Magnetky na ledničku

kulaté formáty

hranaté formáty

PRAKTICKÉ A HEZKÉ ZÁROVEŇ: POTI©TĚNÉ MAGNETKY NA LEDNIČKU

Koho nepotěąí lístek s milým vzkazem, připnutý na ledničku, kdyľ vejde do kuchyně? Co kdyľ si jej ale adresát vůbec nevąimne, protoľe samolepicí lístek uľ dávno nedrľí na ledničce, ale válí se někde na zemi? Při upevnění lístku pomocí magnetky na ledničku se něco takového nemůľe stát. Tyto praktické malé pomůcky lze samozřejmě připevnit nejen na ledničku, magnetky drľí i na autech, radiátorech nebo bílých tabulích na psaní. Jedinou podmínkou pro jejich upevnění je, aby byl pouľitý povrch kovový a magnetický. Větąí magnety se hodí nejen k upevňování poznámek, vzkazů nebo dekorací, ale mohou být i samy potiątěny nějakým milým sdělením. Pořízením potiątěných magnetek na ledničku získáte reklamní předměty, které mají uľitečnou funkci a zároveň jsou i velmi dekorativní, pokud jsou správně navrľené a opatřené kvalitním potiskem. Magnetické reklamní prostředky jsou proto u mnoha podniků velmi oblíbené. V naąem sortimentu naleznete kulaté i hranaté magnetky, a to vľdy ve třech různých velikostech.

MAGNETKY NA LEDNIČKU: PŘITA®LIVÉ REKLAMNÍ ZBO®Í

Necháte-li si potisknout magnetky na ledničku, získáte ideální reklamní předměty. Můľete je s velkým úspěchem rozdávat třeba na veletrzích nebo přímo u pokladny. Při navrhování reklamních magnetek můľete nechat volný průchod svým nápadům. Na malé magnetky na ledničku si nechte vytisknout firemní logo. Nebo si objednejte větąí magnetky. Ty uľ nabízejí daląí místo třeba na nějaký veselý výrok, fotografii nebo jiný motiv, který se hodí k vaąemu podniku. Protoľe dobrá fotografie dokáľe vzbuzovat emoce, jsou reklamní magnetky obzvláątě přesvědčivé, kdyľ je darujete v podobě fotomagnetek, na nichľ zvolený snímek zabírá celou plochu magnetky. Zákazníci a zájemci pak budou fotomagnetky s pěkným motivem rádi pouľívat k tomu, aby si na ledničku v kuchyni či jiném místě upevňovali lístky s poznámkami či úkoly nebo k připnutí svých oblíbených fotografií. A přitom budou mít stále na očích vaąi značku nebo vaąe výrobky. Postarejte se, aby se z vaąeho dárku stal poutač pozornosti v domácnosti, a nechte si jako reklamní zboľí vytisknout hezké reklamní magnetky a fotomagnetky.

VYTVOŘTE SI OSOBITÝ DESIGN PRO POTISK MAGNETEK NA LEDNIČKU

Naąe kulaté nebo hranaté magnetky na ledničku sestávají z placky, kterou si můľete individuálně navrhnout a potisknout svým motivem, a z magnetu na zadní straně. Na rozdíl od naąich magnetek, případně běľně dostupných fóliových magnetek, jsou tyto magnetky na ledničky objemnějąí. Díky tomu je nelze tak snadno ohnout nebo dokonce zlomit. Kdyľ si objednáte potisk magnetek na ledničku, potáhneme jejich přední stranu fólií. Ta chrání reklamní sdělení před poąkozením, opotřebením a nečistotami. Při objednávání si navíc můľete vybrat, zda má být povrch magnetek matný nebo lesklý.

Chcete-li si vytvořit design pro potisk magnetek na ledničku, máme tu pro vás několik tipů. Při vytváření tiskových dat pro magnetky na ledničku je třeba dbát na zachování okraje o ąířce 5,0 mm po celém obvodu konečného formátu. Tento okraj se při výrobě reklamního zboľí zahne a upevní se k magnetu na zadní straně. Je proto vidět jen zčásti a v ideálním případě by měl mít stejnou barvu jako zbylý podklad reklamní magnetky. Vąechny (důleľité) prvky návrhu vaąí reklamy, například firemní logo, snímek produktu nebo vtipný výrok, se musí nacházet ve viditelné oblasti tisku. Náą tip pro navrhování: Chcete-li si nechat potisknout kulaté magnetky s kruhovým motivem, doporučujeme buttony od velikosti 3,7 cm. Jinak můľe utrpět kvalita potisku magnetek na ledničku. Na menąích magnetkách se totiľ můľe za určitých okolností nacházet kruhový motiv mimo střed.