Etikety na víno

NECHTE SI VYTISKNOUT ETIKETY NA VÍNO, PROPŮJČUJÍCÍ LAHVÍM OSOBITÝ VZHLED

Bez ohledu na vaąi branľi nebo na produkty, které nabízíte, představuje víno hodnotný a oblíbený dárek pro obchodní partnery a zákazníky. Aby vąak láhev vína u obdarovaného zanechala pozitivní dojem, neměli byste sáhnout po nejbliľąím vínu s pěknou etiketou ze supermarketu. Chcete-li zákazníkovi poslat víno jako exkluzivní dárek například k příleľitosti svatby, kulatých narozenin nebo firemního výročí, informujte se nejdříve na Internetu nebo u obchodníka s vínem, abyste se odliąili od spousty ostatních blahopřání. Mezi důleľitá kritéria patří odrůda révy, pěstitel, stáčející vinař nebo i obsah alkoholu ve víně a samozřejmě také osobní preference příjemce. Chcete mít jistotu, ľe si obdarovaný jeątě vzpomene na vaąi firmu, aľ si někdy později otevře láhev, na níľ uľ nebude viset lístek s vaąím blahopřáním? V takovém případě si nechte vytisknout exkluzivní etikety na víno, abyste mohli láhve opatřit vlastními etiketami osobitého vzhledu. Vytvořte si vlastní nálepky na láhve, pokud moľno v podnikovém designu a s firemním logem, abyste usnadnili opětovné rozpoznání své značky. A co takhle připojit nějaký hezký citát, který se hodí k vaąemu podniku?

OSOBNÍ ETIKETY NA VÍNO VE FIREMNÍM DESIGNU PRO ZANECHÁNÍ DOBRÉHO DOJMU

Kdyľ si u nás objednáte tisk etiket na víno, můľete si prostřednictvím volného zadání formátu sami určit poľadovanou velikost nálepek. Etikety se dodávají na roli vedle sebe. Neprořezávané nálepky se dají snadno odloupnout ze samolepicího papíru a lze je tak okamľitě pouľít. Zadní stranu nelze potisknout, protoľe se na ní nachází lepidlo. Etikety na víno potiskujeme technologií digitálního tisku a opatřujeme je lakem. Nepouľíváme přidané lepidlo, horkou raľbu nebo laminování. Zato nabízíme různé druhy papíru, umoľňující vyhovět rozdílným poľadavkům naąich zákazníků. Kromě exkluzivních papírů, jako je strukturovaný nebo transparentní papír, vám při výběru ofsetového papíru nabízíme moľnost vlastního popisování vytiątěných etiket. Chcete-li si objednat etikety na víno se signálním účinkem, měli byste vsadit na neónový papír. Text se na ně tiskne jednobarevně černě, aby neónové zbarvení papíru upoutalo okamľitou pozornost.

NECHTE SI VYTISKNOUT ETIKETY NA LAHVE S V©ESTRANNÝM VYU®ITÍM

Kdyľ si necháte vytisknout tyto etikety, můľete je samozřejmě pouľít i na lahve s lihovinami. Naąe etikety na lahve lze vyuľít i k řadě daląích účelů. Pouľití k jiným neľ uvedeným účelům je v tomto případě výslovně povoleno: Individuální etikety můľete nalepit třeba na dipy nebo marmelády, které rozeąlete zákazníkům k vánocům nebo velikonocům. Nezapomeňte při tom na důleľité údaje, například o obsaľených látkách a datu minimální trvanlivosti. Vyrábíte nějaké produkty v lahvích či sklenicích? Také pro ně si můľete objednat potiątěné etikety a pouľít je tak, aby jejich vzhled odpovídal firemním designu. Naąe etikety se vyrábějí technologií digitálního tisku a jsou samolepicí. Etikety na víno permanentně lepí a dají se z povrchu láhve odstranit jen s obtíľemi.