Kapesní kalendáře (oboustranné)

KAPESNÍ KALENDÁŘ JAKO PRAKTICKÝ DÁREK

Naąe kapesní kalendáře s potiskem obou stran se perfektně vejdou do kapsy nebo peněľenky. Jsou malé, ąikovné a uľitečné, takľe představují ideální dáreček. Zákazníci tak budou mít kdykoli po roce celoroční přehled s logem a typickými barvami vaąí firmy. Na kalendáři je kaľdému měsíci vyhrazen malý blok s přehledným uspořádáním jednotlivých dní do očíslovaných kalendářních týdnů. Díky tomu lze rychlým pohledem zjistit, na jaký den v týdnu připadá určité datum. Kdyľ se rozhodnete pro tisk kapesních kalendářů, máte na výběr ze dvou formátů: 8,5 x 5,5 cm a 9 x 5 cm. Váą motiv vytiskneme na pevný papír s gramáľí 400 g/m, který opatříme oboustrannou laminací. Pokud dáváte přednost robustnějąímu modelu, doporučíme vám kapesní kalendář z plastu ve formátu 8,6 x 5,4 cm.

Při objednávání stačí jen nahrát odpovídající tisková data nebo můľete vyuľít náą nástroj pro online navrhování. Ten vám umoľní vytvořit online kapesní kalendáře i daląí poloľky z kategorie kalendářů, a to jednoduąe v internetovém prohlíľeči, tzn. bez potřeby daląích programů a za stejnou cenu jako v e-shopu.