Dvoudílné krabičky

Čtvercové

obdélníkový

POTI©TĚNÉ DVOUDÍLNÉ KRABIČKY NA REKLAMNÍ DÁRKY

Záleľí i na obalu! Chcete-li obdarovat své zákazníky nebo dlouholeté obchodní partnery, a» uľ se jedná o dárek k Vánocům, k úspěąné roční uzávěrce nebo k narozeninám, můľete si objednat atraktivní dvoudílné krabičky s potiskem, do kterých svůj reklamní dárek zabalíte. Protoľe a» uľ je váą dárek jakkoli cenný nebo kreativní: Záleľí na prvním dojmu. To je i důvod, proč jsou tak oblíbená osobitá dárková balení a v barvách vaąí firmy pak mohou působit obzvláątě profesionálním dojmem. Dvoudílné krabičky se hodí například jako obaly na praktické zápisníky, kvalitní kovové propisky, psací soupravy nebo atraktivní stolní kalendáře s vaąím logem. K balení dárků se kromě dvoudílné krabičky ve firemním designu hodí i potiątěný balicí papír nebo kvalitní papírová taąka.

DVOUDÍLNÉ KRABIČKY JAKO OBALY PRODUKTŮ

Nepočítáte-li s dvoudílnými krabičkami k balení dárků, můľete si je nechat potisknout a pouľít je jako obaly svých produktů. Oproti skládacím krabicím sestává kaľdá dvoudílná krabička ze sloľeného víka, které se nasouvá na o něco menąí spodní část. Díky tomu ostatně získaly dvoudílné krabičky své jméno. Vzhledem k tomu, ľe víko není se spodní částí slepené, ale obě části drľí pohromadě jen díky technice skládání a rozměrově přesné výrobě, lze tyto obaly otevřít bez pouľití nůľek či noľe. Kdyľ si objednáte potisk dvoudílných krabiček, které chcete pouľívat jako obaly na produkty, vejdou se například do krabiček velikosti L výrobky o rozměrech do 18 x 18 cm. Tyto krabičky jsou vysoké 3,5 cm. Naąe dvoudílné krabičky velikosti S pak mají rozměry 11 x 11 x 2,5 cm. Kromě čtvercových formátů nabízíme i krabičky obdélníkových tvarů. V závislosti na daných produktech pro vás vąak mohou být vhodnějąí spíąe polątářkové krabičky, obaly na láhve nebo jiľ zmíněné skládací krabice. Kdyľ se rozhodnete pro potisk dvoudílných krabiček, můľete si je objednat v nákladu od 100 kusů. Jako obaly slouľící čistě jen k přepravě vąak nemůľeme dvoudílné krabičky doporučit, protoľe nemají tak pevnou strukturu jako přepravní krabice.

MATERIÁL A POTISK DVOUDÍLNÝCH KRABIČEK

Dvoudílné krabičky opatřujeme čtyřbarevným potiskem. Krabičky jsou zhotoveny z chromokartonu, jehoľ povrch je zuąlechtěn matným disperzním lakováním. Díky tomu působí víko i spodní část dvoudílné krabičky matným a hladkým dojmem. Chromokarton je pevný vícevrstvý papír, který se k výrobě dárkových krabiček pouľívá v gramáľi 300 g/m. Dvoudílné krabičky lze na přání potisknout jak nahoře na víku a jeho bočních stranách, tak i na dnu. Krabičky vám dodáme uľ ve slepeném a sloľeném stavu. Protoľe víko nepřekrývá beze zbytku spodní část, ze které je tak kousek vidět, můľete si skvěle vyhrát s pouľitými barvami a jejich kontrasty. Na víku můľe být vytiątěno vaąe logo, zatímco na spodní část lze, podle zamýąleného vyuľití, umístit třeba přání nebo informace o produktu. Potiątěné dvoudílné krabičky tak optimálně vyuľijete jako obal na produkt nebo k zabalení dárku.