Fototapeta

Libovolný formát

Výąka prostoru 270,0 cm

Výąka prostoru 380,0 cm

FOTOTAPETY PRO OSOBITÝ VZHLED MÍSTNOSTÍ

Stěny nemusejí být vľdy jen bílé nebo s jednobarevnou malbou. Tapety jsou opět v kurzu a přímo volají po kreativních návrzích. Vyuľijte jednotlivé pásy jako poutače pozornosti v místnostech. A komu by takové řeąení připadalo málo osobité, ten si můľe objednat potisk tapety vlastními motivy a fotografiemi. Nechte si jednoduąe vytisknout individuální fototapety. Fototapeta s vlastními obrázky totiľ místnostem propůjčí nevąední atmosféru. Ztvárněte nově třeba vstupní oblast svého podniku nebo obchodu a nechte si k tomuto účelu vytisknout fototapetu ve firemním designu nebo s odpovídajícím snímkem. Fototapety lze pouľít v podstatě ve vąech vnitřních prostorách, vąude totiľ přispívají k dobrému pocitu z okolního prostředí, a» uľ se jedná o kanceláře, veletrhy nebo vlastní domov. Také v gastronomických zařízeních, v hotelech nebo obchodech můľete pomocí fototapet různých velikostí zvýraznit vnitřní vybavení takto dekorovaných prostor.

TISK FOTOTAPET: FORMÁT A NALEPENÍ

Potisk fototapet není v naąí tiskárně ničím sloľitým. Aľ se rozhodnete pro nějaký motiv, vyberete si poľadovaný formát fototapety, provedete upload tiskových dat a objednáte si potřebný počet pásů tapety v e-shopu. K tisku pouľíváme výhradně erfurtské vliesové tapety. Tyto tapety jsou barevně i tvarově stálé a dokáľí překlenout malé trhliny. Technologie digitálního tisku umoľňuje dosáhnout osobitého vzhledu tapet. Nabízíme různé fototapety pro místnosti výąky 270 aľ 380 cm. Při vyuľití moľnosti volného zadání formátů lze také vytisknout fototapety nadměrných velikostí: Vaąe motivy tak mohou bez problémů zkráąlit i velmi vysoké a ąiroké stěny o rozměrech aľ 4 x 6 metrů. Oproti fotoplátnům splynou fototapety po celé ploąe se zdí. Pro dosaľení optimálního výsledku by měla být podkladová stěna hladká, čistá a prostá prachu. U naąich standardních formátů máte na výběr mezi samolepicími a navlhčovacími tapetami. Samolepicí fototapety mají hladký povrch a před jejich nalepením doporučujeme provést dodatečný nátěr podkladové stěny. Materiál navlhčovací tapety naproti tomu vykazuje jemnou strukturu a umoľňuje nalepení bez daląí úpravy podkladu.

OSOBITÉ FOTOTOTAPETY PRO NÁPADITOU PREZENTACI MOTIVŮ

Buďte kreativní a nechte si vytisknout své vlastní fototapety. Se správným motivem můľete dosáhnout optického zvětąení nebo naopak zmenąení místností. Fototapety je moľné potisknout fotografiemi vaąich výrobků. Větąí pozornost vąak pravděpodobně upoutáte obrázky bez vztahu k produktům. Chcete-li přihlíľející osoby udrľet na místě s fototapetou, vsaďte pokud moľno na takové motivy, které vybízejí ke snění nebo k setrvání. Mezi takové oblíbené motivy patří zejména liduprázdné pláľe, náladové snímky lesní krajiny nebo jednoduché architektury. Fototapety dávají smysl i v případě, ľe na nich chcete umístit zvětąené zobrazení nějakých malých objektů nebo detailů. V závislosti na zamýąleném působení fototapety můľete pouľít světlé a příjemně laděné snímky, navozující dobrou náladu. Můľete se také rozhodnout pro potisk grafickými prvky či vzory v různých barvách a vytvořit si tak vlastní unikátní fototapetu. A» uľ zvolíte jakýkoli motiv, vytiątěná fototapeta jistě upoutá pozornost návątěvníků, zákazníků a zaměstnanců.
Designový tip k výročí firmy: Prezentujte svým zaměstnancům a zákazníkům historii firmy prostřednictvím fototapety, umístěné ve vstupním prostoru nebo na chodbě.