Obaly

POTI©TĚNÉ OBALY PRO RADOST Z DÁRKŮ

A» uľ se váą podnik chystá rozdávat drobné pozornosti stálým zákazníkům nebo věnovat exkluzivní dary dlouholetým obchodním partnerům, budou tyto dárky působit v pěkných obalech jeątě hodnotnějąím dojmem. Ale i zákazníky nakupující v maloobchodních prodejnách potěąí, kdyľ si budou moci zakoupené zboľí nechat hned zabalit, aby jej mohli pouľít jako dárek. S blíľícími se svátky obvykle stoupá počet dárků. Dárkové předměty a produkty lze rychle zabalit do vhodných krabiček. Ty navíc představují hodnotně působící obaly. Pro zajiątění ochrany obsahu při přepravě vám navíc nabízíme tyto vysoce kvalitní obaly. To vám zároveň přináąí skvělou příleľitost: Nechte si obaly potisknout a opatřete je svým reklamním sdělením a logem. Objednejte si osobité obaly, které vám díky potisku umoľní zvýąit povědomí o vlastní značce.

POTI©TĚNÉ OBALY PRODUKTŮ

Zvyąte hodnotu svých produktů tím, ľe je budete při prodeji prezentovat zabalené do potiątěného obalu. Produkty, které jsou úhledně zabalené do krabiček (příp. jejich snímky), působí profesionálním dojmem, a» uľ se nacházejí v prodejním regálu nebo na stránkách e-shopu. Jako výrobce nebo prodejce tak zákazníkům nabízíte přidanou hodnotu, protoľe ti pak mohou prezentované produkty rovnou pouľít jako dárky. Potiątěné obaly produktů se hodí nejen pro dárkové zboľí, ale i pro běľné spotřební produkty: Chrání zabalený obsah a díky kartonovému obalu se s nimi lépe manipuluje. Obaly na produkty zároveň slouľí jako přepravní balení, aby se produkty jako bonbóny nebo ąrouby nemusely přepravovat ve volně loľeném stavu.

Upozornění: U prodejních obalů potravin dbejte na předepsanou úpravu spotřebitelského balení.

POTISK VHODNÝCH OBALŮ

Pokud si chcete objednat potisk individuálních obalů, naleznete v naąem e-shopu ąiroký výběr krabic různých tvarů, formátů a velikostí. Vyberte si třeba polątářkové krabičky pro zboľí podlouhlého tvaru nebo skládanou krabici krychlového tvaru, do níľ lze uloľit mnoho malých produktů. V naąem sortimentu se navíc nachází ploché krabice s odnímatelným víkem. Můľete si objednat i různé obaly na lahve různých velikostí. Tip: Před vytvořením svého návrhu a výběrem typu a velikosti krabice si zkontrolujte rozměry budoucího obsahu. Ujistíte se tak, ľe se vám pak zamýąlený obsah do obalu vejde.

Obaly lze potisknout kolem dokola. Můľete tak popustit uzdu své kreativity a vedle loga nechat obaly potisknout také individuálně vytvořeným návrhem. Potiątěné obaly si v naąem e-shopu můľete objednat uľ od nákladu 100 kusů.