Podlahové samolepky

VYU®IJTE SAMOLEPKY NA PODLAHU JAKO REKLAMNÍ PLOCHY

Vaąe reklama se nemusí vľdy rozprostírat ve výące, mnohdy se vyplatí i pohled jiným směrem a sice dolů. Nabízíme speciální samolepky na podlahu. Povrch samolepicích fólií je opatřen speciálním laminátem, zajią»ujícím ochranu potisku a tvořícím neklouzavý povrch. Samolepky na podlahu vám umoľní přeměnit dosud nevyuľité, vysoce frekventované podlahy na atraktivní a nápadné reklamní plochy. Z podlah místností nebo zpevněných ploch svého pozemku tak můľete udělat skutečný poutač pozornosti. Mimořádné oblibě se přitom těąí vyuľití na různých akcích nebo veletrzích. Samolepky na podlahu se potiskují odpovídajícími motivy pro zajiątění efektivní podlahové reklamy, perfektně ale poslouľí i k označení vaąeho stánku nebo obchodu a lze je pouľít i jako ukazatele cesty.

DO INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ: PROTISKLUZOVÉ SAMOLEPKY NA PODLAHU

K výrobě interiérových samolepek na podlahu pouľíváme materiál, který je dokonale přizpůsobený podmínkám ve vnitřních prostorách: PET fólii, která výborně přilne k hladkému podkladu, například k mramoru nebo dlaľdicím. Interiérové samolepky na podlahu lze navíc do ąesti měsíců po nalepení beze zbytků odstranit. Chcete-li si objednat exteriérové samolepicí fólie, zvolte prosím fólii pro venkovní prostory. Tato fólie na podlahu výborně drľí na drsných povrąích, například na betonu, asfaltu nebo kamenu, skvěle se proto hodí jako samolepka na asfalt.

Oba materiály, pouľívané k výrobě samolepek na podlahu, jsou opatřeny laminátem, který je odolný vůči poąkrábání a opotřebení chůzí. Tím se zajistí nejen ochrana tiskového motivu. Díky vyraľené protiskluzové struktuře povrchu brání tento laminát uklouznutí a kromě toho má pojią»ovací certifikaci proti případným způsobeným ąkodám na zdraví. Upozornění: Samolepky na podlahy nalepujte pouze na suché a očiątěné povrchy. Trvanlivost samolepek na podlahy závisí mimo jiné na podkladu, místě nalepení a frekventovanosti reklamní plochy. Jejich trvanlivost proto nelze spolehlivě předpovědět.

SAMOLEPKY NA PODLAHU VE TVARECH PODLE VA©EHO PŘÁNÍ

Naąe cenově výhodné samolepky na podlahu, při jejichľ výrobě pouľíváme technologii vysoce kvalitního digitálního tisku, jsou dostupné v různých standardních formátech. Stačí si vybrat odpovídající velikost. Nechcete-li si objednat obdélníkové samolepky, můľete definovat nějaký vlastní tvar a zaslat nám odpovídající tisková data. Samolepky na podlahu vám pak dodáme ořezané na vámi poľadovaný tvar. Vaąe reklama tak bude jeątě osobitějąí a více vynikne. Samolepky na podlahu ve tvaru ąipky nebo otisku nohy lze třeba skvěle pouľít jako ukazatele cesty. Upozornění: Věnujte prosím pozornost odliąným poľadavkům na tisková data produktů s obrysovým řezem; daląí informace naleznete v pokynech ohledně dat v naąem Centru podpory, v části Obrysový řez.