Kapesn kalende (oboustrann)

KAPESN KALEND JAKO PRAKTICK DREK

Nae kapesn kalende s potiskem obou stran se perfektn vejdou do kapsy nebo penenky. Jsou mal, ikovn a uiten, take pedstavuj ideln dreek. Zkaznci tak budou mt kdykoli po roce celoron pehled s logem a typickmi barvami va firmy. Na kalendi je kadmu msci vyhrazen mal blok s pehlednm uspodnm jednotlivch dn do oslovanch kalendnch tdn. Dky tomu lze rychlm pohledem zjistit, na jak den v tdnu pipad urit datum. Kdy se rozhodnete pro tisk kapesnch kalend, mte na vbr ze dvou formt: 8,5 x 5,5 cm a 9 x 5 cm. V motiv vytiskneme na pevn papr s gram 400 g/m, kter opatme oboustrannou laminac. Pokud dvte pednost robustnjmu modelu, doporume vm kapesn kalend z plastu ve formtu 8,6 x 5,4 cm.

Pi objednvn sta jen nahrt odpovdajc tiskov data nebo mete vyut n nstroj pro online navrhovn. Ten vm umon vytvoit online kapesn kalende i dal poloky z kategorie kalend, a to jednodue v internetovm prohlei, tzn. bez poteby dalch program a za stejnou cenu jako v e-shopu.