Pivní tácky

Jednostranně potiątěné

Oboustranně potiątěné

Klasika mezi podloľkami pod nápoje: pevné a savé

Pivní tácky patří mezi naprosto nezbytné vybavení kaľdého gastronomického zařízení a hodí se také dobře k vlastní reklamě. Zatímco jednu stranu zdobí například logo vaąeho dodavatele piva či jiných nápojů, můľete druhou stranu vyuľít jako reklamní plochu pro propagaci svého gastronomického podniku. Naąe pivní tácky jsou vyrobeny z 1,4 mm silného speciálního kartonu s vysokým stupněm bělosti , který je mimořádně savý. Tyto klasické podloľky pod pivní dľbánky kulatého tvaru o průměru 10,3 cm dokáľí absorbovat pěnu, která přetéká z po okraj natočených objemnějąích sklenic a dľbánů. Pivní tácky si můľete objednat nejen v kulatém, ale i čtvercovém provedení se zaoblenými rohy a to uľ od pouhých 100 kusů.

Co leľí na stole, upoutá pozornost

Existuje celá řada moľností, jak lze cíleně upoutat pozornost hostů pomocí tiskových produktů, které leľí přímo před nimi na stole. Poutače různých provedení vám například umoľní upozornit na zvláątní nabídky nebo přehled výběru pokrmů. Hosté si okamľitě vąimnou i potiątěného prostírání, čehoľ lze vyuľít k jejich přátelskému uvítání jeątě před prvním kontaktem s obsluhou. Potiątěné pivní tácky odpovídajícího designu představují zdařilý doplněk vaąí reklamní koncepce.

Skutečně univerzální: pivní tácky jako pozvánky nebo upozornění na to, co se chystá

Pivní tácky je moľné pouľít i k řadě jiných účelů, třeba jako rustikální pozvánky na oslavu narozenin nebo jako karty se sdělením typu save the date (zapiąte si do diáře), které zaručeně vzbudí pozornost. Pevný karton typického kulatého nebo mnohdy i čtvercového tvaru si kaľdý hned spojí s klasickou podloľkou pod sklenici. Proto jej určitě zaujme, kdyľ je na tácku místo očekávaného loga pivovaru vytiątěno něco úplně jiného. Vysoce bílá lepenka o tlouą»ce 1,4 mm vaąim pozvánkám nebo kartám propůjčí kromě značné pevnosti také nevąední formát. Kreativní moľnosti potisku pivních tácků poněkud neobvyklého designu se ale nabízejí i v oblasti gastronomie: zábavné hry nebo dosud neznámá fakta o daném podniku ukrátí hostům čekání a podloľky tak nejenľe udrľí stoly čisté, ale postarají se jeątě i o dobrou náladu.