Obálky

OBÁLKY: PRO RUČNÍ I STROJOVÉ ROZESÍLÁNÍ

Naąe obálky se dělí na dva druhy: obálky určené k ručnímu zalepování a ty pro strojové obálkování. Důvod spočívá v důleľitém detailu: v klopě obálky, která se zavírá samolepicím prouľkem, nebo navlhčením lepidla.
Pro uzavření samolepicího provedení stačí jen odstranit krycí pásek na klopě obálky, v případě mokrého lepení musí stroj aktivovat lepidlo vlhkostí.
Nezávisle na druhu můľeme obálky potisknout barvami CMYK nebo navíc i jednou či dvěma přímými (ozdobnými) barvami, abyste mohli své psaní, faktury a daląí důleľitá sdělení posílat stylově v podnikovém designu. Na dokumenty a větąí předměty, jako jsou broľury nebo bloky, si u nás můľete navíc objednat poątovní taąky ve formátu na výąku, které se vyrábějí výhradně v provedení se samolepicím prouľkem.

VHODNÝ FORMÁT PRO VA©E OBÁLKY

Obálky a poątovní taąky si u nás můľete objednat ve formátech řad B a C a také ve formátu Q4+. V praxi se nejčastěji pouľívají obálky ve standardním formátu C. Pro obchodní dopisy jsou klasickým řeąením obálky ve formátu DL (řady C).
Blahopřání nebo pozvánky se naproti tomu nejčastěji rozesílají v obálkách formátu C6. Na dokumenty, cenné papíry a daląí důleľité písemnosti se zpravidla pouľívají obálky formátů C4 nebo B4, umoľňující vloľení dokumentů formátu A4, aniľ by bylo nutné je přehýbat.
propos: V rámci doplňkových voleb si můľete sami určit, zda chcete obálky nebo poątovní taąky opatřit okénky vlevo či vpravo, nebo zda mají být bez okének.

TISK OBÁLEK PRO MAILINGOVÉ AKCE

Naąe obálky se skvěle hodí pro hromadné rozesílací akce. Pro reklamní obsah, obecné informace pro zákazníky a podobná sdělení doporučujeme strojově uzavíratelné obálky formátů C5 (22,9 mm x 16,2 mm) nebo C5/6 (22,9 mm x 11,4 mm) s okénkem vlevo. Objednejte si potisk obálek přímou barvou a propůjčete tak mailingovým zásilkám osobitý vzhled. Firemní logo umístěte například vpravo od okénka nebo na zadní stranu obálky.