůraznit také pouľitím zelené nebo modré razítkovací barvy. A chcete-li například do jiľ existující grafické úpravy decentně doplnit své kontaktní údaje, doporučujeme pouľít razítkovací poduąku černé barvy. Při objednávání dřevěných razítek vezměte prosím v úvahu velikost destičky na její nevelkou plochu lze v zájmu zachování čitelnosti umístit jen několik řádků textu. Předpokladem esteticky působícího a dobře čitelného výsledku je pouľití písma o velikosti alespoň 7 bodů. Vyvarujte se také pouľití přílią drobných druhů písma. U dřevěných razítek nelze pouľít ani různé efekty, jako jsou stíny, přechody a průhlednosti.