Paprov taky

Zabodujte u samotnm obalem

Kdy na veletrzch nebo jinch akcch rozdvte reklamn pedmty, jako jsou propisky nebo bloky s logem, tyto vci asto zmiz v takch nvtvnk. Reklamn zbo je proto vhodn zabalit do potitn paprov taky. Vae firma tak nezstane jen v pamti obdarovan osoby, ale upout na sebe pozornost nvtvnk cel akce i mimo ni. Nvtvnci a zkaznci budou nosit vae reklamn sdlen a to nejen jako obal na reklamn pedmty, ale i jako taku na nkupy. Paprov taky vm umon optimln prezentovat hodnotn produkty, jako jsou parfmy, perky, kosmetick ppravky nebo doplky.

Potisknte paprov taky v odpovdajcm formtu podle zamlenho obsahu

Ne si objednte potisk paprovch taek, mli byste si rozmyslet, jak zbo nebo pedmty do nich budete vkldat. Chcete-li prezentovat pedmty formtu A4, jako jsou bloky, broury a sloky, doporuujeme pout paprov taky velikosti 23 x 34 cm. Poadae na dokumenty formtu A4 se vak do nich nevejdou, na ty si objednejte nejlpe vt varianty o rozmrech 35 x 42 cm nebo 40,8 x 35,5 cm. Tyto taky se hod i na obleen z butiku.

Potebujete-li zabalit pouze mal pedmty, jako jsou propisky, zpisnky formtu A5 nebo krabiky na perky, flakny a obaly na brle, zvolte paprov taky o rozmru 21 x 21 cm. K zabalen lahv bn velikosti pouijte paprov taky o rozmru 10,2 x 36 cm kter se tak skvle hod pro obchod s vnem nebo lahdkami.

I paprov taky jsou pevn

Dky pouit zesilujc lepenky, umstn na namhanch mstech, jako jsou dno a horn okraj, bvaj skldac paprov taky ze sulftovho papru s gram 170 g/m opravdu pevn a unesou tak i lhve nebo rozshl katalogy. Paprov taky s potiskem boduj nejen ve vnitnch prostorch, ale jsou vzhledem k matn i leskl laminaci vnj strany vodoodpudiv a pi patnm poas se tak hned nerozm. Dky rm se paprov taky pjemn nos a to i po del dobu.