Katalogy

KATALOGY PRO KVALITN PREZENTACI NABDEK

Vlastn nabdku je mon skvle prezentovat v hodnotn psobcm katalogu. Na naich kdovch paprech s intenzivnm podnm barev dovedn ztvrnme vae snmky, voliteln s lesklou i matnou povrchovou pravou. U ns si mete objednat tisk katalog o rozsahu 64 a 356 stran a s oblkou. Mete pro n zvolit papr s gram 170 g/m a 300 g/m a jednobarevn, tybarevn nebo ptibarevn potisk. Vechny katalogy se u ns slepuj nebo sevaj nit. Tisk katalog je mon v malm nkladu ji od jednoho vtisku.

TISK KATALOG S LEPENMI VAZBAMI HOTMELT A PUR

Nabzme ti rzn zpsoby vazby, dky nim se z jednotlivch strnek stanou katalogy. Dv z nich spadaj do kategorie lepench vazeb: s tavnm, resp. za tepla nanenm lepidlem vazeb HotMelt a PUR. HotMelt je termoplastick ltka, kter se v horkm a tekutm stavu nan na listy papru, kter pak bhem vychladnut spoj. Vhoda tto metody lepen spov v tom, e se broury hned pevn slep a odpad tak doba potebn k suen nebo vytvrzen. Vae katalogy tak meme vytisknout, slepit a rychle je vyexpedovat. Naproti tomu PUR je reaktivn lepidlo, kter dr pevn a po svm provzn se vzdunou vlhkost. Podobn jako u lepen vazby typu HotMelt se i v tomto ppad na papr nan hork lepidlo, jeho teplota je vak ni. Dky tomu je zpracovn technologi PUR oproti metod HotMelt etrnj vi papru i barv. Dal vhoda lepen vazby PUR spov v jej silnj pojivosti. Lepenou vazbu PUR proto doporuujeme pedevm tehdy, kdy si objednvte tisk katalog s vysokou gram papru.

MIMODN HODNOTN VZHLED: KATALOGY SE SEITM NITMI

Seit nitmi se povauje za nejtrvanlivj ze vech druh vazby. Zatmco pi pouit technologi HotMelt a PUR se na sebe jednotliv strnky nalep, pi seit nitmi stroj sev dohromady jet voln listy papru. Dky tomu je trvanlivost takto seitch katalog pi intenzivnm pouvn zpravidla del ne u katalog s lepenmi vazbami. Katalogy se seitm nitmi krom toho umouj zcela ploch rozeven. Pokud si objednte tisk katalog se seitm nitmi, zskte produkt velmi hodnotnho vzhledu.
N tip: Podte mimodnou akci a rdi byste tene informovali o kontaktnch monostech nebo byste jim chtli vnovat slevov kupn? Nechte si tedy hned pro sv katalogy vytisknout vkldac letky.