Pánská Trička

Potiątěná pánská trička pro povzbuzení sportovního ducha

Pro pořízení triček s potiskem se nabízí mnoho různých příleľitostí. Při příleľitosti firemního běhu můľete tričko kromě loga opatřit třeba i nějakým motivačním výrokem nebo sloganem. Kromě pánských triček si nechte potisknout třeba i atletická trička bez rukávů nebo sportovní topy a trička pro dámy. Vaąi zaměstnanci se tak budou moci podle počasí sami rozhodnout, v jakém oblečení nastoupí. Na veletrzích, informačních akcích i daląích událostech zvýąíte pouľitím potiątěných triček viditelnost své značky a budete efektivním způsobem ąířit své reklamní sdělení. Nabízíme různá bavlněná trička rozmanitých tvarů a barev. Kromě ąirokého výběru dětských a dámských triček v naąem sortimentu naleznete i řadu triček pro pány. Kdyľ se rozhodnete pro potisk pánských triček, doporučujeme, abyste se jeątě před vytvářením návrhu zamysleli nad moľným umístěním tiskového motivu a loga. Na stránce s přísluąným tričkem je na záloľce Podrobnosti a v galerii uvedeno, na kterých místech lze provést potisk.