Polątářkové krabičky

POL©TÁŘKOVÉ KRABIČKY TROCHU JINÉ OBALY NA DÁRKY

Balení produktů a dárků je nezbytné. Obaly jsou praktické a zajią»ují ochranu obsahu před poąkrábáním nebo znečiątěním. A pokud jsou navíc i hezké či elegantní, působí hodnotně a mohou udělat dojem na příjemce. Zvláątním druhem obalů na dárky jsou polątářkové krabičky. Jak uľ napovídá samotný název, podobá se tvar konvexní krabičky načechranému polątářku. Tyto dárkové krabičky se dodávají na plocho v nesloľeném stavu. Na polątářkové krabičky, do nichľ chcete vloľit dárky nebo produkty, je moľné natisknout reklamní sdělení nebo poľadovaný motiv. Polątářkové krabičky jsou na obou stranách opatřeny dovnitř prohnutým výklopným otevíráním. Konečnou podobu získají polątářkové krabičky aľ po sloľení. Zaklapnutím otevírání se tyto obaly navíc uzavřou.

PRAKTICKÉ OBALY NA REKLAMNÍ DÁRKY: POL©TÁŘKOVÉ KRABIČKY S POTISKEM

S osobitými reklamními předměty můľete u zákazníků a zájemců zabodovat, a» uľ je budete rozdávat na veletrzích, různých akcích nebo průběľně jako malé pozornosti. Můľete si také objednat potisk polątářkových krabiček, abyste mezi lidi dostali reklamní sdělení s časově omezenou platností. To vám umoľní pouľít jiľ existující reklamní dárky v rámci různých propagačních akcí, aniľ by se někam vytratilo vaąe reklamní sdělení. Nechte si tedy potisknout polątářkové krabičky, které vám přijdou vhod u nových kampaní i při propagaci aktuálního reklamního motivu. Praktické: Individuální polątářkové krabičky designu si u nás můľete potisknout kolem dokola bez volných okrajů, coľ vám umoľní pouľít celoploąné motivy pestrých barev. Stačí jen, kdyľ nám poąlete návrh ve svém designu.

POTI©TĚNÉ POL©TÁŘKOVÉ KRABIČKY: VÝBĚR VELIKOSTI, PAPÍRU A NÁKLADU

Kdyľ máte zájem o potisk polątářkových krabiček, které budete pouľívat jako obaly na produkty nebo jako dárkové krabičky na reklamní předměty, máte v naąem e-shopu na výběr mezi dvěma materiály: křídovým papírem a chromokartonem. Vzhledem ke gramáľi 300 g/m jsou obě varianty pevné. Na hladkém povrchu křídového papíru se obzvláątě dobře vyjímají ploąné motivy a pestrobarevné obrázky. Díky matné povrchové úpravě křídového papíru a chromokartonu působí vaąe potiątěné krabičky velmi hodnotným dojmem. Výhoda kartonu: Vyznačuje se vysokou pevností, při ohýbání tedy klade značný odpor. Potiątěné polątářkové krabičky jsou dostupné v různých velikostech od S do XL a můľete si je objednat v nákladu od 100 kusů.