Letáky skládané

TISK SKLÁDANÝCH LETÁKŮ: ROZDÍL OPROTI BĚ®NÝM LETÁKŮM

Základní rozdíl mezi běľnými a skládanými letáky spočívá v jejich zpracování. U letáků se provádí jednostranný nebo oboustranný potisk s následným oříznutím na poľadovaný formát, zatímco u skládaných letáků se mezi tyto operace zařazuje daląí krok, kterým je skládání. Oproti přehýbání, při kterém se papír ohýbá ručně, se při skládání strojově vytváří takzvané lomy. Daląím rozliąovacím znakem je počet stránek. Letáky mají nanejvýą dvě strany a vąe s větąím rozsahem spadá zpravidla pod skládané letáky.

OBLÍBENÉ FORMÁTY A ZPŮSOBY SKLÁDÁNÍ LETÁKŮ

V naąem e-shopu si můľete nechat vytisknout skládané letáky ve standardních i speciálních formátech. Zákazníci si nejvíce oblíbili ąestistránkové skládané letáky ve formátu DL a čtyřstránkové skládané letáky ve formátech A4 a A5. Moľnost výběru způsobu skládání závisí na počtu stran letáku. Takzvaný sklad s jedním lomem, při kterém se arch papíru přehne uprostřed tak, aby takto vytvořené stránky spočívaly paralelně na sobě, lze pouľít jen u čtyřstránkových letáků. Od ąesti stránek uľ jeden lom nestačí, takľe se pouľívá i jiný druh skládání. Často se vyuľívá takzvaný dopisní sklad, u kterého se list papíru nepřekládá uprostřed, ale přehýbá se podle poľadovaného počtu stránek na třetiny (sklad se dvěma lomy) nebo čtvrtiny (sklad se třemi lomy).

PAPÍR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLÁDANÝCH LETÁKŮ

Zákazníci si nejčastěji objednávají tisk klasických skládaných letáků bez daląího zpracování. Mají zde v podstatě na výběr mezi křídovým, ofsetovým a bílým recyklovaným papírem. Uvedené druhy papíru nabízíme v různých gramáľích. V kategorii standardních letáků se nejčastěji pouľívá křídový papír s gramáľí 135 g/m. Při tisku skládaných letáků s poľadavkem na mimořádně hodnotný vzhled představují vynikající volbu naąe skládané letáky s potiskem UV lakem. Výběr je omezen na křídový papír s intenzivní barevnou reprodukcí, který si zákazníci nejčastěji objednávají v gramáľi 250 g/m.