Podloky na stl

PODLOKA NA STL Z PAPRU

Pro mnoh je podloka na stl neodmyslitelnou soust vybaven kancele. Velkoformtov podloky na stl nejene ztuln pracovit, ale hod se i k zapisovn spontnnch poznmek bhem telefontu nebo prce na PC.
U ns si mete objednat tisk podloek na stl ve tech velikostech: A2 (59,4 cm x 42 cm), A3 (42 cm x 29,7 cm) a v mezilehlm formtu 48,5 x 33,5 cm. Na vechny podloky na stl pouvme ofsetov papr s gram 80 a 120 g/m nebo bl recyklovan papr s gram 80 g/m.
Nejvt oblib se u naich zkaznk t podloky na stl ve formtu A2 na ofsetovm papru s gram 80 g/m.

LEPEN A OCHRANA PODLOEK NA STL

Pi objednvn mete sami rozhodnout, zda budou podloky na stl slepen nahoe, dole, vpravo i vlevo. Mete stanovit i poet list: Na vbr mte mezi 25 a 50 listy na jeden vtisk a podloky na stl vm vyrobme u od nklad 50 kus.
Kadou podloku na stl pi tisku opatme pevnou edou lepenkou, tvoc spodn stranu. Podloky na stl ve formtu A2 si navc mete objednat s ochrannou litou na spodnm okraji.

DESIGNOV TIPY PRO VAE PODLOKY NA STL

Pi navrhovn podloek na stl mete vychzet napklad z poteb zamstnanc nebo zkaznk. Potebuj spe neutrln pozad ke kreslen, tverekovou osnovu k vpotm nebo by snad byla nejlep kombinace obojho? Dalm npadem je navrhnout podloku na stl jako tdenn plnova, na kterm se pro kad den nachz odpovdajc polko. Krom toho si mete vytvoit seznamy kol, msto na pevn termny a dleit sla. Do plochy podloky na stl lze tak skvle zalenit kalend. Pi nvrhu se va kreativit nekladou dn meze!