Jídelní/nápojové lístky

GASTRONOMIE: TISK MENU

Při tisku jídelních a nápojových lístků nic neomezuje vaąi fantazii! Menu lze vytisknout v mnoha formátech, s různými druhy vazby a povrchovými úpravami.

Podle velikosti a gastronomického stylu se můľete rozhodnout pro jídelní lístek se spirálovou vazbou, skládaný jídelní lístek, seąitý jídelní lístek nebo menu ve formě stolních setů.

Chcete-li si nechat vytisknout samostatné nápojové lístky, můľete samozřejmě za tímto účelem vyuľít nabízené jídelní lístky a atraktivním způsobem tak hostům prezentovat kompletní nabídku nápojů.

TISK ODPOVÍDAJÍCÍHO MENU PRO KA®DOU PŘÍLE®ITOST

Chcete nabízet jen menąí výběr nápojů a jídel nebo jen stávající menu doplnit o sezónní pokrmy? ®ádný problém! Nechte si vytisknout jednoduchý jídelní lístek.

Menu sestává z listu papíru s individuálním potiskem přední a zadní strany dle vaąich přání, vyuľít lze přitom formátů A6, A5, A4, A3 a DL.

Chcete-li co nejlépe upozornit na denní menu nebo týdenní akce, můľete jako jídelní lístky potisknout i stolní sety. Vaąe menu si tak hosty získá na první pohled.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO PAPÍRU NA NÁPOJIVÝ A JÍDELNÍ LÍSTEK

A» uľ se jedná o nápojový nebo jídelní lístek pro restauraci, bar nebo klub: Tyto tiskoviny podstatnou měrou vytvářejí image gastronomického podniku a jsou stejně tak jedinečné jako samotné místo.

Při tisku jídelních lístků si proto můľete kromě různých variant a formátů vybrat i rozdílné papíry a gramáľe.

Často platí, ľe čím má nápojový nebo jídelní lístek tlustąí stránky, tím vznosněji dané místo působí. Podle varianty nápojového nebo jídelního lístku můľete volit ilustrační papír s gramáľí 170 g/m, 250 g/m, 300 g/m a 400 g/m. Pro lepąí představu o působení barev a o kvalitě pouľitého papíru doporučujeme vyuľít kontrolní tisk nebo také náą vzorník papírů.

Obzvláątě různorodé moľnosti provedení se nabízejí v případě stolních setů. Jsou dostupné na křídovém a ofsetovém papíru, ale také na plastové fólii nebo plstěném kartonu.