Koąile

Stylové reklamní dárky: koąile s potiskem

Oděvní součásti se skvěle hodí jako reklamní nosiče. Při pouľití textilu jako reklamního zboľí se zvýąí povědomí o vaąí značce nejen u obdarované osoby, ale i u lidí, kteří tyto potiątěné produkty uvidí. Zabodovat přitom můľete nejen volnočasovým oblečením, jako jsou trička (k naąemu rozmanitému sortimentu), ale i formálnějąím oblečením, vhodným jako individuální reklamní dárky. Natiątěním loga a názvu firmy se z elegantní pánské koąile stane efektivní reklamní prostředek. Při potisku koąil můľete samozřejmě volit i různé atraktivní nebo tematické motivy. Vaąe firemní logo by vąak ani v tomto případě nemělo chybět. Upozornění: Při vytváření návrhu prosím počítejte s případnými knoflíkovými légami a náprsními kapsičkami koąil.

Pánské koąile v naąem sortimentu

Kdyľ si necháte potisknout koąile, můľete si v naąem sortimentu vybírat mezi modely různých značek. Nabízíme například koąile s rovným, volným nebo vyątíhleným střihem. Navíc máte na výběr mezi koąilemi s dlouhým rukávem a letními modely s krátkým rukávem. Pánské koąile jsou kromě toho k dostání v různých velikostech (S aľ XXL) a barvách od klasické bílé, přes stylovou černou, aľ po barevné modely. Vybírat můľete samozřejmě i s ohledem na různé detaily, jako jsou stylové knoflíkové légy, límce nebo manľety. Upozornění: Kdyľ si necháte potisknout koąile, můľete přitom pouľít různé motivy na přední a zadní stranu. Na jedné straně se tak můľe nacházet logo s názvem firmy a na druhé straně pak potisk s nějakým atraktivním motivem.

Potiątěné koąile jako pracovní oblečení

Kdyľ si objednáte koąile s potiskem, můľete je také dát svým spolupracovníkům. Věnováním reklamního dárku, například pánské koąile, dámské halenky nebo i jiných oděvních součástí, dáte svým zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům najevo, jak si jich ceníte. Potiątěné koąile se navíc skvěle uplatní jako pracovní oblečení obchodních zástupců nebo prodejců. Kdyľ si objednáváte koąile s potiskem, myslete také na jejich pouľití při různých akcích. Koąile s potiskem, slouľící jako rozpoznávací znamení spolupracovníků a reklamní nosiče, se totiľ uplatní i při odpovídajících příleľitostech, jako jsou veletrhy či jiné akce.