Pohlednice

POHLEDNICE PRO VÁ© VIRÁLNÍ MARKETING

K virálnímu marketingu toho moc nepotřebujete: Stačí jen chytlavý nápad a vhodné médium, například pohlednice. Ty uľ neslouľí jen k posílání pozdravů z dovolené, etablovaly se i jako poměrně výhodný marketingový nástroj s velkým efektem. Nechte si vytisknout pohlednice s moderně znějícími výroky, uměleckými ilustracemi nebo jinými motivy. Následně tyto pohlednice dostaňte tam, kde se nachází vaąe cílová skupina: na veletrhy, do gastronomických, kulturních nebo volnočasových zařízení. Rychle si vąimnete, ľe se vaąe pohlednice virálně roząíří do kanceláří, na sociálních sítích atd. a vaąe značka tak bude na očích na mnoha různých místech.

MATERIÁLY A OVÁLNÉ FORMÁTY PRO TISK POHLEDNIC

Aby se vaąe myąlenka dočkala správné realizace, můľete si u nás nechat objednat tisk pohlednic na některém ze sedmi různých druhů papíru dle vlastního výběru. Nejvíce poptávaný je křídový papír s gramáľí 300 g/m. Umoľňuje intenzivní reprodukci barev a realistické ztvárnění motivů. Pro oslnivou komunikaci můľeme kromě něj doporučit třpytivý papír Chromolux s perle»ovým efektem nebo papír Magic Chrome se zrcadlovým efektem. A pro toho, kdo chce zaujmout neobyčejným formátem, mohou být tím pravým kulaté a oválné formáty pohlednic! Nebo co takhle snímatelné pohlednicové samolepky, které se dají skvěle pouľít i ve venkovních prostorách? propos: Chtěli byste si objednat tisk pohlednic s různými motivy? S vyuľitím volby více variant zakázky si u nás můľete objednat aľ 20 návrhů najednou.

SKLÁDANÉ KARTY PRO VA©I KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY

Skládané karty a pohlednice lze optimálně vyuľívat nejen za účelem reklamy a propagace značky, smysl dává i jejich vyuľití v mnoha různých formátech v rámci podpory vztahů se zákazníky a zákaznického servisu. Na skládané karty lze například shrnout individuální nabídky s následným doplněním krátké osobní zprávy na vnitřní stranu. U nás si můľete objednat tisk skládaných karet, které se hodí pro vąední den i pro mimořádné události. Obzvláątě oblíbené jsou skládané karty na křídovém papíru s gramáľí 300 g/m. Máte-li zájem o tisk exkluzivních skládaných karet, sázkou na jistotu pro vás bude náą bestseller na chromokartonu s gramáľí 280 g/m. Tento vícevrstvý papír je velmi pevný a je moľné jej na zadní straně pohodlně popisovat.