Letáky

INDIVIDUÁLNÍ TISK LETÁKŮ PODLE FORMÁTU

Co má být na letácích a kde se budou distribuovat? To jsou dvě základní otázky při výběru formátu letáků. Pro distribuční akce ve městě jsou ideální malé a skladné formáty, například A7 nebo tzv. kapesní formát. Na prodejním místě, a» uľ se jedná o pekárnu, kadeřnictví nebo jinou provozovnu, uľ přijde vhod něco nápadnějąího: Letáky formátu A5 nebo A4 vzbudí zájem vaąich zákazníků. Pro mimořádně důleľitá sdělení, jako jsou třeba pozvánky na různé akce, doporučujeme letáky ve formátu DL nebo maxi. A» uľ se rozhodnete jakkoli: U nás si můľete objednat tisk letáků, které mají mnohostranné vyuľití! Největąí obliby se mezi naąimi zákazníky těąí letáky v klasických formátech A5 a A6.

TIPY K VÝBĚRU DRUHU PAPÍRU

Na tisk letáků se nejčastěji pouľívá křídový papír. Díky svému hladkému povrchu odráľí světlo lépe neľ jiné druhy papírů a umoľňuje tak zářivou reprodukci barev. Recyklovaný papír má sice méně intenzivní podání barev, zato je mimořádně ekologický. Plastovou fólii lze potisknout UV barvami, takľe je odolná vůči vodě i oleji a skvěle se tak hodí pro letákové akce pod ąirým nebem. Výběr papíru závisí na vaąich osobních preferencích a místu konání akce.

GRAMÁ® PAPÍRU: TISK LETÁKŮ S TOU SPRÁVNOU TLOU©«KOU

Gramáľ papíru, označovaná také jako síla nebo tlouą»ka papíru, kterou si pro tisk letáků vyberete, ovlivňuje předevąím to, jak budou letáky působit na pohmat. S rostoucí hmotností se zvětąuje i síla papíru. Díky tomu pak leták působí v rukou příjemce větąinou hodnotnějąím dojmem. Kromě toho méně prosvítají obrázky a texty na zadní straně a naopak. Na klasické letáky se obzvláątě hodí papíry s gramáľí 135 g/m aľ 300 g/m. U vkládaných letáků postačují menąí tlouą»ky papíru, jehoľ gramáľ by se měla v ideálním případě pohybovat mezi 80 g/m a 250 g/m.