Plakát kakemono

Plakáty kakemono, vč. hliníkových profilů

Plakáty kakemono, pouze potisk

POTI©TĚNÝ PLAKÁT KAKEMONO REKLAMNÍ PLOCHA I DEKORACE

Plakát kakemono je opravdovým poutačem pozornosti. Tento látkový banner skvěle vypadá a ani po čase neztrácí nic ze své přitaľlivosti. Výborně se hodí k oľivení vnitřního vybavení vaąich komerčních prostor, kde můľe slouľit třeba jako velkoformátový poutač s vaąím logem nebo jako atraktivní nástěnná dekorace s mapou světa. Plakáty kakemono navíc umoľňují efektivní prezentaci reklamních sdělení. Vaąim moľnostem a představám nestojí nic v cestě. K tisku se pouľívají UV barvy, poskytující mimořádně kontrastní a brilantní barevnou reprodukci. To umoľňuje skvělou prezentaci vaąich oblíbených fotografií, reklamních motivů nebo akčních sloganů. U nás si můľete objednat potisk plakátu kakemono uľ od jediného kusu!

LÁTKOVÉ BANNERY SE SNADNOU INSTALACÍ A VÝMĚNOU

Pro zajiątění jednoduché instalace lze plakáty kakemono objednat spolu s kvalitním oliątováním z hliníku. Díky integrovaným plastovým očkům je instalace plakátů kakemono bezproblémová, nehrozí uľ jejich pád ze stěny a jsou praktické i pro rychlé upevnění. Toto vybavení je k dispozici pro vąechny nabízené standardní formáty i pro speciální velikosti. Pokud uľ vlastníte hliníkový profil na plakát kakemono, můľete si u nás jednoduąe objednat pouze samotný potisk bez systému. To vám umoľní jednoduchou výměnu plakátu kakemono a získáte tak jeątě vyąąí míru flexibility při prezentaci svých motivů a při reklamních akcích.

PLAKÁT KAKEMONO JAKO POUTAČ POZORNOSTI V INTERIÉRU

Polyesterová tkanina textilního banneru je ve srovnání s běľně pouľívanými druhy papíru odolnějąí proti opotřebení a je také trvanlivějąí: To dělá z plakátu kakemono skutečný poutač pozornosti ve vnitřních prostorách. Moľnosti vyuľití jsou přitom opravdu velmi různorodé. Lidé si tyto látkové bannery berou rádi s sebou na veletrhy, konference a jiné akce, protoľe se díky hliníkovým profilům dají snadno sloľit i rozloľit. Také v nákupních centrech lze plakáty kakemono jednoduąe upevnit na stěnu a vyuľít je tak k prezentaci různých nabídek a akcí. Pokud potřebujete reklamní prostředek k pouľití ve venkovních prostorách, doporučujeme naąe PVC plachty, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.